Cách làm cổng ender trong minecraft pe

     

Trong trò chơi Minecraft, sản xuất là thứ căn bản mà lại ai cũng cần biết, nó là phương thức ghép thứ giúp cho bạn tìm ra phần nhiều những trang bị phđộ ẩm trong game. Có 2 chỗ để chế tạo, form chế tạo 2×2 trong túi đồ (mặc định phím E), giành cho đông đảo sản phẩm dễ dàng dễ dàng sản xuất. Thứ đọng 2 là size sản xuất 3×3 trong bàn chế tạo , giành cho đầy đủ sản phẩm nhưng mà khung 2×2 ko chế được với dĩ nhiên nó cũng cạnh tranh hơn những.Bạn sẽ xem: Cách làm cổng ender vào minecraft pe


*

*

Khung chế tạo vật 3×3

Có nhiều bạn hỏi cách sản xuất cánh cứng, đĩa nhạc, yên ngựa,.. vv thì mình xin trả lời là rất nuối tiếc bọn chúng cần thiết chế tạo được, các bạn chỉ có thể tìm kiếm thấy chúng ngơi nghỉ thị trấn chấm dứt bên dưới nhân loại ngừng, hầm mỏ nghỉ ngơi các hang rượu cồn, cùng còn các nơi khác trên phiên bản đồ dùng của Minecraft!

Và tiếp sau đây bản thân đang chỉ dẫn cụ thể biện pháp chế tạo cũng tương tự tất cả những công thức sản xuất đồ:

Mục lục:

woodplankssticktorchSoul Torchcrafting tablefurnacechestladderfenceboatwood slabstone slabsigndoor

glow stonesnow blocktntclay blockbricksbookshelfsandstonesmooth sandstonechiseled sandstonenote blockjaông chồng o’lanternblochồng of redstonelapis lazuli blockbloông xã of diamondbloông xã of goldbloông xã of ironbloông xã of emeraldblock of coalblochồng of copperstone bricksstaircobblestone staircobblestone wallnether brickquartz blockchiseled quartzquartz pillardyed terracottatuyệt balegranite stairandesitedioritepolished granitepolished andesitepolished dioriteprismarineprismaring brickssea lanterncoarse dirtslime blockmossy cobblestonemossy stone bricksstone bricksred sandstonesmooth red sandstonechiseled red sandstonepurpur blockpurpur pillarmagma blocknether wart blockred nether brickbone blockdried kelp blockpacked iceblue iceHoney BlockHoneycomb BlockBeehivePolished BasaltPolished BlackstoneChiseled Polished BlackstonePolished Blackstone BricksBloông chồng of NetheriteWaxed Bloông chồng of Copper

pickaxesaxesshovelshoesfishing rodCarrot on a StickWarped Fungus on a Stickflint & steelcompassclockbucketshearsbundlespyglass

helmetchestplateleggingsbootsswordshielddyed shieldbowarrowhorse armourspectral arrowtipped arrowconduitturtle shellcrossbow

Pressure PlatesWeighted Pressure PlatesTrapdoorFence GateButtonLeverRedstone RepeaterRedstone TorchJukeboxDispenserPistonSticky PistonMinecartPowered MinecartStorage MinecartRailPowered RailDetector RailRedstone LampTripwire HookActivator RailDaylight DetectorDropperHopper Minecart with HopperMinecart with TNTRedstone ComparatorTrapped ChestIron TrapdoorObserverTarget

BowlMushroom StewBreadGolden AppleEnchanted Golden AppleSugarCakeCookiesMelon BlockMelon SeedsPumpkin SeedsGolden CarrotPumpkin PieRabbit StewSuspicious StewHoney Bottle

BedPaintingPaperBookBook & QuillMapGlass PanesIron BarsGold IngotNether Brick FenceEye of EnderEnchantment TableFire ChargeEnder ChestBeaconAnvilFlower PotItem FrameGlow Item FrameFirework RocketFirework StarLeadCarpetsStained GlassLeatherBannerArmor StandEnd RodEnd CrystalIron NuggetConcrete PowderCampfireSoul CampfireScaffoldingBarrelBlast FurnaceSmokerCartography TableComposterFletching TableSmithing TableStonecutterGrindstoneLanternLecternLoomNetherite IngotChainRespawn AnchorLodestoneCandleDyed Candleshulker box

Bone MealLight Gray DyeGray DyeRose RedOrange DyeDandelion YellowLime DyeLight Blue DyeCyan DyePurple DyePink DyeMagenta DyeWhite DyeBlue DyeBrown DyeBlachồng Dye

WoolLight Gray WoolGray WoolBlaông chồng WoolRed WoolOrange WoolYellow WoolLime WoolGreen WoolLight Blue WoolCyan WoolBlue WoolPurple WoolMagenta WoolPink WoolBrown Wool

Glass BottleCauldronBrewing StandBlaze PowderMagma CreamFermented Spider EyeGlistering Melon

Cooked PorkchopSteakCooked ChickenCooked RabbitCooked MuttonCooked CodCooked SalmonBaked PotatoDried KelpIron IngotGold IngotGlassStoneSmooth SandstoneSmooth Red SandstoneSmooth StoneSmooth QuartzBrickNether BrickTerracottaDeepslate StoneCracked Deepslate TilesCracked Stone BricksDeepslate StoneCracked Deepslate TilesCoalLapis LazuliRedstone DustDiamondEmeraldNether QuartzWhite Glazed TerracottaOrange Glazed TerracottaMagenta Glazed TerracottaLight Blue Glazed TerracottaYellow Glazed TerracottaLime Glazed TerracottaPink Glazed TerracottaGray Glazed TerracottaLight Gray Glazed TerracottaCyan Glazed TerracottaPurple Glazed TerracottaBlue Glazed TerracottaBrown Glazed TerracottaGreen Glazed TerracottaRed Glazed TerracottaBlaông chồng Glazed TerracottaIron NuggetGold NuggetGreen DyeCharcoalPopped Chorus FruitSpongeLime Dye


Chuyên mục: Công nghệ