Cách sử dụng hàm or trong excel

     

Hàm OR là 1 trong hàm xúc tích. Hàm trả về tác dụng TRUE giả dụ cực hiếm thỏa mãn một hoặc một vài, tất cả trong những những ĐK được đưa ra.

Nếu không có điều kiện như thế nào đúng, công dụng đang là FALSE.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm or trong excel

ĐỊNH NGHĨA HÀM OR

Trả về kết quả TRUE nếu như cực hiếm vừa lòng một trong những các điều kiện được chỉ dẫn.

CÚ PHÁP

=OR (logical1, , …)

Trong đó:

Logical1, logical2, …: Là những cực hiếm xúc tích (hoàn toàn có thể lên đến mức 255 điều kiện khác nhau)

CÁCH SỬ DỤNG

Cùng thực hành thực tế qua một vài ví dụ sau để biết cách thực hiện hàm:

Ví dụ chũm thể:

*

Giải thích: Hàm OR trả hiệu quả TRUE ví như điểm môn 1 rộng 70 cùng điểm môn 2 là 100. Còn lại trả tác dụng FALSE.

HÀM OR KẾT HỢP VỚI IF

*

Giải thích: Nếu OR trả hiệu quả là TRUE, IF hiển thị “Đỗ”. Kết quả FALSE hiển thị “Trượt”.

Xem thêm: Khung Anh Han Quoc - ‎Ghep Hinh Anh Nghe Thuat

SỬ DỤNG OR NHIỀU ĐIỀU KIỆN

*

Giải thích: OR trả tác dụng TRUE nếu gồm ít nhất 1 môn đạt 90 điểm, nếu không trả hiệu quả FALSE. Hàm OR hoàn toàn có thể khám nghiệm buổi tối đa 255 điều kiện. Trả hiệu quả FALSE trường hợp tất cả gần như ĐK gần như không nên (hàng 6).

AND KẾT HỢPhường VỚI OR

*

Giải thích: AND trả tác dụng TRUE nếu tất cả những ĐK được thỏa mãn, trả FALSE trường hợp 1 trong số ĐK ko đạt. AND tất cả 2 đối số phân làn vì vệt chấm phẩy (Bàn, Xanh lá cây hoặc Xanh da trời). AND trả TRUE giả dụ Sản phẩm là “Bàn” cùng Màu là “Xanh lá cây” hoặc “Xanh domain authority trời”.

Xem thêm: 5 Điều Nên Nhớ Trong Cuộc Đời, 5 Điều Cần Ghi Nhớ Để Có Một Cuộc Sống An Lành

WEEKDAY KẾT HỢPhường. VỚI OR

*

Giải thích: WEEKDAY trả hiệu quả là số từ 1 đến 7 khớp ứng cùng với những ngày vào tuần. Có những sàng lọc ngày khớp ứng tiên phong hàng đầu, được thể hiện bằng đối số thứ hai vào WEEKDAY. Đối số này là một trong, tương tự số 1 bởi công ty nhật và số 7 bởi thứ 7. OR trả kết quả TRUE nếu ngày sống cột A lâm vào hoàn cảnh cuối tuần.


Hàm excel

Post navigation


Previous Previous post: HÀM IFS – Hàm Nếu…thì… các điều kiện, Cách sử dụng hàm IFS

Chuyên mục: Công nghệ