Cách tính điểm trung bình môn ở đại học

     

Bạn đang băn khoăn về cách tính điểm cho từng môn học của mình? Điểm môn học bao nhiêu là đạt, bao nhiêu là không đạt.

Bạn đang xem: Cách tính điểm trung bình môn ở đại học

Hiểu rõ được điều đó, trong bài viết dưới đây bdkhtravinh.vn sẽ giới thiệu đến các bạn Cách tính điểm từng môn học theo tín chỉ và cách tính điểm trung bình môn đại học.

Video cách tính điểm học phần

Tín chỉ là gì?

Là đại lượng xác định khối lượng kiến thức, kỹ năng mà sinh viên tích lũy được trong 15 giờ tín chỉ. Theo đó tín chỉ là đại lượng đo thời lượng học tập của sinh viên, được phân thành ba loại theo các hình thức dạy – học và được xác định như sau:

Một giờ tín chỉ lên lớp bằng 01 tiết lên lớp và 02 tiết tự học Một giờ tín chỉ thực hành bằng 02 tiết thực hành và 01 tiết tự học Một giờ tín chỉ tự học bắt buộc bằng 03 tiết tự học bắt buộc nhưng được kiểm tra đánh giá. Giá tiền học phí trên mỗi tín chỉ sẽ tùy thuộc và mỗi trường đại học, có trường thấp và có trường lại cao các bạn nhé.

Điểm tích lũy là gì?

Đơn giản thôi điểm tích lũy là điểm trung bình chung tất cả các môn học trong cả khóa học của mình. Thích gọi thế cho mới thôi chứ cũng tương tự như điểm trung bình cả năm của các bạn khi còn học sinh đấy. Hãy theo dõi tính điểm trung bình môn đại học Vì vậy Xếp loại bằng đại học có quan trọng không ? có nhé.

Cách tính điểm trung bình tích lũy và cách tính điểm ở đại học

Công thức cách tính điểm trung bình đại học :

*

Trong đó

“A” chính là số điểm trung bình chung các môn của mỗi học kỳ, hoặc A cũng có thể là điểm trung bình tích lũy. “i” chính là số thứ tự của các môn học trong chương trình học. “ai” chính là điểm trung bình của môn học thứ “i”. “ni” là kí hiệu của số tín chỉ của môn học thứ “i” đó. “n” chính là tổng toàn bộ các môn học được học trong học kỳ đó hoặc tổng toàn bộ tất cả các môn học đã được tích lũy.

Cách quy đổi điểm thang điểm hệ 4 và xếp loại học phần

– Thông thường, theo thang điểm 10 nếu sinh viên có điểm tích lũy dưới 4,0 sẽ học lại hoặc thi lại học phần đó. Việc này do tùy trường quyết định số lần thi lại của sinh viên hoặc sẽ học lại môn học đó mà không được thi lại.Đây là Cách tính thang điểm 4 :

Từ 4.0 – dưới 5.0 được quy sang điểm chữ là D và theo hệ số 4 sẽ được 1.0. Từ 5.0 đến dưới 5.5 quy sang điểm chữ là D+ và hệ số 4 là 1.5. Từ 5.5 đến dưới 6.5 quy sang điểm chữ là C và hệ số 4 là 2.0 Từ 6.5 đến dưới 7.0 quy sang điểm chữ là C+ và hệ số 4 là 2.5.

Xem thêm: Tìm Email Của Tài Khoản Facebook, Tìm Email Tài Khoản Của Bạn

Từ 7.0 đến dưới 8.0 quy sang điểm chữ là B và hệ số 4 là 3.0 Từ 8.0 đến dưới 8.5 quy sang điểm chữ là B+ và hệ số 4 là 3.5. Từ 8.5 đến dưới 9.0 quy sang điểm chữ là A và hệ số 4 là 3.7. Từ 9.0 trở lên quy sang điểm chữ là A+ và hệ số 4 là 4.0.

Ở một số trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam còn xét thêm các mức điểm B+ C+ D+. Do đó việc xếp loại học lực đại học theo tín chỉ được đánh giá như sau:

Điểm A là từ A (8.5- 10): Giỏi (Điều kiện được bằng giỏi đại học) Điểm A là từ B+ (8.0 – 8.4): Khá giỏi Điểm A là từ B (7.0 – 7.9): Khá Điểm A là từ C+ (6.5 – 6.9): Trung bình khá Điểm A là từ C (5.5 – 6,4): Trung bình Điểm A là từ D+ (5.0 – 5.4): Trung bình yếu Điểm A là từ D (4.0 – 4.9): Yếu Quy điểm phần loại không đạt: F (dưới 4.0) Kém.

Những sinh viên đạt điểm D ở các học phần nào thì sẽ được học cải thiện điểm của học phần đó. Nếu sinh viên có học phần bị điểm F thì phải đăng ký học lại từ đầu theo quy định của nhà trường. Đây là cách xếp loại học lực đại học theo tín chỉ theo thang điểm 10. Còn cách tính điểm xếp loại theo thang điểm 4 sẽ ra sao?

2. Cách tính điểm xếp loại học lực đại học theo thang điểm 4

Để có thể tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy của mỗi sinh viên theo hệ thống tín chỉ. Thì tương ứng với mỗi mức điểm chữ của mỗi học phần sẽ được quy đổi qua điểm số như sau:

A tương ứng với 4 B+ tương ứng với 3.5 B tương ứng với 3 C+ tương ứng với 2.5 Điểm C tương ứng với 2 D+ tương ứng với 1.5 D tương ứng với 1 Điểm F tương ứng với 0

Như vậy, hạng tốt nghiệp sẽ được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học của sinh viên ở trường như sau:

Đối với loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00 Loại giỏi: Số điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59 Đối với loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19 Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

Tuy nhiên, phần thứ hạng xếp loại học lực đại học theo tín chỉ của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa trong diện loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức. Nếu ở trong các trường hợp dưới đây:

Có khối lượng của các học phần phải thi lại (Ở điểm F) vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình học của mỗi sinh viên. Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học. Bởi vậy, để đạt được bằng loại xuất sắc và giỏi bạn cần phải lưu ý nhé!

qqlive| j88