Cách viết chữ thư pháp trên giấy

     

Thư Pháp書法là một khái niệm phức tạp, nếu dùng một vài từ dường như khó có thể khái quát được hết nội hàm thâm sâu của nó. Thuyết phương pháp định nghĩa Thư Pháp là phương pháp viết chư đẹp. Thuyết quy tắc nói Thư Pháp cho rằng Thư Pháp là pháp (phép) tắc viết chữ. Thuyết nghệ thuật cho rằng thư pháp là nghệ thuật (quan niệm hiện đại). Thuyết công cụ cho rằng thư pháp là công cụ để giao lưu.

Bạn đang xem: Cách viết chữ thư pháp trên giấy

Trong cuốn thư pháp Việt – Lý thuyết và Thực Hành, tác giả Phạm Hoàng Quân có có nêu cách hiểu về Thư Pháp là một loại hình nghệ thuật có phương pháp cụ thể, bắt nguồn từ diễn đạt chữ viết. Chữ viết có giá trị nghệ thuật được khai khác có thẩm mỹ, người viết gợi được mỹ cảm và người thưởng thức nhận được các giá trị đó.

Xem thêm: Các Mẫu Thiệp Handmade 20/11 Đẹp, Thiệp Chúc Mừng Ngày 20

Có thể thấy cách giải nghĩa của Phạm Hoàng Quân khá chu toàn khi bao hàm các thuyết nêu trên.

*

Học thư pháp Việt bắt đầu từ đâu?

Thư Pháp Việt là bộ môn nghệ thuật có lịch sử phát triển chưa lâu, cơ sở nền móng chưa vững chắc. Tuy nhiên, ý thức về việc xây dựng nền móng cho thư pháp Việt đã được thai nghén trong cộng đồng thành viên yêu thích, luyện tập môn nghệ thuật này. Vấn đề đặt ra là học thư pháp Việt bắt đầu từ đâu? Cũng giống như thư pháp Hán, việc học tập thư pháp Việt cũng bắt đầu từ những nét cơ bản. Chữ Quốc Ngữ sử dụng các ký tự Latinh, sử dụng chữ cái để ghép thành chữ hoàn chỉnh. Bảng chữ cái đương đại có 29 chữ cái. Do đó, người mới luyện tập thư pháp sau khi trải qua bước luyện nét sẽ luyện đến bảng chữ cái, tiếp đó là ghép chữ cái thành chữ hoàn chỉnh. Tiếp theo là các vấn đề về bố cục, kết cấu của chữ, chương pháp của tác phẩm thư pháp, vấn đề về đề khoản, đóng dấu.v.v..

qqlive| j88