Hội nghị Tổng kết công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Ngày 10/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Điều phối dự án AMD Trà Vinh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tại hội trường khách sạn Cửu Long.

Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ban Điều phối Dự án AMD Trà Vinh; Văn phòng UBND, Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố; đại diện UBND các xã, phường, thị trấn trên đại bàn tỉnh và các cơ quan báo, đài để đưa tin.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị nhằm tổng kết công tác lập SEDP năm 2017 để tìm hiểu những khó khăn của các huyện và xã trong quá trình lập SEDP về nội dung 02 Sổ tay cấp huyện, cấp xã và việc áp dụng phần mềm hỗ trợ ở 02 cấp, từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để hỗ trợ triển khai quy trình lập SEDP trong toàn tỉnh được tốt hơn.

Năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành điều chỉnh, lồng ghép yếu tố thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) vào Sổ tay hướng dẫn quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (SEDP) cấp xã, triên khai thí điểm trên địa bàn các xã dự án AMD Trà Vinh và các xã thuộc 02 huyện Châu Thành, Cầu Ngang. Năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục điều chỉnh và triển khai thí điểm tại các địa bàn như năm 2015, đồng thời, thuê tư vấn xây dựng Sổ tay hướng dẫn lập SEDP cấp huyện và triển khai đến Tổ công tác lập SEDP các huyện, thị xã, thành phố. Đến năm 2017, để tạo được sự thống nhất giữa Sổ tay cấp xã và Sổ tay cấp huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thuê đơn vị tư vấn điều chỉnh và xây dựng phần mềm hỗ trợ tổng hợp thông tin lập SEDP cấp xã làm thông tin đầu vào  cho quy trình cấp huyện và phần mềm cấp huyện tổng hợp thông tin từ xã. Đến nay, Sổ tay hướng dẫn lập SEDP cấp xã, cấp huyện và phần mềm hỗ trợ tổng hợp thông tin tự xã lên huyện đã được hoàn thành và được in ấn, triển khai đến các huyện, thị xã, thành phố và 106 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để làm tài liệu hướng dẫn lập SEDP hàng năm của địa phương. Hiện nay tất cả các xã đã cơ bản hoàn thành việc dự thảo kế hoạch lập SEDP năm 2018 và gửi lên cấp huyện để lấy ý kiến đóng góp.

Tổ công tác lập SEDP cấp xã hàng năm tổ chức các cuộc họp dân tại ấp, khóm để thu thập thông tin, ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp phục vụ xây dựng SEDP theo hướng dẫn của Sổ tay cấp xã. Thành phần tham dự đảm bảo có người nghèo, người dân tộc, phụ nữ và doanh nghiệp,… tham gia. Qua 03 năm triển khai, có khoảng 44.569 lượt người tham dự các cuộc họp dân tai ấp, khóm, trong đó, số người thuộc hộ nghèo và cận nghèo chiếm 17,07%, phụ nữ chiếm 36,13%, người dân tộc thiếu số chiếm 20,97%. Nhìn chung, sự tham gia của người dân vào công tác lập SEDP có tích cực, đảm bảo được thành phần tham dự.

Sau khi được tập huấn về nội dung các quyển Sổ tay lập SEDP, các địa phương đã tiến hành triển khai quy trình thu thập và tổng hợp ý kiến của cộng đồng để đưa vào SEDP. Đối với cấp xã, các bản SEDP, các bản SEDP đều có thể hiện các nội dung liên quan phát triển chuỗi giá trị tại địa phương và hoạt động thích ứng BĐKH, GNRRTT được người dân đề xuất. Đối với cấp huyện, nhờ triển khai tập huấn Sổ tay cấp huyện cho cán bộ trực tiếp tham gia lập SEDP của các ban nhành chuyên môn của huyện nên các thông tin do các ngành huyện cung cấp về phòng Tài chính - Kế hoạch  có chất lượng tốt hơn, sát với tình hình thực tế hơn so với những năm trước, các nội dung được chú trọng vào phát triển chuỗi giá trị, thị trường và thích ứng BĐKH, GNRRTT như chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, cơ cấu lại mùa vụ,… phù hợp với thị trường và điều kiện khí hậu. Bên cạnh đó, việc lập SEDP của địa phương còn gặp một số khó khăn như: một số địa phương còn thiếu trang thiết bị (máy vi tính), thành phần Tổ Công tác lập SEDP, nhất là ở cấp xã thường xuyên bị thay đổi nên việc vận hành Sổ tay hướng dẫn ở một số nơi còn gặp nhiều khó khăn, nhiều cán bộ còn lúng túng trong thao tác tổng hợp thông tin trên phần mềm do là năm đầu triển khai phần mềm hỗ trợ lập SEDP.

Để quy trình lập SEDP thực sự phát huy hiệu quả, cần xây dựng, hình thành chuỗi giá trị chủ lực của địa phương và có sự đầu tư tham gia của khối tư, nhất là những doanh nghiệp lớn; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ lập SEDP cấp xã, đặc biệt là năng lực tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tham gia vào công tác lập SEDP; đồng thời, tăng cường khuyến khích người dân, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương tham gia ý kiến đề xuất để đưa vào bản SEDP của địa phương. Bên cạnh đó, UBND cấp huyện và cấp xã tang cường chỉ đạo triển khai, giám sát việc thực hiện tại địa phương, đề xuất, kiến nghị về Sở Kế hoạch và Đầu tư để hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhằm phát huy hiệu quả quy trình lập SEDP cấp huyện xã.

Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện lồng ghép Chương trình hành động ứng phó BĐKH và GNRRTT vào SEDP của tỉnh giai đoạn 2021-2015; xây dựng Sổ tay hướng dẫn quy trình lập SEDP cấp tỉnh và triển khai thực hiện quy trình; tham mưu thể chế hóa Quy trình SEDP cấp xã và cấp tỉnh./. 

Ngọc Hiền.


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 5
  • Hôm nay: 182
  • Hôm qua: 218
  • Tổng lượt: 213380