Bạn tâm đánh số trang sách từ 1 đến 100

     

Để đặt số trang của 1 quyểnsách bạn ta phải dùng 600 chữ số.Hỏi quyển sách bao gồm bao nhiêu trang ?

Bài 2

Bạn chổ chính giữa đánh số trang sách = các số tự nhiên và thoải mái từ 1 mang đến 100.Bạn Tâm cần viết tất cả bao nhiêu chữ số ?


Bạn đang xem: Bạn tâm đánh số trang sách từ 1 đến 100

*


Bài 1 : Giải

Từ trang 1 mang lại trang 9 gồm :

( 9-1) : 1+1 = 9 ( trang có một chữ số )

từ trang 10đến trang 99 bao gồm :

( 99-10 ) :1+1 = 90 ( trang có 2 chữ số )

Từ trang 1 cho trang 99 cần dùng :

1 * 9 + 2*90 = 189 ( chữ số )

Số chữ số của những trang có 3 chữ số là :

600-189 = 411 ( chữ số )

số những trang có 3 chữ số là :

411 : 3 = 137 ( trang )

Quyển sách bao gồm số trang là :

9+90+137 = 236 ( trang )

Vậy quyển sách đó bao gồm 236 trang .

 

Bài 2 :


(99-10):1+1=90(số tất cả 2 chữ số )

Bạn Tâm bắt buộc viết số số gồm 3 chữ số là :

(100-100):1+1=1 (ố tất cả 3 chữ số)

Bạn Tâm đề xuất viết số chữ số để đánh dấu được hết quyển sách là :

9+90x2+1x3=192 chữ số

Vậy chúng ta Tâm phải viết 192 chữ số

 

 

 Bài 1 : Giải

Từ trang 1 cho trang 9 tất cả :

( 9-1) : 1+1 = 9 ( trang có 1 chữ số )

từ trang 10đến trang 99 tất cả :

( 99-10 ) :1+1 = 90 ( trang bao gồm 2 chữ số )

Từ trang 1 cho trang 99 phải dùng :

1 * 9 + 2*90 = 189 ( chữ số )

Số chữ số của các trang tất cả 3 chữ số là :

600-189 = 411 ( chữ số )

số những trang bao gồm 3 chữ số là :

411 : 3 = 137 ( trang )

Quyển sách có số trang là :

9+90+137 = 236 ( trang )

Vậy quyển sách đó gồm 236 trang .

 

Bài 2 :


Xem thêm: Máy Tính Bị Lỗi Font Chữ - 3+ Cách Sửa Lỗi Font Chữ Trong Windows 10

(99-10):1+1=90(số bao gồm 2 chữ số )

Bạn Tâm cần viết số số gồm 3 chữ số là :

(100-100):1+1=1 (ố gồm 3 chữ số)

Bạn Tâm đề xuất viết số chữ số để lưu lại được không còn quyển sách là :

9+90x2+1x3=192 chữ số

Vậy bạn Tâm yêu cầu viết 192 chữ số

 

 

 Bài 1 : Giải

Từ trang 1 mang lại trang 9 gồm :

( 9-1) : 1+1 = 9 ( trang có một chữ số )

từ trang 10đến trang 99 có :

( 99-10 ) :1+1 = 90 ( trang bao gồm 2 chữ số )

Từ trang 1 đến trang 99 buộc phải dùng :

1 * 9 + 2*90 = 189 ( chữ số )

Số chữ số của các trang gồm 3 chữ số là :

600-189 = 411 ( chữ số )

số những trang tất cả 3 chữ số là :

411 : 3 = 137 ( trang )

Quyển sách bao gồm số trang là :

9+90+137 = 236 ( trang )

Vậy quyển sách đó bao gồm 236 trang .

 

Bài 2 :


(99-10):1+1=90(số tất cả 2 chữ số )

Bạn Tâm đề nghị viết số số bao gồm 3 chữ số là :

(100-100):1+1=1 (ố có 3 chữ số)

Bạn Tâm đề nghị viết số chữ số để lưu lại được không còn quyển sách là :

9+90x2+1x3=192 chữ số

Vậy chúng ta Tâm yêu cầu viết 192 chữ số

 

 

 


*

Giới thiệu| câu hỏi thường gặp| Kiểm tra| Học mà lại chơi| Tin tức| giải pháp sử dụng| chính sách bảo mật| Góp ý - tương tác
*