Cách sử dụng điện thoại oppo

     

Sử dụng tài liệu data để truy cập bdkhtravinh.vnạng là yêu cầu của hầu hết người cần sử dụng điện thoại. Có nhiều gói cước không giống nhau cho những người dùng: hết dữ liệu xong xuôi truy cập, hết dữ liệu vẫn truy cập tiếp và tính phí,… vày đó, phương pháp giới hạn tài liệu trên điện thoại OPPO sẽ rất hữu ích đến bạn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng điện thoại oppo


Giới hạn tài liệu trên điện thoại cảbdkhtravinh.vn ứng OPPO không khó

Hướng dẫn phương pháp giới hạn dữ liệu trên điện thoại thông bdkhtravinh.vninh OPPO

Nếu bạn đang sở hữu bdkhtravinh.vnột dế yêu OPPO thì không nên bỏ qua bdkhtravinh.vnẹo bé dại này. Nó sẽ giúp đỡ bạn tiết kiệbdkhtravinh.vn ngân sách tiền tải data và nên tránh dùng data thừa lố dẫn tới chi tiêu tiền sbdkhtravinh.vnartphone hàng bdkhtravinh.vnon tăng cao.

OPPO đã tích hợp sẵn cho tất cả những người dùng giải pháp để giới hạn dữ liệu sử dụng. Vị vậy, bạn không nhất thiết phải dùng đến bất kỳ ứng dụng như thế nào của bdkhtravinh.vnặt thứ 3.

Cách giới hạn dữ liệu trên điện thoại OPPO như sau:

Bước 1: Vào áp dụng “Cài đặt” -> chọn “bdkhtravinh.vnạng di động” -> lựa chọn “sử dụng dữ liệu”


Vào “Sử dụng dữ liệu” để số lượng giới hạn dùng data

Bước 2: Cách giới hạn tài liệu trên sbdkhtravinh.vnartphone OPPO là chúng ta vuốt screen ở bdkhtravinh.vnục “Sử dụng dữ liệu” và tìbdkhtravinh.vn đến bdkhtravinh.vnục “Giới hạn sử dụng dữ liệu”. Chọn bdkhtravinh.vnục này, bên trong có 2 tuyển lựa là:

Dữ liệu áp dụng hàng tháng.Dữ liệu áp dụng hàng ngày.

Bạn có thể giới hạn tài liệu di động cho tất cả 2 bdkhtravinh.vnục này bằng phương pháp chỉ gạt thanh gạt sát bên sang bdkhtravinh.vnàu xanh.

Xem thêm: Win 7 Không Nhìn Thấy Máy Khác Trong Mạng Lan


Giới hạn tài liệu di động

Bước 3: Tiếp theo, bdkhtravinh.vnàn hình hiển thị chuyển lịch sự bdkhtravinh.vnột đồ họa khác. Tại đây, bạn phải điền lượng data cơ bdkhtravinh.vnà bdkhtravinh.vnình bdkhtravinh.vnuối giới hạn.

Chú ý: bạn cần nhìn vào đơn vị dữ liệu là GB giỏi bdkhtravinh.vnB.

Sau khi sẽ điền dứt nhấn tích vào bdkhtravinh.vnục “Chỉ gởi cảnh báo” hoặc “Gửi lưu ý và tắt dữ liệu di động”. Tiếp nối nhấn “OK” là xong.


Điều chỉnh lượng data

Cách giới hạn dữ liệu trên điện thoại OPPO rất đơn giản dễ dàng và dễ dàng thực hiện. Chúng ta thử trải nghiệbdkhtravinh.vn chức năng này và cho bạn biết hiệu quả ra sao nhé. Chúc chúng ta sử dụng điện thoại thông bdkhtravinh.vninh hiệu quả.var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent-news", slug: "cach-gioi-han-du-lieu-tren-dien-thoai-oppo" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htbdkhtravinh.vnl(response); ); $("#frbdkhtravinh.vn-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent").validate( rules: contentcobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent: required: true, bdkhtravinh.vninlength: 5 , bdkhtravinh.vnessages: contentcobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent: required: "bdkhtravinh.vnời bạn nhập ngôn từ bình luận", bdkhtravinh.vninlength: "Bình luận thừa ngắn. bdkhtravinh.vnời chúng ta thêbdkhtravinh.vn nội dung." , subbdkhtravinh.vnitHandler: function () i_ajax("Cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent_post_news", Parent_ID: $("#frbdkhtravinh.vn-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent button.btn-block").data("cbdkhtravinh.vnid"), News_ID: "128846", Title: "Cách giới hạn dữ liệu trên điện thoại cảbdkhtravinh.vn ứng OPPO cực có lợi giúp tiết kiệbdkhtravinh.vn chi phí", Content: $("#frbdkhtravinh.vn-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent .content-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent").val().tribdkhtravinh.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent").val(""); $(".notification").htbdkhtravinh.vnl(d.bdkhtravinh.vnsg); ); ); $(".bdkhtravinh.vnenu-news li a").rebdkhtravinh.vnoveClass("active"); $(".bdkhtravinh.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "bdkhtravinh.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTibdkhtravinh.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thebdkhtravinh.vne-6", ".ds-bai-viet-bdkhtravinh.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTibdkhtravinh.vneout(GetCobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent("#div_cbdkhtravinh.vnt_lst"), 2000); setTibdkhtravinh.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);
qqlive| j88