Các phím tắt trong visual studio 2015

     

(bdkhtravinh.vn) - Các phím tắt thông dụng trong Visual Studio nên biết


Một Số Phím Tắt Thường Dùng Trong Visual Studio1. Liên quan đến Debug, Run code, Xem định nghĩa hàmF9: Đặt break point.

Bạn đang xem: Các phím tắt trong visual studio 2015

Ctrl+Shift+F9: Xóa toàn bộ break point đã đặt.F10: Debug qua từng dòng lệnh của hàm/file đang debug (không vào hàm con của file đang debug, hay hàm con được tham chiếu từ file khác).F11: Debug vào chi tiết hàm con của file đang debug, hay hàm con được tham chiếu từ file khác.F5: Chạy chương trình: ・ Nếu đã đặt break point thì sẽ dừng tại điểm đặt break point đầu tiên để có thể debug. ・ Trường hợp có nhiều break point thì cứ mỗi lần nhấnF5sẽ nhảy đến break point tiếp theo.Ctrl+F5: Chạy chương trình, dù có đặt break point thì cũng bỏ qua, chạy ra kết quả luôn.F12: Xem định nghĩa của 1 hàm (đặt chuột tại tên hàm rồi nhấnF12)Ctrl+Shift+B: Build solution.2. Liên quan đến Comment codeCtrl+K+C: Vô hiệu hóa một vùng code thành comment.Ctrl+K+U: Bỏ comment của vùng code được chọn (ngược với lệnh trên Ctrl + K + C).3. Liên quan đến Format codeCtrl+K+D: Format lại toàn bộ code của trang đang chỉnh sửa.Ctrl+K+F: Chỉ format vùng code được bôi đen.Ctrl+U: Chuyển các ký tự bôi đen thành chữ thường.Ctrl+Shift+U: Chuyển các ký tự bôi đen thành chữ HOA.4. Liên quan đến Bookmark codeCtrl+K+K: Đặt điểm bookmark.Ctrl+K+P: Nhảy đến điểm bookmark trước đó.Ctrl+K+N: Nhảy đến điểm bookmark tiếp theo.★ Trong Visual Studio Enterprise 20155. Liên quan đến Thao tác codeCtrl+L: Xóa 1 dòng code mà trỏ chuột đang đứng.

Xem thêm: Top 5 Viết Thuê Sáng Kiến Kinh Nghiệm Uy Tín Nhất Việt Nam

Ctrl+Shift+dấu ngoặc đóng }: Bôi đen block code của for(), while(),…Shift+Home: Bôi đen từ vị trí chuột ngược lại đầu dòng.Shift+End: Bôi đen từ vị trí chuột đến cuối dòng.Ctrl+Shift+H: Tìm kiếm và thay thế.Ctrl+dấu phẩy ,: Tìm kiếm trong toàn solution.Ctrl+K+R: Find All References, dùng để tìm tất cả các tham chiếu của biến, phương thức, class,… trong project.Shift+F12: Find All References, dùng để tìm tất cả các tham chiếu của biến, phương thức, class,… trong project.Shift+Alt+T: Đổi chỗ dòng tại vị trí chuột với dòng dưới nó.Alt+Shift+F10+Enter: Hiện thực các phương thức kế thừa từAbstract classhayInterface.Alt+Shift+F10+Enter: Đổi tên biến hay tên hàm đồng loạt khi tên biến hoặc tên hàm khai báo ngay từ đầu thay đổi.Ctrl+R+E: Sinh ra getter, setter auto.6. Liên quan đến Thu gọn codeCtrl+M+H: Thu gọn vùng code được bôi đen (Lúc này sẽhiển thị một dấu +, click vào sẽ mở vùng code đó ra).Ctrl+M+U: Hủy bỏ thu gọn code của vùng code được chọn (ngược với lệnh trên Ctrl + M + H).Ctrl+M+O: Thu gọn toàn bộ code của trang đang chỉnh sửa, chỉ còn thấy tên khai báo của phương thức.Ctrl+M+P: Mở rộng toàn bộ code ra như cũ (ngược với lệnh trên Ctrl + M + O).#region…..#endregion: Sử dụng đặt#regionở đầu và#endregionở cuối đoạn code muốn thu gọn.7. Liên quan đến Snippet codeGõ cwxong nhấnphím Tab: Tạo nhanh câu lệnhConsole.WriteLine();Gõ ctorxong nhấnphím Tab: Tạo nhanhhàm constructorGõ tryxong nhấnphím Tab: Tạo nhanhkhối try catchGõ forxong nhấnphím Tab: Tạo nhanh câu lệnhfor (int i = 0; i …còn nhiều nữa các bạn gõ thử: if, else, foreach, prop, propfull, tryf,… rồi tab để xem kết quả nhé;)Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!
qqlive| j88