Kiểm tra tiến độ thực hiện các tiểu dự án được tài trợ từ nguồn quỹ PPP

Từ khi triển khai Quỹ hợp tác công tư (PPP) đến nay, đã có 07 tiểu dự án được Trưởng Ban chỉ đạo Dự án AMD Trà Vinh phê duyệt, trong đó 6/7 tiểu dự án đã nhận quyết định tài trợ, trao hợp đồng và đã triển khai thực hiện trên địa bàn các xã dự án.

Quỹ hợp tác công - tư (gọi tắt là Quỹ PPP) là một trong bốn Quỹ thuộc Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh (AMD Trà Vinh) đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy các chuỗi giá trị phát triển trong điều kiện BĐKH, tạo việc làm và tăng thu nhập cho hộ nông dân cho hộ nông dân nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo.  Mục tiêu của Quỹ là tăng thu nhập cho hộ nông dân nhỏ cụ thể là hộ nghèo và cận nghèo thông qua đẩy mạnh hợp tác giữa nông dân và các doanh nghiệp tư nhân để gia tăng các cơ hội thị trường, tiếp cận các dịch vụ thị trường và nông nghiệp; đẩy mạnh đầu tư khối tư và các doanh nghiệp nông nghiệp tại các khu vực khó khăn nông thôn thông qua cấp tài trợ cho các doanh nghiệp tư nhân để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ phát triển kinh doanh chất lượng và hỗ trợ một phần chi phí đầu tư vào trang thiết bị sản xuất.  

Từ khi triển khai Quỹ hợp tác công tư (PPP) đến nay, đã có 07 tiểu dự án được Trưởng Ban chỉ đạo Dự án AMD Trà Vinh phê duyệt, trong đó 6/7 tiểu dự án đã nhận quyết định tài trợ, trao hợp đồng và đã triển khai thực hiện trên địa bàn các xã dự án.

Sau gần 02 năm thực hiện đã có 5/6 tiểu dự án được đánh giá tiến độ thực hiện gồm 01 công ty, 01 HTX và 3 hộ kinh doanh với tổng vốn đầu tư khoảng 5,2 tỷ đồng, trong đó Dự án AMD Trà Vinh tài trợ 1,9 tỷ đồng, bên nhận tài trợ đối ứng 3,3 tỷ đồng. Qua kiểm tra đánh giá, nhìn chung tình hình triển khai các tiểu dự án là đúng tiến độ và bước đầu mang lại hiệu quả, giúp cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh mở rộng được quy mô sản xuất, tăng doanh thu và lợi nhuận và tạo thêm việc làm ổn định cho người nghèo vùng nông thôn, tăng thu nhập cho lao động, góp phần cải thiện đời sống, sinh kế cho người dân tại các địa phương trong và ngoài vùng dự án./. 

Công nhân cắt chổi. Ảnh: Thu Trang

Tin: Lê Quốc Bảo

Kế toán Dự án AMD Trà vinh


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 7
  • Hôm nay: 176
  • Hôm qua: 218
  • Tổng lượt: 213374