Các hành tinh trong hệ mặt trời tiếng anh

     

Chủ đề ngoài trái đất và các hành tinh không còn quá xa lạ với tất cả chúng ta, nó xuất hiện mỗi ngày trên báo, tạp chí, hay lộ diện trong các đề thi như TOEIC, IELTS,… Hôm nay,bdkhtravinh.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bộtừ vựng giờ Anh hệ khía cạnh trời rất đầy đủ nhất. Cùng mày mò nhé!


1. Cụm từ “Hệ mặt Trời” trong giờ Anh là gì?

Tiếng Việt: Hệ khía cạnh trờiTiếng Anh: Solar systemLoại từ: Danh từPhiên âm quốc tế theo chuẩn chỉnh Anh Anh là: /ˈsəʊ.lə ˌsɪs.təm/Phiên âm nước ngoài theo chuẩn chỉnh Anh Mỹ là: /ˈsoʊ.lɚ ˌsɪs.təm/
*
Cụm trường đoản cú “Hệ phương diện Trời” trong tiếng Anh là gì?

Nhìn từ bỏ phiên âm trên rất có thể thấy vạc âm của anh ấy Anh và Anh Mỹ về cơ bản là kiểu như nhau với chỉ không giống nhau cơ phiên bản ở âm /ə/ cùng âm /ɚ/. Điếm khác biệt đó cơ bản là vì chưng sự biệt lập về ngữ điệu vạc âm của hai các loại tiếng Anh khác nhau.

Bạn đang xem: Các hành tinh trong hệ mặt trời tiếng anh

Theo tiếng Anh có mang “ solar system” được định nghĩa là: the sun together with the group of celestial bodies that are held by its attraction & revolve around it.

Được hiểu là: phương diện trời cùng với nhóm những thiên thể được giữ do lực hút của chính nó và quay xung quanh nó.

Hoặc nó còn được định nghĩa là: The solar system is the sun and all the planets that go round it.

Xem thêm: Tổng Hợp 20 Game Nhập Vai Hay Nhất 2016 (P, 10 Game Hay Đáng Chơi Nhất Năm 2016

Có nghĩa là: Hệ mặt trời là mặt trời và toàn bộ các hành tinh xoay quanh nó

2. Từ bỏ vựng giờ Anh hệ khía cạnh trời

2.1. Tự vựng về những hành tinh bằng tiếng Anh

Venus – /’vi:nɘs/ Kim tinhComet – /’kɒmɪt/ sao chổiMercury – /’mɜ:kjɘri/ Thủy tinhEarth – /ɜ:θ/ Trái đấtPluto – /’plu:tɘʊ/ Diêm vương TinhSaturn – /’sætɘn/ Thổ tinhAsteroid – /’æstərɔɪd/ tiểu hành tinhMars – /mɑ:z/ Hỏa tinhNeptune – /’neptju:n/ hải dương TinhSun – /sʌn/ khía cạnh trờiUranus – /’jʊɘrɘnɘs/ Thiên vương vãi tinhJupiter – /’dʒu:pɪtɘr/ Mộc tinh

2.2. Các từ vựng về vũ trụ bởi tiếng Anh

Orbit – /’ɔ:bit/: Quỹ đạo, tảo quanhStar – /stɑ:/: Ngôi saoNew moon – /full moon: Trăng non/trăng trònAsteroid – /’æstərɔid/: tè hành tinhMilky Way – /’milki wei/: thương hiệu của dải ngân hà của bọn chúng taGalaxy – /’gæləksi/: Dải ngân hàConstellation – /,kɔnstə’leiʃn/: Chòm sao
*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh hệ khía cạnh trời

Solar/lunar eclipse – /’soulə/’lu:nə i’klips/: Nhật/nguyệt thựcUnidentified flying objects (UFOs) – /’ʌnai’dentifaid flying ‘ɔbdʤikt/: thứ thể bay không xác địnhComet – /’kɔmit/: Sao chổi

2.3. Tự vựng về hệ phương diện trời bằng tiếng Anh

Earth – /ɜːθ/: Trái đấtSun – /sʌn/: phương diện trờiSolar eclipse – /ˈsəʊ.ləʳ ɪˈklɪps/: Nhật thựcMoon – /muːn/: mặt trăngLunar eclipse – /ˈluː.nəʳ ɪˈklɪps/: Nguyệt thực

2.4. Một số từ vựng tiếng Anh về ngoài trái đất khác

Aerospace (n): không khí vũ trụAirship (n) – /´ɛə¸ʃip/: Khí cầuAlien (n) – /’eiliən/: người ngoài hành tinhAssess (v) – /ə’ses/: Đánh giáAsteroid – /ˈæstəroɪd/: tiểu hành tinhAtmospheric (adj) – /,ætməs’ferik/: Khí quyểnBlimp (n) – /blimp/: Khí mong nhỏComet (n) – /´kɔmit/: Sao chổi(Big Dipper) Constellation (n) – /ˌkɒn.stəˈleɪ.ʃən/: Chòm sao (Chòm Đại Hùng)Cosmos (n) – /´kɔzmɔs/: Vũ trụCraft (n) – /kɹɑːft/: Phi thuyềnCrew (n) – /kɹuː/: Phi hành đoànEmbody (v) –/im’bɔdi/: hiện tại thân, bao gồmElemental (adj) –/¸eli´mentl/: Nguyên tốFlying saucer (n): Tàu ngoài trái đất có hình dáng như cái đĩa; đĩa bayGalaxy (n) – /‘gæləksi/: Ngân hàGravitational (adj) –/¸grævi´teiʃənəl/: Hút, hấp dẫnHypothesis (n) – /haɪˈpɒθɪ̈sɪs/: giả thuyếtIntergalactic (adj) – /¸intəgə´læktik/: Ở giữa những thiên hàImmersion (n) – /i’mə:ʃn/: Sự chìm bóng (biến vào trơn của một trái đất khác)Illuminated (v) – /i¸lu:mi´neitid/: Chiếu sáng, rọi sángInundate (v) – /´inʌn¸deit/: Tràn ngậpJet (n) – /dʒɛt/: Tia, dòng, luồngLaunch (v) – /lɔ:ntʃ/: Ra mắt, khai trươngLobe (n) – /loʊb/: Thùy sángLunar eclipse (v): Nguyệt thựcMagnetic (adj) – /mægˈnɛtɪk/: (thuộc) phái mạnh châm, tất cả tính từ, (thuộc) từMicroscope (n) – /ˈmaɪkrəˌskoʊp/: Kính hiển viPrerequisite (n) – /pri:´rekwizit/: Điều khiếu nại tiên quyếtQuasar (n) – /´kweiza:/: chuẩn chỉnh tinhRover (n) – /´rouvə/: tô bốt thám hiểmRadioactive (adj) – /¸reidiou´æktiv/: Phóng xạRocket engine (n): Động cơ tên lửaSatellite (n) – /‘sætəlait/: Vệ tinh nhân tạoSelf-contained (adj): Khép kín, độc lậpSensor (n) – /‘sensə/: Cảm biếnSlolar eclipse (v): Nhật thựcSpectroscopy (n) – /spek’trɔskəpi/: quang phổ họcSuperconducting magnet (n): nam châm hút từ siêu dẫnSuperficial (adj) – /ˌsupərˈfɪʃəl/: thuộc bề mặt, bên trên bề mặtTelescope (n) – /’teliskəʊp/: Kính thiên vănThe Planets (n): những hành tinhThe Solar System (n): Hệ phương diện trờiTransmutation (n) – /¸trænzmju:´teiʃən/: Sự đưa hóa, sự biến hóa đổiVacuum (n) – /’vækjuəm/: Chân không

3. Lấy ví dụ tiếng Anh về hệ phương diện Trời

New studies of the makeup of worlds orbiting two different stars reveal a host of planetary possibilities, all of which are different from our own solar system.

Các nghiên cứu mới về kết cấu của các thế giới quay xung quanh hai ngôi sao 5 cánh khác nhau cho thấy một loạt các kỹ năng của hành tinh, toàn bộ chúng hầu như khác cùng với hệ phương diện trời của bọn chúng ta.


*
Ví dụ giờ đồng hồ Anh về hệ mặt Trời
The solar system includes everything that is drawn into the orbit of the sun. Astronomers have discovered that there are many other massive stars in our galaxy, the Milky Way. Use these resources to lớn teach students about objects và relationships in our solar system.

Hệ khía cạnh trời bao gồm mọi thứ được hút vào quy trình của phương diện trời. Các nhà thiên văn đã phát chỉ ra rằng có nhiều ngôi sao phệ khác trong ngoài hành tinh của bọn chúng ta, Dải Ngân hà. Thực hiện những tài nguyên này nhằm dạy học sinh về các vật thể và quan hệ trong hệ mặt trời của bọn chúng ta.

qqlive| j88