Biển báo xe đạp không được đi vào

     
Biển 1.Biển 2.

Bạn đang xem: Biển báo xe đạp không được đi vào

Cả hai biển.

Giải thích: biển 104 Cấm mô tô và biển lớn 103a Cấm ô tô không cấm xe gắn máy (không phải mô tô). Nên cả hai biển đều cho phép xe đính thêm máy đi vào.

Câu 102: đại dương nào đánh tiếng cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

*

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: biển 1 Cấm xe mô tô 2 bánh, biển cả 2 cấm xe cộ ô tô, biển lớn 3 là cấm xe tải

Nên đáp đúng là Biển 1

Câu 103: Khi gặp biển như thế nào thì xe mô tô nhị bánh được đi vào?

Không biển lớn nào.Biển 1 với 2.Biển 2 cùng 3.Cả ba biến.

Giải thích: Biển một là cấm xe máy, còn biển lớn 2 và 3 là cấm xe hơi và xe cài chứ không cấm xe cộ máy phải xe thứ được phép đi vào.

Câu 104: biển lớn nào cấm quay đầu xe?

*

Biển 1.Biển 2.Không thay đổi nào.Cả hai biển.

Giải thích: p. 123a Cấm rẽ trái không cấm xoay đầu xe; biển khơi 2: P.124a Cấm quay xe ko cấm rẽ trái.

Câu 105: hải dương nào cấm xe rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Cả nhì biển.

Giải thích: p. 123a Cấm rẽ trái không cấm xoay đầu xe; biển 2: P.124a Cấm xoay xe không cấm rẽ trái.

Nên Biển 1 là đáp án đúng.

Câu 106: Khi gặp mặt biển nào xe được rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Không biến đổi nào.

Giải thích: phường 123a Cấm rẽ trái ko cấm quay đầu xe; biển cả 2: P.124a Cấm cù xe không cấm rẽ trái.

Nên biển cả 2 là lời giải đúng.

Câu 107: biển lớn nào cấm những phương tiện giao thông đường đi bộ rẽ phải?

Biển 1 và 2.Biển 1 cùng 3.Biển 2 và 3.Cả ba biển.

Giải thích: phường 123b Cấm rẽ cần ; biển lớn 2: P.124d Cấm rẽ bắt buộc và cấm tảo xe; biển cả 3: 124f cấm xe hơi rẽ nên và quay xe.

Nên biển khơi 3 chỉ cấm ô tô, còn biển 1 và hải dương 2 cấm toàn cục phương tiện rẽ phải.

Câu 108: hải dương nào cấm những phương tiện thể giao thông đường đi bộ rẽ trái?

Biển 1 cùng 2.Biển 1 với 3.Biển 2 và 3.Cả tía biển.

Giải thích: 124a cấm rẽ trái; biển cả 2: 124c cấm rẽ trái và quay xe; biển lớn 3: 124e cấm ô tô rẽ trái cùng quay xe.

Nên đại dương 3 chỉ cấm xe pháo ô tô, còn hải dương 1 và hải dương 2 cấm toàn bộ phương một thể rẽ trái

Câu 109: đại dương nào chất nhận được xe rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Không hải dương nào.

Giải thích: Theo QCVN41:2019 thì biển lớn 2: I.410 khu vực quay xe chỉ dẫn khu vưc được phép xoay đầu xe. Biển cả này thuộc đội biển hướng dẫn nên KHÔNG cấm rẽ trái. Vị đó, đáp án và đúng là câu 2.

Câu 110: đại dương nào xe tảo đầu không xẩy ra cấm?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.

Giải thích: biển khơi 1: P.123a cấm rẽ trái không cấm xoay đầu xe; hải dương 2: I.410 khoanh vùng quay xe pháo . Nên cả 2 biển được cho phép quay đầu xe là đáp án đúng.

Câu 111: hải dương nào xe cộ được phép xoay đầu nhưng ko được rẽ trái?

Biển 1.Biển 2.Cả nhì biển.

Giải thích: biển lớn 1: 123a cấm rẽ trái tuy vậy không cấm xoay đầu xe.

Biển 2: R.301e để trước ngã bố ngã tứ chỉ được rẽ trái ở phạm vi xẻ ba, té tư phía sau phương diện biển yêu cầu không thể quay đầu xe.

Câu 112: biển khơi nào là biển Cấm đi ngược chiều?

Biển 1.Biển 2.Cả cha biển.

Giải thích: hải dương 1: P.101 Đường cấm; biển cả 2: P.102 cấm đi ngược chiều; hải dương 3: P.301a Cấm đỗ xe. Yêu cầu biển 2 là cấm đi ngược chiều.

Câu 113: biển nào dưới đây các phương tiện đi lại không được phép đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 1 cùng 2.

Giải thích: biển lớn 1: P.101 Đường cấm; hải dương 2: P.102 Cấm đi ngược hướng cấm bước vào theo chiều đặt biển; biển khơi 3: P.301a Cấm đỗ xe.

Nên đại dương 1 và biển cả 2 là cấm những phương tiện không được phép đi vào.

Câu 114: Khi gặp mặt biển như thế nào xe ưu tiên theo chế độ định vẫn đề nghị dùng lại?

Biển 1.Biển 2.Cả bố biển.

Giải thích: P.101 Đườn cấm không cấm xe cộ ưu tiên;

Biển 2: R.122 dừng lại áp dụng đối với cả xe ưu tiên;

Biển 3: P.102 Cấm đi trái hướng không áp dụng với xe cộ ưu tiên;

Nên biển cả 2 là giải đáp đúng, áp dụng đối với cả xe ưu tiên.

Câu 115: biển cả nào cấm tất cả các loại xe cơ giới với thô sơ đi lại trên đường, trừ xe cộ ưu tiên theo chế độ định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.

Giải thích: P.101 Đườn cấm ko cấm xe ưu tiên;

Biển 2: R.122 tạm dừng áp dụng với tất cả xe ưu tiên;

Nên biển 1 là đáp án đúng.

Câu 116: chạm chán biển nào xe xích lô được phép đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biển 1 và biển khơi 2.

Giải thích: Biển 1 là Cấm xe lam, biển lớn 2 là Cấm xe pháo xích lô máy chứ không cấm xe xích lô phải cả biển khơi 1 và biển lớn 2 xe xích lô phần đông được phép đi vào.

Câu 117: gặp gỡ biển làm sao xe lam, xe cộ xích lô trang bị được phép đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: Biển 1 là Cấm xe lam, biển cả 2 là Cấm xe pháo xích lô máy, hải dương 3 là cấm xe cộ xích lô chứ không cần cấm xe lam và xe xích lô máy đề nghị ta chọn câu trả lời là biển khơi 3

Câu 118: biển cả báo này có ý nghĩa sâu sắc như cầm cố nào?

Tốc độ về tối đa có thể chấp nhận được về đêm hôm cho những phương một thể là 70 km/h.Tốc độ buổi tối thiểu chất nhận được về ban đêm cho những phương nhân thể là 70 km/h.

Giải thích: Biển tốc độ tối nhiều về đêm đều phải sở hữu nhận diện bằng khung người chữ nhật, viền đỏ nền đen, bên dưới ghi khung giờ cấm và phía bên trong biển vẫn ghi số.

Số ghi bên trên biển vận tốc tối đa có thể chấp nhận được lớn nhất về ban đêm tính bằng km/h với không to hơn 80 km/h. Người tham gia giao thông về đêm hôm không được vượt quá giá bán trị vận tốc ghi trên biển khơi trừ một số trong những trường thích hợp ưu tiên được quy định.

Câu 119: Chiều dài phần đường 500 m từ điểm đặt biển này, người lái xe dành được phép bấm còi không?
Được phép.Không được phép.

Giải thích: biển phụ là biển cả S.501 Phạm vi tính năng của biển xác định chiều dài vận dụng biển thiết yếu từ vị trí đặt biển.

Câu 120: biển nào xe tế bào tô nhị bánh được đi vào?

Biển 1 cùng 2.Biển 1 với 3.Biển 2 và 3.

Giải thích: Biển đó là P.101 Đường cấm, gồm biển phụ thì vận dụng cấm theo hải dương phụ. Bắt buộc Biển 1 và đại dương 3 không vận dụng với xe xe máy là câu vấn đáp đúng.

Câu 121: biển cả nào xe mô tô nhì bánh ko được đi vào?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:Biển đó là P.101 Đường cấm, tất cả biển phụ thì áp dụng cấm theo đại dương phụ. đề xuất Biển 2 áp dụng với xe mô tô là câu vấn đáp đúng.

Câu 122: biển khơi báo nào báo hiệu ban đầu đoạn mặt đường vào phạm vi khu dân cư, những phương tiện tham gia giao thông vận tải phải tuân theo những quy định đi con đường được vận dụng ở khu đông dân cư?

Biển 1.Biển 2.

Giải thích: Biển một là báo hiệu bước đầu đoạn con đường vào phạm vi khu người dân còn biển khơi 2 là báo cáo hết phần đường khu dân cư

Câu 123: gặp mặt biển nào người điều khiển xe cần nhường đường cho người đi bộ?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Biển 1 và 3.

Giải thích: hải dương 1: W.224 Đường người đi bộ cắt ngang; biển cả 2: P.112 Cấm người đi bộ; đại dương 3: R.305 Đường dành cho người đi bộ.

Biển 1 báo ưu tiên cho tất cả những người đi bộ yêu cầu phải nhường đường.

Câu 124: biển khơi nào đi đường dành cho người đi bộ, những loại xe không được lấn sân vào khi chạm mặt biển này?

Biển 1.Biển 1 với 3.Biến 3.Cả tía biển.

Giải thích: biển lớn 1: W.224 Đường người đi dạo cắt ngang; biển lớn 2: P.112 Cấm fan đi bộ; hải dương 3: R.305 Đường dành cho tất cả những người đi bộ.

Biển 3 báo con đường dành cho tất cả những người đi cỗ nên phương tiện đi lại khác ko được đi vào.

Câu 125: hải dương nào báo cho biết Đường dành cho xe thô sơ?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: đại dương 1 Đường giành riêng cho xe thô sơ, biển 2 là Cấm xe cộ đạp, biển cả 3 là Đường bạn đi xe đạp điện cắt ngang.

Vì vậy chúng ta chọn câu trả lời là hải dương 1.

Câu 126: đại dương nào báo hiệu đang đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

Biển 1.Biển 1 và 2.Biển 2 cùng 3.Cả tía biến.

Giải thích: hải dương 1: W.210 Giao nhau với đường tàu có rào chắn; biển khơi : W.208 Giao nhau với con đường ưu tiên; biển khơi 3: W209 Giao nhau tất cả tín hiệu đèn

Câu 127: đại dương nào đánh tiếng Giao nhau với đường sắt có rào chắn?

Biến 1.Biển 2 và 3.Biến 3.

Giải thích: đại dương 1: W.210 Giao nhau với đường sắt có rào chắn; đại dương : W.208 Giao nhau với mặt đường ưu tiên; biển lớn 3: W209 Giao nhau gồm tín hiệu đèn

Câu 128: biển khơi nào thông báo Giao nhau tất cả tín hiệu đèn?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Cả ba biển.

Giải thích: đại dương 1: W.210 Giao nhau với đường tàu có rào chắn; đại dương : W.208 Giao nhau với con đường ưu tiên; đại dương 3: W209 Giao nhau bao gồm tín hiệu đèn

Câu 129: đại dương nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

Biển 1 và 2.Biển 1 cùng 3.Biển 2 và 3.Cả cha biến.

Giải thích: biển khơi 1: W.210 Giao nhau với đường tàu có rào chắn; biển cả 2: W.234 Giao nhau với con đường 2 chiều; biển khơi 3: W.242a Nơi đường tàu giao vuông gốc với đường bộ.

Câu 130: biển khơi nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không tồn tại rào chắn?

Biển 1 với 2.Biển 1 và 3.Biển 2 với 3.Cả ba biển.

Giải thích: biển khơi 1: W.210 Giao nhau với đường sắt có rào chắn; biển cả 2: W.211a Giao nhau với mặt đường sắt không có rào chắn;Biển 3:W.242a Nơi đường tàu giao vuông gốc với đường đi bộ ổ sung cho biển W.211a. Nên cả hai biển 2 và 3 đông đảo đúng.

Câu 131: biển khơi nào báo hiệu đang đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Biến 1 và 3.

Giải thích: Biển một là biển 211a Giao nhau với con đường sắt không tồn tại rào chắn.

Biển 2: đại dương 208 Giao nhau với mặt đường ưu tiên.

Biển 3: biển khơi 211b Giao nhau cùng với tàu điện.

Câu 132: Biển như thế nào báo hiệu, hướng dẫn xe đi trên phố này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

Biển 1 cùng 2.Biển 1 với 3.Biển 2 với 3.Cả tía biển.

Giải thích: biển cả 1: W.207a Giao nhau với đường không ưu tiên;

Biển 2: W.208 Giao nhau với đường ưu tiên;

Biển 3: I.401 bắt đầu đường ưu tiên. đề xuất biến 1 và hải dương 3 là đáp án đúng.

Câu 133: hải dương nào báo hiệu Giao nhau với đường không ưu tiên?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biến 2 cùng 3.

Giải thích: biển 1: W.207a Giao nhau với hàng không ưu tiên;

Biển 2: W.208 Giao nhau với con đường ưu tiên;

Biển 3: I.401 bước đầu đường ưu tiên.

Nên chúng ta chọn lời giải là đại dương 1

Câu 134: biển cả nào báo cho biết Giao nhau với mặt đường ưu tiên?

Biển 1 cùng 3.Biển 2.Biến 3.

Giải thích: biển khơi 1: W.207a Giao nhau với đường không ưu tiên;

Biển 2: W.208 Giao nhau với mặt đường ưu tiên;

Biển 3: I.401 bước đầu đường ưu tiên.

Nên bọn họ chọn lời giải là biển lớn 2

Câu 135: biển nào báo cho biết Đường bị thu hẹp?

Biển 1 và 2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ký Tên Đẹp Bằng Tay Đẹp Theo Tên Cực Đơn Giản Với Một Số Mẹo Sau

Biển 1 cùng 3.Biến 2 và 3.Cả tía biến.

Giải thích: biển cả 1:W.203a Đường bị hẹp cả hai bên;

Biển 2: W.203b Đường bị không lớn về phía trái

Biển 3: W.201b địa điểm ngoặt nguy hiểm vòng mặt phải. Cần đáp án chính xác là biển 1 và biển cả 2.

Câu 136: Khi chạm mặt biển nào, người điều khiển xe phải giảm tốc độ, để ý xe đi ngược chiều, xe cộ đi ngơi nghỉ phía con đường bị hẹp yêu cầu nhường đường mang lại xe đi ngược chiều?

Biển 1.Biển 1 cùng 3.Biển 2 cùng 3.Cả tía biển.

Giải thích: biển khơi 1: W.236 Hết con đường đôi; biển 2:W.203b Đường đi bị nhỏ nhắn về phía trái; biển khơi 2: W.203c Đường bị nhỏ về phía phải. Câu này hỏi về việc đường bị thu hẹp yêu cầu câu tả lời chính xác là Biển 2 và biển cả 3.


Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: biển cả 1: W.205a Đường giao nhau thuộc cấp; đại dương 2: W.207a Giao nhauvới hàng không ưu tiên; biển lớn 3: W.208 Giao nhau với đường ưu tiên.

Câu 138: hải dương nào báo cho biết Đường đôi?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển 1 là Được ưu tiên qua đường không lớn để chỉ dẫn cho người lái xe xe biết bản thân được quyền ưu tiên đi trước trên phần đường hẹp.

Biển 2 là Đường song báo trước sắp tới đoạn đường bao gồm chiều đi cùng chiều về phân biệt bằng giải phân cách cứng.

Biển 3 là báo hết con đường đôi báo trước sắp xong xuôi đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bởi giải chia cách cứng.

Nên đáp án đúng là biển 2.

Câu 139: biển cả nào báo cho biết Đường đôi?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển một là Đường 2d báo trước sắp tới đoạn đường do thay thế sửa chữa hoặc có trở ngại tại một phía đường mà lại phải tổ chức đi lại cho phương tiện đi lại đi cả 2 chiều trên cùng 1 hướng đường còn lại,

Biển 2 là Giao nhau cùng với đường 2d để báo đang tới vị trí giao nhau với con đường 2 chiều.

Biển 3 là Đường đôi báo trước đang tới đoạn đường bao gồm chiều đi cùng chiều về phân biệt bằng giải phân cách cứng.

Nên đáp án đúng là Biển 3.

Câu 140: hải dương nào đánh tiếng Giao nhau với con đường hai chiều?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển 1 là Giao nhau với đường 2 chiều để báo sắp đến vị trí giao nhau với con đường 2 chiều.

Biển 2 là Đường đôi báo trước sắp tới đoạn đường gồm chiều đi cùng chiều về phân biệt bằng giải chia cách cứng.

Biển 3 là Đường giao nhau cùng cấp dùng để báo trước sắp tới nơi giao nhau cùng mức của các tuyến mặt đường cùng cấp trên một mặt bằng.

Nên đáp án và đúng là Biển 1.

Câu 141: biển cả nào đánh tiếng Đường nhì chiều?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển một là Đường giao nhau thuộc cấp dùng để báo trước sắp đến nơi giao nhau thuộc mức của các tuyến đường cùng cung cấp trên 1 mặt bằng.

Biển 2 là Đường 2d báo trước sắp đến đoạn con đường do sửa chữa thay thế hoặc có trở ngại ở 1 phía đường nhưng phải tổ chức triển khai đi lại cho phương tiện đi lại đi cả 2d trên cùng 1 phía đường còn lại,

Biển 3 là báo hết mặt đường đôi báo trước sắp dứt đoạn đường tất cả chiều đi và chiều về phân biệt bởi giải chia cách cứng.

Vì vậy đáp án đúng là Biển 2.

Câu 142: biển cả nào thông tin Giao nhau với con đường hai chiều?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích:

Biển 1 là Đường 2 chiều báo trước đang tới đoạn mặt đường do thay thế hoặc bao gồm trở ngại ở 1 phía đường nhưng phải tổ chức triển khai đi lại cho phương tiện đi lại đi cả 2 chiều trên cùng 1 hướng đường còn lại,

Biển 2 là Giao nhau với đường 2d để báo đang đến vị trí giao nhau với đường 2 chiều.

Biển 3 là Đường giao nhau cùng cấp dùng để báo trước đang đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cung cấp trên một mặt bằng.

Nên đáp án đúng là Biển 2.

Câu 143: hải dương nào báo hiệu chăm chú chướng xấu hổ vật?

Biển 1.Biển 2 với 3.Cả tía biển.

Giải thích: Biển 1 là báo hết đường đôi, biển 2 là chăm chú chướng ngại trang bị vòng tránh sang nhị bên, biển 3 là chăm chú chướng ngại thiết bị vòng né sang bên trái

Vì vậy mà biển lớn 2 và biển khơi 3 các thông báo để ý chướng ngại ngùng vật buộc phải đáp án là cả biển khơi 2 và hải dương 3.

Câu 144: gặp biển nào fan tham gia giao thông phải đi lờ lững và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên phương diện đường?

Biển 1.Biển 2.

Giải thích: Biển một là Biển W.224 Đường người đi bộ cắt ngang.

Biển 3: W.225 trẻ em để thông tin gần đến phần đường hay có trẻ em đi qua nhà trẻ, trường học, câu lạc bộ.

Vì vậy cần đáp án là biển lớn 2.

Câu 145: biển lớn nào hướng dẫn nơi bắt đầu đoạn con đường dành cho người đi bộ?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.

Giải thích: W.224 Đường người quốc bộ cắt ngang;

Biển 2: I.423c Điểm bắt đầu đường đi bộ

Biển3: W.225 trẻ con em

Câu 146: biển khơi báo này có ý nghĩa gì?

Báo hiệu đường gồm ổ gà, lồi lõm.Báo hiệu đường gồm gờ giảm tốc phía trước.

Giải thích: biển lớn W221b Đường có sóng mấp mô nhân tạo.

Câu 147: biển khơi nào (đặt trước vấp ngã ba, xẻ tư) chất nhận được xe được rẽ sang hướng khác?

Biển 1.Biển 2.Không hải dương nào.

Giải thích: biển cả 1: R.301a hướng đi đề nghị theo chỉ được đi thẳng để trước bửa ba, bửa tư;

Biển 2: R.301h phía đi bắt buộc theo chỉ được rẽ trái hoặc rẽ phải đặt sau ngã ba, xẻ tư;

Nên đáp án đúng là không bao gồm biển nào.

Câu 148: biển lớn nào báo hiệu Hướng đi thẳng cần theo ?
Biển 1.Biển 2.

Giải thích:Biển 1: R.301a phía đi yêu cầu theo chỉ được đi thẳng đặt trước bổ ba, té tư;

Biển 2: I.407a Đường một chiều không liên quan hướng đi nên theo.

Nên Biển một là đáp án đúng.

Câu 149: biển nào thông báo Đường một chiều?

Biển 1.Biển 2.Cả hai biển.

Giải thích:Biển 1: R.301a hướng đi buộc phải theo chỉ được đi thẳng để trước bổ ba, té tư;

Biển 2: I.407a Đường một chiều không liên quan hướng đi đề nghị theo.

Nên biển cả 2 là lời giải đúng.

Câu 150: trong số biển tiếp sau đây biển nào là biển khơi Hết vận tốc tối đa mang lại phép?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: DP134 hết hạn sử dung chế tốc độ tối đa

Biển 2: DP135 Hết phần nhiều lệnh cấm;

Biển 3: R307 hết hạn sử dung chế vận tốc tối thiểu.

Nên biển một là biển hết hạn chế tốc độ tối đa. để ý câu này hỏi ý nghĩa của biển.

Câu 151: hiệu lực của biển tốc độ tối đa được cho phép hết chức năng khi chạm chán biển nào dưới đây?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biển 1 với 2.

Giải thích:

Biển 1: DP134 quá hạn chế tốc độ tối đa

Biển 2: DP135 Hết hầu như lệnh cấm;

Biển 3: R307 hết thời gian sử dụng chế tốc độ tối thiểu.

Nên biển lớn 1 và biển lớn 2 là biển cả Hết hạn chế tốc độ tối đa. Chú ý thắc mắc các biển cả hết hạn chế, chưa hẳn hỏi ý nghĩa sâu sắc của biển.

Câu 152: trong số biển tiếp sau đây biển như thế nào là hải dương Hết tốc độ tối thiểu ?

Biển 1.Biển 2.Biến 3.Cả bố biển.

Giải thích:

Biển 1: DP134 hết hạn chế tốc độ tối đa

Biển 2: DP135 Hết phần lớn lệnh cấm;

Biển 3: R307 hết hạn chế vận tốc tối thiểu.

Nên biển cả 3 là biển cả Hết hạn chế tốc độ tối thiểu. Câu này hỏi chân thành và ý nghĩa của biển.

Câu 153: biển nào tiếp sau đây báo hiệu hết cấm vượt?

Biển 1.Biển 2.Biển 3.Biển 2 với 3.

Giải thích:

Biển 1: DP134 hết hạn sử dung chế vận tốc tối đa

Biển 2: DP135 Hết mọi lệnh cấm;

Biển 3: DP.133 hết cấm vượt

Nên câu trả lời đúng yêu cầu là biển khơi 2 và hải dương 3.

Câu 154: trong các biển tiếp sau đây biển như thế nào là biển cả Hết đông đảo lệnh cấm?

Biển 1.Biển 2. Biển 3.Cả tía biển.

Giải thích:

Biển 1: DP134 quá hạn sử dụng chế vận tốc tối đa

Biển 2: DP135 Hết gần như lệnh cấm;

Biển 3: R307 hết hạn chế tốc độ tối thiểu.

Câu 155: hải dương nào hướng dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

Biển 1.Biển 2.Cả nhì biển.Không hải dương nào.

Giải thích: hải dương 1: I424a mong vượt qua đường cho người đi bộ; đại dương 2: I424c Hầm chui qua đường cho người đi bộ cần đáp án chính xác là biển 1.

Câu 156: biển lớn nào chỉ dẫn cho người quốc bộ sử dụng hầm chui qua đường?

Biển 1.Biển 2.Cả nhị biển.Không biển nào.

Giải thích: hải dương 1: I424b mong vượt qua đường cho những người đi bộ; đại dương 2: I424d Hầm chui qua đường cho người đi bộ yêu cầu đáp án và đúng là biển 2.

Câu 157: biển lớn nào báo cáo Nơi đỗ xe pháo dành cho người khuyết tật?

Dừng xe tại khu vực có trạm công an giao thông.Tiếp tục giữ thông với tốc độ bình thường.Phải giảm tốc độ đến mức bình an và ko được vượt khi đi qua khoanh vùng này.

Giải thích: biển lớn I.436 Trạm công an giao thông. Các phương tiện nên giảm vận tốc đến mức bình an và ko được vượt khi đi qua khoanh vùng này.

Câu 159: Biển hàng đầu có ý nghĩa gì?

Đi trực tiếp hoặc rẽ trái trên ước vượt.Đi thẳng hoặc rẽ cần trên mong vượt.Báo hiệu mong vượt liên thông.

Câu 160: gạch kẻ mặt đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

Vạch 1.Vạch 2.Vạch 3.Vạch 1 cùng 2.

Câu 161: gạch kẻ con đường nào dưới đấy là vạch phân loại hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe ko được lấn làn, ko được đè lên vạch?

Vạch 1.Vạch 2.Vạch 3.Cả 3 vạch.

Câu 162: vạch kẻ con đường nào dưới đấy là vạch phân loại hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

Phân phân tách hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.Phân chia những làn xe cộ chạy thuộc chiều nhau.

Câu 164: Khi gặp mặt vạch kẻ con đường nào các xe được phép đè vạch?
Hình hình ảnh ca sĩ phi nhung là ai?

Ca sĩ Phi Nhung (1970 - 2021) - Ảnh: GIA TIẾNCa sĩ Phi Nhung sinh vào năm 1970, quê sinh sống Gia Lai. Trải qua tuổi thơ sóng gió, mồ côi bố mẹ từ nhỏ, có lẽ vì vậy mà mọi ...


trả lời nghị định 91 năm ngoái nđ cp

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc --------------- Số: 91/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm năm ngoái ...


Đảng cùng sản vn trải qua mấy lần đổi tên

Từ khi ra đời, Đảng cộng sản việt nam đã bao nhiêu lần thay đổi tên? và có thể nêu rõ mang đến em dc không ạ Trả lờiMời trả lời2 QĐND - họp báo hội nghị hợp nhất những ...


the waterslide là gì - Nghĩa của tự the waterslide

the waterslide bao gồm nghĩa làKhi bạn và các bạn là đối tác là tình dục phong thái Doggie; tức thì trước khi bạn kiêm bạn lôi ra và đẩy các đối tác doanh nghiệp của chúng ta đầu và ...


trọng điểm của đường tròn đi qua ba đỉnh của một tam giác vuông là

Đường tròn nước ngoài tiếp tam giácĐường tròn ngoại tiếp của tam giác là đường tròn trải qua các đi qua tất cả các đỉnh của tam giác đó. Tâm của ...


con trai hay cáu gắt với người yêu

Tôi và bạn gái đều 27 tuổi, thân quen nhau gần bố năm, làm cùng công ty, em làm việc văn phòng, tôi làm nhân viên kinh doanh. Thu nhập cá nhân của chúng tôi tương đối ổn, ...


Vòng kiêng thai sử dụng thế nào

Theo các bác sĩ, đây là phương thức an toàn, hoàn toàn có thể ngừa thai lên đến 98%, nhưng quy trình làm như thế nào thì vẫn là ẩn số với phần nhiều mọi người. ...


những nữ ca sĩ ít bạn nghe là ai?

Mỹ trọng điểm được ca tụng là thần tượng của số đông thế hệ. Từ tín đồ cao tuổi đến các bạn trẻ đều mếm mộ những bài bác hát của cô bé ca sĩ. Cả sự nghiệp ...


Ca sĩ uyên linh là ai?

Người nổi tiếng> Ca sĩ> Uyên Linh Ca sĩ Uyên Linh là ai? - Uyên Linh trằn Nguyễn Uyên Linh. Cô là một trong nữ ca sĩ việt nam cô được nghe biết là người ...


người yêu cầu thủ của người mẫu ngọc trinh

Lê Ngọc Trinh là một trong những diễn viên được nhận xét có khuôn mặt sáng, tầm dáng đẹp và rất có thể đi mặt đường dài. Mặc dù nhiên, thời gian qua cô trọn vẹn mất tích vào ...


Đâu là lời giải sai khi nói đến sóng cơ

Đáp án và lý giải chính câu hỏi trắc nghiệm: “Chọn phạt biểu sai khi nói đến sóng cơ?” cùng rất kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu có ích bộ ...


khám đa khoa C Đà Nẵng tuyển dụng 2022
cụm từ người thơm vào câu thơ thị thơm thì giấu fan thơm có ý nghĩa gì
Đăng ký khám bệnh tại bệnh viện sản - nhi đà nẵng
Vở bài xích tập Toán lớp 4 tập 1 trang 57 bài 48

Soạn tiếng Việt lớp 4 tập 1 Soạn tiếng Việt lớp 4 tập 2 biên soạn vở BT tiếng Việt 4 tập 1 biên soạn vở BT giờ đồng hồ Việt 4 tập 2 biên soạn VNEN tiếng việt ...


Giải vở bài tập tiếng việt lớp 5 ôn tập thân học kì 1 - tiết 2

Hướng dẫn Giải VBT tiếng Việt 5 Ôn tập thân học kì 2 - huyết 1, 2 - Tuần 28 trang 58, 59 Tập 2, được công ty chúng tôi biên soạn bám sát đít nội dung yêu ước trong vở ...


Khi nói đến giới hạn sinh thái, gồm bao nhiêu phạt biểu tiếp sau đây không đúng

Chọn D. I. -> sai. Giới hạn sinh thái xanh là khoảng tầm của các nhân tố sinh thái khiến ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật. II. ...


Ca sĩ hà my là ai?

- 2 năm trước, căn nhà của chị sẽ được trợ giúp sửa thanh lịch lại mà lại cũng chưa khang trang. Mùa mưa lại sắp tới đến, ngần ngừ ngôi nhà bây giờ đã đủ ...


selections là gì - Nghĩa của trường đoản cú selections

selections có nghĩa làQuét độ sâu của một túi Doritos mở để tìm kiếm bé mồi. Thay bởi cái cũ hoặc căn bệnh tật, thợ săn là sau thời điểm Dorito khối lượng xuống với ...


biện pháp tải Genshin Impact bên trên PC yêu thương

Cách cài game Genshin Impact PC được thực hiện như vậy nào? Genshin Impact PC thông số kỹ thuật là gì? các lỗi Genshin Impact PC thường gặp và phương pháp khắc phục? Để bao gồm ...


Điểm cực Bắc của khu vực phần đất liền nước ta ở 23 độ 23 phút Bắc ở trong 1 tuần trước đó . Vì chưng le.lover
Đưa tài liệu ra màn hình con trỏ con chuột xuống dòng tiếp sau ta sử dụng giấy tờ thủ tục nào 1 tuần trước . Vị Drnam_hn
Mẹo tốt Hỏi Đáp Là gì công nghệ Nghĩa của từ bỏ Học tốt Top List bài Tập từng nào Khỏe Đẹp ngôn ngữ Xây Đựng giờ anh màn hình So Sánh Ở đâu trên sao máy tính Dịch gợi ý Món Ngon Sản phẩm giỏi Toplist nỗ lực nào đối chiếu Vì sao Samsung Bao lâu Nghĩa là gì khoa học Đánh giá có nên Phương trình bài bác tập dung dịch Đại học Facebook
qqlive| j88