1 số điện thoại lập được bao nhiêu gmail

     

Bạn đang sử dụng bao nhiêu tài khoản Gmail ? Vâng, mình thì mình tin rằng khi bạn đã tham gia vào thế giới Internet rộng lớn này thì mỗi người trong chúng ta đều sở hữu ít nhất 1 tài khoản Gmail. Mình có thể kể đến như:

Một tài khoản dùng cho việc học tập, một tài khoản dùng cho công việc, một tài khoản dùng lưu dữ liệu quan trọng , một tài khoản dùng để đăng ký các dịch vụ trực tuyến và 1 tài khoản phòng thân nữa với tên khá trẻ trâu,…

qqlive| j88