Bài toán tính diện tích hình chữ nhật lớp 5

     
Các dạng toán tính diện tích các hình lớp 5 trong nội dung bài viết dưới phía trên giúp các em học tập sinh rất có thể luyện thói quen diện tính các hình khác biệt như hình thang, diện tích hình tròn ... Và những thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng để triển khai chuyên đề dạy học Toán lớp 5 , giao bài cho những em.

Bạn đang xem: Bài toán tính diện tích hình chữ nhật lớp 5


Các dạng toán tính diện tích những hình lớp 5 này đi kèm theo với giải mã giúp những em gấp rút so sánh với đáp án bài bác giải của mình, từ kia biết bản thân làm bài đúng xuất xắc không, mặt khác củng cố kỹ năng tính diện tích hình thang, cách tính diện tích hình thoi ... Xuất sắc nhất.

*

Đáp Án:Chiều nhiều năm của hình chữ nhật che phủ là:40,5 + 100,5 = 141(m)Chiều rộng lớn của hình chữ nhật bao trùm là: 50 + 30 = 80 (m)Diện tích của hình chữ nhật bao phủ là: 141 x 80 = 11280 (m2)Tổng diện tích của nhì hình chữ nhật bé dại là: 50 x 40,5 x 2 = 4050 (m2)Diện tích của khu đất nền là: 11280 - 4050 = 7230 (m2) Đáp số: 7230 m2

Bài 1 Trang 105, 106 SGK Toán 5: Tính mảnh đất nền có hình dạng như hình vẽ bên dưới đây, biết

AD = 63mAE = 84mBE = 28mGC = 30m

*

Đáp Án:Diện tích hình chữ nhật AEGD là: 84 x 63 = 5292 (m2)Độ dài cạnh BG là: 28 + 63 = 91 (m)Diện tích hình tam giác BGC là: 91 x 30 : 2 = 1365 (m2)Diện tích hình tam giác ABE là: 84 x 28 : 2 = 1176 (m2)Diện tích mảnh đất là: 5292 + 1365 + 1176 = 7833 (m2)Đáp số: 7833 (m2).

Bài 2 Trang 105, 106 SGK Toán 5: Tính mảnh đất có dạng hình như hình vẽ dưới đây, biết:

*
BM = 20,8mCN = 38mAM = 24,5mMN = 37,4mND = 25,3m

Đáp Án:Diện tích hình thang BMCN là: (38 + 20,8) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)Diện tích hình tam giác ABM là: 24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)Diện tích hình tam giác CND là: 25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)Diện tích của mảnh đất nền là: 1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835,06 (m2)Đáp số: 1835,06m2

 Chú ý- diện tích được đo lường bằng 1-1 vị mét vuông (mét vuông) (hay cm2, mm2, dm2 ... )- Giải bài bác tập trang 104 SGK Toán 5 là bài rèn luyện về diện tích s và Giải bài xích tập trang 105, 106 SGK Toán 5 là bài tiếp sau về rèn luyện diện tích các hình. Những em thuộc xem để sở hữu cách giải bài xích tập dễ dàng dàng, chính xác. 

Bài tập về tính diện tích s lớp 5 trong vở bài bác tập

Bài 1 trang 17 VBT Toán 5 Tập 2: Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tích s thửa ruộng đó.

Chia hình đã đến thành 2 hình chữ nhật như hình vẽ.

*

Lời giải:

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (1) :

40 x (40 + 30) = 2800 (m2)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (2) :

40 x (60,5 – 40) = 820 (m2)

Diện tích thửa ruộng hình bên là :

2800 + 820 = 3620 (m2)

Đáp số : 3620m2


Bài 2 trang 18 VBT Toán 5 Tập 2: Một mảnh đất nền có form size như hình bên. Tính diện tích mảnh đất đó.

Chia hình đã mang lại thành 2 hình chữ nhật như hình vẽ.

*

Lời giải:

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật (1) :

50 x 20,5 = 1025 (m2)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật (2) :

10 x 40,5 = 405 (m2)

Diện tích mảnh đất hình bên là :

1025 + 405 = 1430 (m2)

Đáp số : 1430m2

Bài 1 trang 18 VBT Toán 5 Tập 2: Tính diện tích mảnh đất có form size như hình dưới đây :

*

Lời giải:

Diện tích hình vuông (1) là :

5 x 5 = 25 (m2)

Diện tích hình chữ nhật (2) là :

6 x (6 + 5) = 66 (m2)

Diện tích hình chữ nhật (3) là :

(7 + 6 + 5) x (16 – 5 – 6) = 90 (m2)

Diện tích mảnh đất là :

25 + 66 + 90 = 181 (m2)


Bài 2 trang 19 VBT Toán 5 Tập 2: Tính diện tích s mảnh đất có size như hình vẽ dưới đây, biết :

*

BM = 14m công nhân = 17m EP = 20m

AM = 12m MN = 15m ND = 31m

Gợi ý

Chia mảnh đất nền thành các hình tam giác ABM, hình thang BCMN, hình tam giác CND, hình tam giác ADE.

Diện tích mảnh đất nền là tổng diện tích các hình trên.

Lời giải:

Diện tích hình tam giác ABM là :

12 x 14 : 2 = 84 (m2)


*
=232,5 m2

Bài tập tính diện tích lớp 5 té sung

1. Bài bác tập về hình tam giác

Câu 1: Nối từng hình tam giác với câu tế bào tả bề ngoài của nó:

*

Giải:

Câu 2: Nêu thương hiệu cạnh đáy và mặt đường cao tướng mạo ứng trong những hình tam giác sau:

Giải:

Hình 1:

- AH là đường cao ứng với lòng BC

- BK là đường cao ứng với đáy AC

- CI là mặt đường cao ứng với lòng AB

Hình 2:

- EH là đường cao ứng với đáy DG

- DE là mặt đường cao ứng với lòng EG

- EG là con đường cao ứng cùng với dáy DE

Hình 3:

- kungfu là mặt đường cao ứng với đáy MN

- ngươi là con đường cao ứng với lòng PN

- NH là đường cao ứng với lòng MP

Câu 3: xác định đường cao tương ứng với lòng BC đến trước rồi viết theo mẫu:

Giải:

Câu 4:

Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ nhiều năm đáy là 32cm và độ cao là 22cm;

b) Độ nhiều năm đáy là 2,5 cm và chiều cao là 1,2cm;

Giải:

a. Diện tích của tam giác là: S = 1/2.32.22 = 352cm2

b. Diện tích s của tam giác là: S = 1/2.2,5.1,2 = 1.5cm2

Câu 5: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ lâu năm đáy là 45cm và chiều cao là 2,4dm;

b) Độ dài đáy là 1,5 m và độ cao là 10,2dm;

Giải:

a. Đổi 45cm = 4,5dm

Diện tích của tam giác là: S = 1/2.4,5.2,4 = 5,4dm2

b. Đổi 1,5m = 15dm

- diện tích của tam giác là: S = 1/2.15.10,2 =76,5dm2

Câu 6: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 3/4m và độ cao là 1/2m;

b) Độ nhiều năm đáy là 4/5 m và chiều cao là 3,5 dm;

Giải:

a. Diện tích tam giác là: S = 1/2.3/4.1/2 = 3.16m2

b. Diện tích của tam giác là: S = 1/2.4/5. 3,5 = 14dm2

Câu 7:

Tính diện tích s hình tam giác vuông gồm độ lâu năm 2 cạnh góc vuông theo lần lượt là:

a) 35cm với 15 cm.

b) 3,5 m với 15 dm.

Xem thêm: File Cad Nhà Cấp 4 Có Gác Lửng 5X15? File Cad Nhà Phố Cấp 4

Giải:

a. Diện tích tam giác là: S = 1/2. 35.15 = 262,5cm2

b. Diện tích s tam giác là: S = 1/2.35.15 = 262,5dm2 (đổi 3,5m = 35dm)

Câu 8: Tính diện tích hình tam giác MDC. Biết hình chữ nhật ABCD bao gồm AB = 25 cm, BC = 16cm.

Giải:

Xét tam giác MDC, ta thấy độ cao của tam giác bằng chiều rộng hình chữ nhật ABCD. Vì chưng đó, diện tích tam giác MDC là S = 1/2.CD.BC = 1/2.25.16 = 200cm2

Câu 9: Tính diện tích hình tam giác MDN. Biết hình vuông ABCD bao gồm cạnh 20cm và AM = MB, BN = NC.

Giải:

Ta có: AM = MB = BN = NC = 20:2 = 10cm

Diện tích tam giác DAM là SDAM = trăng tròn x 10 : 2 = 100 cm2

Diện tích tam giác MBN là SMBN = 10 x 10 : 2 = 50cm2

Diện tích tam giác NCD là SNCD = 20 x 10 : 2 = 100cm2

Diện tích hình vuông vắn ABCD là: SABCD = đôi mươi x 20 = 400cm2

Do đó, diện tích s tam giác MND là: SMND = SABCD - SDAM - SMBN - SNCD = 150cm2

Câu 10: Tính độ dài cạnh lòng của hình tam giác có chiều cao là 2/5m và mặc tích là 1200 cm2

Giải:

Cạnh lòng của tam giác là 12.2 : 2/5 = 60m (đổi 1200cm2 = 12m2)

Câu 11: Tính diện tích s hình tứ giác MBND. Biết hình chữ nhật ABCD có chiều dài DC = 36 cm; chiều rộng lớn AD = đôi mươi cm và AM = 1/3 MB , BN = NC.

Giải:

Ta có: AB = 1/3MB = 1/4AB = 1/4CD = 9cm, Suy ra: MB = 27cm

BN = NC = 50% BC = 1/2AD = 10cm

Diện tích ABCD là trăng tròn x 36 = 720cm2

Diện tích tam giác DCN là 1/2.NC.DC = 1/2.10.36 = 180cm2

Diện tích tam giác AMD là 1/2.AM.AD = 1/2.20.9 = 90cm2

Do đó, diện tích DMBN là S = SABCD - SAMD - SDCN = 720 - 80 - 90 = 450m2

Câu 12: Tính diện tích s hình bình hành ABCD. Biết diện tích hình tam giác ADC là 100 cm2.

Giải:

Ta có: SACB = SDAC (dễ dàng minh chứng được)

Mà SABCD = SADC + SACB

Suy ra, SABCD = 200cm2

Câu 13: Tính chiều cao AH của hình tam giác vuông ABC. Biết: AB = 30 centimet ; AC = 40 cm ; BC = 50 cm.

Giải:

Ta có diện tích tam giác ABC: SABC = 1/2.AB. AC = 1/2.AH.BC

=> AH = AB.AC: BC = 30.40 : 50 = 24cm

2. Tính diện tích s hình thang

Câu 1: Đánh dấu (x ) vào ô tròn đặt dưới hình thang trong những hình sau:

Giải:

Câu 2: Viết tên các hình thang vuông bao gồm trong hình chữ nhật ABCD.

Giải:

Các hình thang vuông là AMND, MBCN, ABKI, CKID

Câu 3: Tính diện tích hình thang biết:

a) Độ dài hai lòng là 15 cm và 11 cm, độ cao là 9 cm.b) Độ dài hai đáy là 20,5 m cùng 15,2 m, độ cao là 7,8 m.

Giải:

a. Diện tích hình thang là 1/2. (15 + 11). 9 = 117 cm2b. Diện tích hình thang là 1/2. (20,5 + 15,2). 7,8 = 139,23m2

Câu 4: Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải:

Câu 5: Tính diện tích s hình thang AMCD. Biết hình chữ nhật ABCD tất cả AB = 27 cm; BC = 14 cm; AM = 2/3 AB

Giải:

Ta có, độ dài AM = 27.2/3 = 18cm

Tính diện tích hình thang là 1/2. (18 +27) .14 = 315cm2

Câu 6: Tính diện tích hình thang AMCD. Biết hình chữ nhật ABCD có AB = 42 cm; AD = 30 cm; AM = 1/4 AB; AN = NB.

Giải:

Ta có: AN = NB = 1/2AB = 21cmAM = 1/4AB = 10,5cmMN = AN - AM = 10,5cmDiện tích hình thang MNCD là 1/2. 30. (42 + 10,5) = 787,5cm2

3. Tính diện tích s hình tròn, chu vi hình tròn

Câu 1: Vẽ hình tròn có đường kính d:

a) d = 7cm

b) d = 2/5 dm

Giải:

a. D = 7 bắt buộc r = 7 : 2 = 3,5cm

b. D = 2/5dm = 4cm yêu cầu r = 2cm

Câu 2: Vẽ (theo mẫu):

Câu 3: Tính chu vi hình trụ có nửa đường kính r:

a) r = 5cmb) r = 1,2 dmc) r = 3/2 m

Giải:

a. Chu vi hình tròn là 2.3,14.5 = 31,4cmb. Chu vi hình tròn là 2.3,14.1,2 = 7,526dmc. Chu vi hình trỏn là 2.3,14.3/2 = 9,42m

Câu 4: Tính chu vi hình trụ có 2 lần bán kính d:

a) d = 0,8 mb) d = 35 cmc) d = 8/5 dm

Giải:

a. Chu vi hình trụ là 3,14 . 0,8 = 2,512mb. Chu vi hình tròn trụ là 3,14 . 35 =109,9cmc. Chu vi hình tròn là 3,14 .8/5 = 5,024 dm

Câu 5:

a) Tính con đường kính hình trụ có chu vi là 18,84 cm.b) Tính phân phối kính hình tròn có chu vi là 25, 12 cm

Giải:

a. Đường kính của hình trụ là 6cmb. Bán kính của hình trụ là 4cm

Câu 6: Bánh xe bé của một đồ vật kéo có bán kính 0,5 m. Bánh xe pháo lớn của máy kéo kia có bán kính 1m.Hỏi lúc bánh xe nhỏ xíu lăn được 10 vòng thì bánh xe to lăn được mấy vòng?

Giải:

Chu vi bánh xe bé bỏng là 2 . 3,14 . 0,5 = 3,14mChu vi bánh xe khủng là 2 . 3,14 . 1 = 6,28m

Bánh xe bé lăn 10 vòng được quãng đường là 3,14 x 10 = 31,4m

31,4m cũng là quãng con đường bánh xe béo lăn được cần bánh xe phệ lăn được số vòng là 31,4 x 6,28 = 5 vòng.

https://bdkhtravinh.vn/cac-dang-toan-tinh-dien-tich-cac-hinh-lop-5-58276n.aspx Để có tác dụng được những dạng toán diện tích các hình lớp 5 bên trên hiệu quả, những em học sinh nên xem lại những công thức tính diện tích. Giả dụ như các em làm được những dạng toán này, khi gặp phải dạng bài xích này đều hoàn toàn có thể giải quyết cấp tốc chóng.