Cách bấm máy tính sin cos tan

     

Bạn đang coi phiên bản rút gọn của tư liệu. Xem cùng thiết lập ngay bản không thiếu thốn của tư liệu trên trên đây (102.66 KB, 4 trang )

Đang xem: Cách tính sin cos sử dụng máy tính

Tuần: 5Tiết: 9 Ngày dạy:TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (CASINO FX-500,FX-570,FX-220) I/. Mục tiêu buộc phải đạt:• Hiểu được tính năng của máy tính .• Sử dụng thành thục máy vi tính FX-500 để tìm kiếm TSLG cùng góc II/.Pmùi hương nhân tiện dạy dỗ học :Máy tính FX-500 , FX-570 hay FX-220III/Pmùi hương pháp dạy dỗ học:Đặt sự việc giải quyết vấn đềIV/.Tiến trình vận động trên lớp:1) Ổn đònh:2)Kiểm tra bài cũ: Cho hai góc prúc nhau α cùng β.Nêu các bí quyết vẽ một tam giác vuông ABC tất cả Bˆ=α với Cˆ=β.Nêu những hệ thức thân những tỉ con số giác của α cùng β.3) Giảng bài xích mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG- Nêu giải pháp setup chính sách để tính toán tỉ số lượng giác – Dùng đồ vật để tính: a) sin 37°53’ b) cos 81°30’ c) tg 43°21’ d) cotg 56°44’ HĐ2: Hướng dẫn thao tác làm việc sản phẩm nhằm – 1 HS lên bảng trả bài→ Cả lớp theo dõi và quan sát và dấn xét – học viên lắng nghe cùng triển khai theo tận hưởng của Gv – Cả lớp thuộc làm → 2 HS đứng trên khu vực trình bày phương pháp bnóng phím và nêu tác dụng → Cả lớp dấn xét a) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước:* CASIO fx-500MS : Vd: a) Tính sin 37°53’ Ấn :3 7 5 3 =Sin ' '' ' '' → công dụng 0,614055638Vậy sin 37°53’≈ 0,6141b) Tính cos 81°30’ Ấn :8 1 3 0 =cos ' '' ' '' → tác dụng 0,147809411Vậy cos 81°30’ ≈ 0,1438c) tg 43°21’ Ấn :4 3 2 1 =tg ' '' ' '' → tác dụng 0,9440013Vậy tg 43°21’≈ 0,9440d) cotg 56°44’ cotg 56°44’=tg43016’Ấn :4 3 1 6 =tg ' '' ' '' → tác dụng 0,94125452Vậy cotg 56°44’ ≈ 0,9412

IV) Tìm số đo của góc nhọn lúc biết tỉ số lượng giác của góc đó:tra cứu số đo góc nhọn lúc biết trước tỉ con số giác  Gv nêu ví dụ 4: (treo bảng phụ) khuyên bảo học sinh ấn phím  Chú ý: Phím SHIFTkết hợp với những phím 1 1 1sin , cos , tan− − − để kiếm tìm số đo góc α lúc biết sin α, cos α, tg α→ để search số đo góc khi biết cosin cùng tang các em thực hiện tương tự như như ví dụ bên trên  Gv nêu ví dụ 4 b,c để học sinh thực hiện – Trường thích hợp nhằm tìm số đo góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta cần chuyển thành bài bác toán: search góc nhọn x khi biết tg x Khi đótg x được tính là:tg x =  Gv nêu ví dụ 5: (treo bảng phu ) gợi ý học viên ấn phím nhằm tìm→ cả lớp nhấn xét – HS thảo luận theo 8 đội → đại diện mỗi đội trình bày một câu → cả lớp thừa nhận xét * CASIO fx-500MS : Ấn :10 2 8 3 6SHIFT sin .− SHIFT'''←=°→ hiệu quả x ≈ 16°28’30,66’’b) cos x = 0,4444 x ≈ 63°36’54’’c) tg x = 1,1111 x ≈ 48°0’45’’2) ví dụ như 5: Tìm góc nhọn x (có tác dụng tròn mang đến phút) biết: cotg x = 2,322Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT tung SHIFT−←

– Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn mang lại phút: x ≈ 20°30’* CASIO fx-500MS : Ấn : 1 12 3 3 2SHIFT chảy .


Bạn đang xem: Cách bấm máy tính sin cos tan


Xem thêm: Ổ Cứng Ssd Có Tác Dụng Gì - Những Lý Do Bạn Nên Sử Dụng Ổ Cứng Ssd


Xem thêm: Tip Hướng Dẫn Thay Pin Iphone 5S Không? Thay Ở Đâu, Giá Bao Nhiêu


x− −SHIFT'''←=°- Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn mang lại phút: x ≈ 20°30’ CASINO FX -2201) lấy một ví dụ 4: Tìm góc nhọn x biết:a) sin x = 0,2836 Ấn :10 2 8 3 6. SHIFT sin− SHIFT ←- Màn hình hiện: 16°28’30,66’’- Làm tròn đến phút: x ≈ 16°29’- Làm tròn mang lại độ: x ≈ 16°VI) Áp dụng:1) Tìm góc nhọn x (làm cho tròn mang đến phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2.843 Giải: a) x ≈ 47°14’ b) x ≈ 49°49’ Làm bài tập 2  Làm bài xích tập 3 – Gv trải nghiệm học sinh nêu phương pháp nhập phím và công dụng c) x ≈ 77°56’ d) x ≈ 19°23’ 2) Có góc x làm sao mà: a) sin x = 1,0100 b) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Giải: a) Không (vì sin x ≤ 1) b) Không (do cos x ≤ 1) c) x ≈ 45°17’6’’3) Dùng sản phẩm nhằm tính:A = A = 1,8914 4) Củng cố:Các BT 18trang 83, 84. 5) Hướng dẫn tiếp thu kiến thức nghỉ ngơi nhà: BT trăng tròn trang 84.IV/.Rút gớm nghiệm:


Chuyên mục: Công nghệ