Cách tính số ngày lẻ trong excel

     

Hàm Int() với hàm Mod() là 2 hàm cơ bản dùng làm giải pháp xử lý công dụng của phép phân tách vào Excel. Hàm Int() cùng hàm Mod() hay được áp dụng nhằm tính tân oán số tuần, số ngày lẻ, tính số cỗ, số bó, dùng làm khẳng định chẵn, lẻ, tính số nguim, lấy số dư của một phép toán thù, …

*

A. Hàm Int()

1. Chức năng của hàm Int() vào Excel

Hàm Int() vào Excel cần sử dụng để lấy số nguyên của một số (hay là 1 phnghiền tân oán nhân chia). (Hoặc Hàm Int() dùng để làm cắt cho chỗ thập phân (phần số lẻ) của số n.

Bạn đang xem: Cách tính số ngày lẻ trong excel

2. Cấu trúc của hàm Int() trong Excel

Int(n)

Giải thích:

n: Là một số ít hay 1 phép tân oán nhân phân tách.

3. lấy ví dụ về hàm Int() vào Excel

lấy ví dụ như 1: Nhập quý hiếm ô A2 là 12.5. Tại ô A3 nhập công thức Int(A2) => Kết trái trả về đã là 12lấy một ví dụ 2: Nhập giá trị ô A2 là 7, cực hiếm ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết quả trả về đã là 1. Vì 7 phân chia cho 5 được một.4. Hàm Int() đã rước số nguyên ổn của kết quả là 1 trong những.

B. Hàm Mod()

1. Chức năng của hàm Mod() trong Excel

Hàm Mod() vào Excel sử dụng để đưa số dư của phxay phân chia 2 số n và m.

2. Cấu trúc của hàm Int() vào Excel

Mod(n,m)

Giải thích:

n: là số bị chia.

m: là số chia. m nên là số khác 0.

Xem thêm: Cách Làm Chả Giò Chay Đơn Giản Ăn Không Ngán, Cách Làm Chả Giò Chay Đơn Giản, Ăn Không Ngán

3. lấy ví dụ như về hàm Mod() vào Excel

lấy ví dụ 1: Nhập cực hiếm ô A2 là 7, quý giá ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết quả trả về đang là 2. Vì 7 chia mang đến 5 được một cùng dư 2. Hàm Mod() sẽ mang số dư là 2.Ví dụ 2: Dựa vào hàm Mod() cùng hàm Int() nhằm tính số tuần tại ô F3 và số ngày lẻ trên ô G3 tại một Khách sạn theo bảng dữ liệu sau.

*

a. Tính Số tuần:

Ta bao gồm toàn bô ngày nghỉ ngơi cùng số ngày trên một tuần lễ là 7. Bởi vậy nhằm tính số tuần ta vẫn rước toàn bô ngày nghỉ ngơi chia cho 7 và lấy số nguyên ổn của phnghiền phân tách này. Áp dụng hàm Int() trên ô F3 ta bao gồm công thức: =Int(E3/7). Kết trái vẫn trả về là 0. Vì số ngày sinh hoạt E3 là 5, cần rước 5/7 tác dụng là 0.7. Hàm Int() đang đem số nguyên là 0.

b. Tính Số ngày lẻ:

Dựa vào số ngày sinh hoạt và số ngày bên trên một tuần lễ là 7. vì vậy nhằm tính số tuần ta đã đem tổng thể ngày ngơi nghỉ phân chia đến 7 và mang số dư của phxay phân chia này. Áp dụng hàm Mod() trên ô G3 ta có công thức: =Mod(E3,7).

Xem thêm: Những Câu Đố Vui Cho Trẻ Mầm Non, 300 Câu Đố Hay, 300+ Câu Đố Cho Trẻ Mầm Non Và Thiếu Nhi

 Kết trái vẫn trả về là 5. Ví số ngày ở E3 là 5, đề nghị rước 5 phân tách 7 kết quả được 0 dư 5. Hàm Mod() rước số dư của phnghiền phân tách đề xuất được công dụng là 5.


Chuyên mục: Công nghệ