Bài tập excel nâng cao kế toán

     
*

10 Bài tập excel nâng cấp + giải thuật mang lại ai cầnNếu bạn đang đi tìm danh sách, menu bài xích tập excel hãy xem ngay 10 các bài luyện tập excel nâng cao + giải thuật đến ai phải, thực sự cần

Bài 1: Một số hàm cơ bạn dạng. Cho bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH THƯỞNG THÁNG 3, CÔNG TY ANZ

TT

Họ đệm

Tên

Giới tính

Ngày công

Thưởng 8-3

Ttận hưởng A

1

Trần Thanh

Mai

Nam

25

2

Phạm Hùng

Cường

Nam

24

3

Lê Ngọc

Nữ

26

4

Phạm Hùng

Dũng

Nữ

22

5

Nguyễn Thành

Công

Nam

27

6

Lê Hoài

Bắc

Nữ

25

7

Vũ Ngọc

Minh

Nam

21

8

Nguyễn Mai

Lan

Nữ

26


a) Ttận hưởng 8-3: thưởng 200.000 cho những nhân viên cấp dưới Nữ, còn sót lại ko được thưởng.

Bạn đang xem: Bài tập excel nâng cao kế toán

Thưởng trọn A: thưởng trọn 300.000 mang lại hầu hết nhân viên cấp dưới bao gồm ngày công >=24, còn lại ko được ttận hưởng.Thêm vào cột Thưởng trọn B: thưởng 100.000 mang đến số đông nhân viến Nam tất cả ngày công >26 hoặc nhân viên cấp dưới Nữ gồm ngày công >25.

Bài 2. Sử dụng MS Excel hoàn thành bảng dữ liệu dưới đây:

BẢNG CHI TIÉT BÁN HÀNG

STT

Mã hàng

Tên hàng

Ngày bán

Số lượng

Đơn giá

Thành Tiền

1

BDDQ

12

2

BDNT

25

CT

10

BDGN

60

BDTS

22

BDGN

24

CT

100

BDTS

240

BDTS

15

CT

5


Thực hiện:Thao tác tự động hóa điền tài liệu vào cột STT (theo tđọng tự tăng dần 1,2,3...).Điền cột Tên hàng: Nếu 2 ký kết từ đầu của Mã hàng là “CT” ghi là “Công tắc” còn sót lại ghi là “Bóng đèn”.Tính Đơn giá phụ thuộc 2 ký kết tự cuối của Mã mặt hàng cùng bảng sau:

Mã hàng

Đơn giá

DQ

12.000

TS

14.500

NT

16.000

GN

15.000

CT

3.000


Tên hàng

Tổng số

Công tắc

Bóng đèn


Bài 3. Một số hàm cơ phiên bản. Cho bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH LƯƠNG THÁNG 12 CHO CÁN Bộ CÔNG TY ABC

TT

Họ tên

Chức vụ

Năm sinh

Lương CB

Ngày

Lương

Tạm ứng

1

Đào Mai

1967

900

20

2

Ngô Nhu

PGĐ

1975

750

26

3

Mai Lan

PGĐ

1968

600

25

4

Ngọc Lân

TP

1958

450

23

5

Nguyễn Hương

TP

1982

600

23

6

Quốc Khánh

PTP

1977

450

22

7

Phạm Thành

PTP

1956

300

19

8

Trần Thuỷ

NV

1972

300

18

9

Nguyễn Hương

NV

1985

300

27

10

Lê La

NV

1986

300

28


Thêm vào cột Tuối bên bắt buộc cột Năm sinh theo thời giờ hệ thống, tiếp đến tính tuối của cán cỗ, nhân viên.Tính lương của nhân viên cấp dưới = Lương CB * NGÀY.Tính trợ thời ứng = 80% * Lương.Thêm vào một trong những cột Ttận hưởng kế cột Lương, tính thưởng

Trong đó: Nếu dùng cho là Giám đốc thưởng trọn 500000, PGD thưởng 400000, TP thưởng 300000, PTPhường. ttận hưởng 200000, còn sót lại ttận hưởng 100000.

Thêm vào cột Còn lại sinh hoạt cuối bảng tính, tính Còn lại =Lương + Thưởng trọn - Tạm ứng.Tính toàn bô tiền còn nên đưa ra được cán bộ, nhân viên cấp dưới theo danh sách trên; Tính lương trung bình. Tính lương tối đa, Lương rẻ độc nhất.

Bài 4. Một số hàm cơ phiên bản. Cho bảng dư liệu sau:

BÁO CÁO TÔNG HỢPhường. PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU

TT

Chứng từ

Đơn vị nhận

số lượng

Xăng

Gas

Dầu lửa

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

1

X001C

Công ty Mây trắng

100

2

G001K

Mây xanh Co

150

X002K

Đội xe

200

L001C

shop ABC

100

L002C

Cửa Hàng chúng tôi ANZ

50

G002C

XN cơ khí

120

G003K

XN đóng tầu

80

Tổng cộng


Bảng giá

Mặt hàng

KD

cc

Xăng

500

150

Gas

450

120

Dầu lửa

200

100


Căn uống cđọng vào ký từ đầu tiến của Chứng từ để phân chia số lượng vào những cột con số của Xăng, Gas cùng Dầu lửa.Nếu ký tự đầu của bệnh trường đoản cú là X thì số lượng được phân bổ vào cột Xăng.Nếu cam kết từ bỏ đầu của bệnh từ bỏ là G thì số lượng được phân chia vào cột Gas.Nếu ký tự đầu của bệnh từ là L thì con số được phân chia vào cột Dầu lửa.Tính thành tiền cho từng cột = số lượng * Đơn giá

Trong số đó 1-1 giá bán nhờ vào bảng giá, gồm 2 loại giá: giá chỉ hỗ trợ (CC) với giá chỉ marketing (KD); nếu ký kết từ phải của triệu chứng trường đoản cú là c thì rước giá bán cung cấp, trở lại rước giá kinh doanh.

Tính tổng cho mỗi cột.Tính tổng cộng hội chứng từ bỏ cần xuất Hợp Đồng = Tổng của các số là ký kết tự máy 4 của mã hội chứng trường đoản cú.Trích xuất ra một list new với điều kiện số lượng>100.

Xem thêm: Cách Bấm Shift Solve Ra 2 Nghiệm, Khắc Phục Một Số Sai Lầm Trong Việc Tính Toán

Bài 5. Một số hàm cơ bạn dạng. Cho bảng dư liệu sau:

TÔNG HỢP SỐ LIỆU KHÁCH THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN

TT

Họ thương hiệu ỉdìách hàng

số phòng

Ngày vào

Ngày ra

Số ngày ở

số tuần

Số ngày lẻ

1

Trần Thanh

100VIP

2

Phạm Hùng

201NOM

3

Lê Ngọc

205NOM

4

Phạm Hùng

209NOM

5

Nguyễn Thành

102NOM

6

Lê Hoài

107VIP

7

Vũ Ngọc

209NOM

8

Nguyễn Mai

210VIP

9

Mộng Mơ

202VIP

Tổng cộng


a) Tính số ngày làm việc = Ngày vào - Ngày ra. Tính số tuần, số ngày lẻ (sử dụng hàm INT, MOD)

b) Tính toàn bô ngày ở, Tổng số tuần, Tổng số ngày lẻ.

⇒ đề thi tmùi hương mại ngân hàng 2021

⇒ đề thi tài thiết yếu tiền tệ năm 2021

⇒ đề thi tài thiết yếu doanh nghiệp

Bài 6. Hàm dò tìm (VLOOKUP). Cho bảng tài liệu sau:

BẢNG LƯƠNG CÁN Bô CÔNG TY ANZ

TT

Họ tên

Mã ngạch

Tên ngạch

Tên đối chọi vị

Lương CB

Thực lĩnh

001

Đào Hoa Mai

1003

Phòng Hành chính

1,200,000

002

Ngô Vnạp năng lượng Nhu

1002

Phòng Hành chính

1,850,000

003

Nguyễn Hương

1001

Phòng QLCL

1,600,000

004

Quốc Khánh

1003

Phòng Khoa học

950,000

005

Phạm Thành

1002

Phòng Quản trị

1,000,000

006

Trần Thuỷ

6033

Phòng Tài chính

2,000,000

007

Nguyễn Hương

1003

Phòng Thiết bị

2,200,000

008

Lê Dung

1003

Phòng Kinch doanh

1,800,000


Bâng mã ngach cùng phu cấp

Mã ngạch

Tên ngạch men công chức

Prúc cung cấp (%)

1001

Chuyên viên cao cấp

0.25

1002

Chuyên viên chính

0.20

1003

Chuim viên

0.10

6033

Kỹ sư

0.05


Yêu cầu: Dựa vào Bảng hạng mục “Bảng mã ngạch men với phụ cấp” hãy dùng hàm VLOOKUPhường để điền tài liệu vào 2 cột Tên ngạch và Thực lĩnh.

Trong đó: Thực lĩnh = Lương cơ bản + (Phụ cấp cho * Lương cơ bản)

Bài 7. Hàm dò kiếm tìm (VLOOKUP). Cho bảng tài liệu sau:

BẢNG THỐNG KÊ MUA BÁN HÀNG HÓA

STT

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

Thành tiên

Giá xuất

SL xuất

Tiền xuất

1

PaOA12

2

Pa0C15

3

SaOB2

4

ToOC23

5

HĨ0C12

6

HĨ0A13

7

ToOB12

8

SaOB2

Cộng:


Bảng mã

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

SL xuất

Pa

Máy ổn định Parasonic

300

115

95

To

Máy ổn định Tosiba

250

85

56

Sa

Máy cân bằng Samsung

210

120

75

Hi

Máy cân bằng Hitachi

220

68

35


Dựa vào mã mặt hàng với Bảng mã, điền số liệu cho những cột: Tên sản phẩm, Giá nhập, số lượng nhập, Số lượng xuất.Tính Thành tiền = Giá nhập * số lượng nhập.Tính Giá xuất phụ thuộc vào Mã hàng: trường hợp Mã hàng tất cả ký kết tự sản phẩm 4 (tính từ bỏ mặt trái) là A thì Giá xuất=Giá nhập+15, ví như là B thì Giá xuất = Giá nhập+12,sót lại Giá xuất =Giá nhập+10Tính Tiền xuất phụ thuộc vào giá chỉ xuất cùng con số xuất, định hình đơn vị chức năng tiền tệ là USD.Tính tổng số cho mỗi cột.Cyếu thêm cột Ghi chú sống cuối.Điền lên tiếng đến cột ghi chú nlỗi sau: giả dụ SL nhập - SL xuất >=60 thì ghi “Bán chậm”, giả dụ SL nhập - SL xuất >=30 thì ghi “Bán được”, sót lại ghi “Bán chạy”.

Bài 8. Hàm dò tra cứu (VLOOKUP). Cho bảng dữ liệu sau:

BẢNG THEO DÕI VẬT LIỆU XÂY DƯNG

Năm 2012

TT

Tên hàng

Ngày nhập

Ngày bán

Nhận xét

SỐ lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

B2

Giấy

100

2

AI

Vải bông

200

3

DI

Xi măng

300

4

C2

Gạch

120

5

A2

Vải bông

400

6

B3

Bìa

1500

7

D2

Xi măng

300

8

Cl

Vôi

120

9

A3

Vải bông

400

10

B4

Giấy

1500


a) Lập phương pháp điền cực hiếm vào cột Nhận xét theo chính sách sau:

Nếu thời gian lưu giữ kho Nếu 30 Nếu thời hạn lưu lại kho >90 ghi dìm xét: Bán chậmDựa vào Ký trường đoản cú đầu của Mã và Bảng tra cứu vãn tiếp sau đây, cần sử dụng hàm VLOOKƯP.. để điền công bố vào cột Đơn giá

Bảng tra cứu vớt giá

Mã đầu

Đơn giá

A

100

B

200

c

300

D

120


Tính cột Thành tiền = con số X Đơn giá chỉ X 1.1; định dạng tiền toàn quốc.Hoàn thành bảng thống kê lại sau:

Tên hàng

Tổng số lượng

Tổng thành tiền

Giấy

Vải bông

Xi măng

Gạch


Bài 9. Hàm dò tra cứu (HLOOKUP), các hàm thống kê. Cho bảng dư liệu sau:

BẢNG THEO DÕI THANH TOÁN PHÒNG Tại KHÁCH SẠN HOA HÒNG

TT

Loại phòng

Ngày đi

Ngày đến

Số ngày

SỐ người

Giá phòng

Giá prúc thu

Tiền phòng

1

A

3

2

B

1

3

A

2

4

B

4

5

c

1

6

A

2

7

B

4

8

A

1

9

A

2

10

B

2

Cộng:


Bảng mã đơn giá chỉ chống chia theo loại A, B, c

Loại

A

B

c

Giál

80

65

50

Giá 2

100

85

60

Prúc thu

35

25

15


Số ngày = Ngày đi - Ngày mang lại, ví như ngày đi trùng với ngày mang đến thì tính một ngày.Giá chống phụ thuộc vào một số loại chống và bảng đối chọi giá chống, nếu như phòng có một bạn thuế thì rước giá 1, trường hợp bao gồm tự 2 fan trlàm việc lến thì giá bán 2.Giá prúc thu phụ thuộc vào các loại phòng và giá phụ thu.Tiền phòng = số ngày * (Giá phòng + Giá prúc thu), nhưng trường hợp khách thuê chống bên trên 10 ngày thì được sút 10% giá bán prúc thu.Thống kê số chi phí thu được theo từng nhiều loại phòng.

Loại

Số người ở

Số chi phí thu được

A

80

65

B

100

85

c

35

25


Bài 10. Cho bảng dư liệu sau:

Tổng đúng theo lợi nhuận bán sản phẩm của 3 chi nhánh Cửa Hàng chúng tôi ANZ năm 2012

Chi nhánh

Quýl

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Chi nhánh Hà Nội

250

300

380

640

Chi nhánh Đà Nằng

350

280

400

560

Chi nhánh Sài Gòn

520

480

350

500


a) Vẽ trang bị thị nlỗi sau:

*

Chỉnh sửa đồ thị theo yếu đuối cầu sau:

Thay đối vẻ bên ngoài tô nền mang lại Series dữ liệu

Thêm title đến đồ gia dụng thị “Tổng hợp doanh thu bán hàng của 3 Trụ sở Công ty

ANZ năm 2012”.

Xem thêm: Cách Chỉnh Full Màn Hình Khi Chơi Game Win 7, Chơi Game Toàn Màn Hình Trên

Hiện thị quý hiếm cho từng cột.

Xoay chiều biểu diễn của vật dụng thị. Gợi ý: Vào Design/Data/Switch Row/Column
Chuyên mục: Công nghệ