1202 mất đèn màn hình và đèn bàn phím

     

Bạn đang ở đây

Trang chủ » no tê 1280 mat den man hinh va phim » no kia 1280 mat den man hinh va phim

Bạn vẫn xem: 1202 mất đèn screen và đèn bàn phím

thay toàn bộ cuộn tụ dây vớ cả.vẫn không có đèn mà lại khi đem banh kẹp chân máy 3 và thứ 4 của màn hình thì bao gồm đèn nhưng mà khi câu 2 chân 3va 4 thì máy tự bật nguồn.nếu như vậy thì chân máy 4 là chân mas bắt buộc không......ai tất cả thẻ giúp mình tiếp khong làm mang đến đây ko biết làm sao nữa..cảm ơn trước nhé

mình ơi câu đi nè 

Bạn đang xem: 1202 mất đèn màn hình và đèn bàn phím

*

" />

tham khao them

Câu tắt hãng nokia 100 không sở hữu và nhận sim

*

Xem thêm: Sắm Lễ Cúng Đầu Năm Tại Nhà,Mâm Lễ, Các Bài Văn Cúng Trong Cho Ngày Lễ Này

*

*

*

Select title for publish: * no tê 1280 mat den man hinh va phim1280 mat den1280 mat den man hinhn220 mat den mang hinh1280 mat nguon khong nhuc nhichc2-00 mat den man hinh va ban phimso do tuy vậy 27301280 mat den man hinh va phim1280 mat den man hinh va demay 1280 mat có hinhso vì chưng cau tat chidu thanh lịch nokia1280dien thoai nokia 1289 gia rr1280mat songcau den 1280nokia 2323 mat dennokia 2700mat nguonman hinh 1280 lam hinh trai timdien thoa1280 mat den1280 hu den man hinhnokia 1110i mat dendien thoai 1280 mat denmay 1280 mat den với hinhmàn hình 1280 không tồn tại đèn1280 mat den. Man hinh1280 dien thoai khong quý phái man hinh la bi saodt 1280 mat dennắp pin hãng nokia 1208nắp pin nokia 1280 đenno tê 1202no kia 12021280 cau mangia no kiaden man hinh 1280dt 1280 mat den ban phimnokia1661 mat denxin so do cau man hinh mang đến 1280máy hãng nokia tụ dung khong sáng màn hìnhnokia1280 mat den man hinh va phimmay 1200 mat den man hinhmat hinhgiúp mình vắt vỏ dt nokia 105c2-00 mat dennh va ban phim1280 den man hinh1280 mat man hinhc2-00 mat den man hinh1280mat dencau den man hinh 12801280 mat den ban phimnokia 1280 mat den man hinhcau sở hữu hinh 12801280 mat den man hinh va ban phim1200 mat dennokia 2700 mat den man hinhxin giup 1280 tau mat den man hinhman hinh 1280may 1280 mat den ban phimso vị main 1280 nokia1280 mât đenmay 1280 mat hien thi2730 mat dengiamanhinhinno9dienthoai no ki a2323 mat den man hinh va ban phimnokia man hinh khổng lồ ban phim2730 loa recau tat chan sim nokia 1200nokia 1280 mat den mat hien thinokia 1280 mat den

Leave a Reply Cancel reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

qqlive| j88