Cách sửa lỗi truy xuất thông tin từ máy chủ

     
mình cũng tự nhiên bị vậy. Vẫn xài ầm ầm mẫu bị luôn ah. Mình xài sky a820l ai biết góp mình với.
qqlive| j88