Quỹ CCA bước đầu phát huy hiệu quả

Thành lập tổ nhóm, tiếp cận tốt nguồn vốn từ Quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng biến đổi khí hậu (Quỹ CCA) bước đầu mang đến sự chuyển biến tích cực trong cuộc sống của người dân xã Bình Phú

Bình Phú là một trong 14 xã, thị trấn của huyện Càng Long, cách trung tâm huyện lỵ 08 km,có Quốc lộ 53 và 60 hiện đangđượcđầu tư mở rộng. Đây là mộtđiều kiện khá thuận lợi cho giao thương và vận chuyển hành hóa. Xã có diện tích tự nhiên 2.721,40 ha (trong đó: đất nông nghiệp 2.395,44 ha). Toàn xã có 12 ấp với 3.714 hộ, 13.982 nhân khẩu, có 03 ấp đông đồng bào dân tộc Khmer và Hoa sinh sống với 1.027 hộ, 4.118 nhân khẩu, chiếm 29,4 % dân số toàn xã. Hộ nghèo 316/3.550 hộ dân cư 2016 chiếm 8,9% và cận nghèolà 374/3.550 hộ dân cư 2016, chiếm 10,54 %. Sinh kế của nhân dân trong xã chủ yếu dựa vàosản xuất nông nghiệp(chiếm 87,75 %), số còn lại sống bằng nghề mua bán, làm thuê.

Công tác chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp được đẩy mạnh, hiệu quả từ công tác này đãtạo đà cho việc tái cơ cấu ngành nông nghiệpcủaxã, đặc biệt là chuyển đất lúa, đất lúakém hiệu quả sang kinh tế vườn trồng cây có múi, mô hình đưa cây màu xuống chân ruộng, chăn nuôi tập trung, sản xuất lúa chất lượng cao với quy mô cánh đồng lớn,…góp phần quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, nền nông nghiệp của xã còn phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có,chưa tạo được liên kết trong sản xuất; chưa xây dựng được vùng nguyên liệu tập trung nhằm tạo điều kiện kêu gọi đầu tư, liên kết các doanh nghiệp hợp tác trong sản xuất; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất còn chậm; nhận thức của nông dân trong ứng phó với biến đổi khí hậu còn chủ quan; liên kết các ngành, các chuỗi trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, hoạt động các HTX, THT nông nghiệp còn yếu…từ đó tác động không nhỏ đến hiệu quả sản xuất và thu nhập của nông dân.

Trước tình hình đó, việc Dự án AMDTrà Vinh đượctriển khai đã tạo ra một cơ hội lớn cho toàn tỉnh Trà Vinh nói chung và xã Bình Phú nói riêng, đó là một nguồn lực lớn trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của xã, đặc biệt là công tác xóa nghèo. Qua hơn 03 năm triển khai,xã đã thực hiện kế hoạch của Ban Điều phối dự án tỉnh theo đúng tiến độ; tập trung thực hiện có hiệuquả các hoạt động được Dự án đầu tư,trong đó Quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu (Quỹ CCA) vốn là một trong các hoạt động được Dự án đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.  

                   Sơ chế hànhlá 

Mô hình nuôi gà đệm lót sinh học

Tiếp cậntốtnguồn vốn từ Quỹ CCA, có thể nói là nguồn quỹ nổi bật nhất,mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét nhất cho người dân của xã, đồng tài trợ các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, lựa chọn các mô hình mang tính thích ứng, tạo ra các cơ hội tăng thu nhập, hiệu quả và bền vững về mặt kinh tế cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh trong điều kiện chịu ảnh hưởng của tác động bởi biến đổi khí hậu. Trên cơ sở các mô hình thích ứng tại địa phương, việc đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ tưới tiết kiệm nước, sử dụng các loại phân hữu cơ sinh học, thuốc sinh học thay thế dần các loại phân thuốc hóa học, áp dụng quy trình kỹ thuật mới hiện đạiđãgiảm thiểu rủi ro trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, thu nhập người dân tăng lên, cải thiện cuộc sống gia đình. Ngoài ra, việcsử dụng đệm lót sinh họcgiúpcải thiện môi trường, hạn chế dịch bệnh trên vật nuôi.

 Điều kiện để được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ CCA làcác mô hìnhphảimang tính thích ứng với biến đổi khí hậu, trước đây đối tượng được hưởng lợigồmnhóm cộng đồng cùng mục tiêu, hộ, tổ hợp tác, đến nay đối tượng hưởng lợi phải là thành viên tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151, đảm bảo tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo tối thiểu 50%/tổ, ưu tiên cho đối tượng hộ dân tộc Khmer và nữ làm chủ hộ. Các đối tượng được tập huấn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tham gia hội thảo triển khai Quỹ CCA, tập huấn qui trình thành lập tổ hợp tác, tập huấn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. Sau khi được nhận vốn,người hưởng lợiđược tập huấn kỹ thuật theo mô hình được đầu tư bằngphương pháp FFS, được đào tạo nghề nâng cao năng lực cho thành viên tổ nhóm.

Qua triển khai,đến naytoàn xã có 21 hộ, tổ,nhóm tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ CCA với 129 người tiếp cận,trong đó hộ nghèo, cận nghèo 70 người chiếm 54%, nữ 74 người, chiếm 57%, hộ dân tộc Khmer 22 người chiếm 17 %. Tổng số tiền thực hiện gần 4 tỷ đồng, trong đó được Dự án đầu tư gần 2 tỷ đồng chiếm 46%, số tiền còn lại do đối tượng hưởng lợi đối ứng. Các mô hình được dự án đầu tư gồm trồng màu sử dụng phân hữu cơ sinh học và hệ thống tưới nước tiết kiệm (12 mô hình), nuôi gà thả vườn sử dụng đệm lót sinh học (07 mô hình), nuôi dê sinh sản đảm bảo vệ sinh môi trường (02 mô hình).

Nhìn chung, các mô hình tiếp cận Quỹ CCA được dự án đầu tư hỗ trợđều đem lại hiệu quả cao.Đối với các mô hình trồng màu nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, sử dụng phân thuốc sinh học thay thế cho phân thuốc hóa học giúp tiết kiệm chi phí, sử dụng hệ thống tưới phun giúp tiết kiệm được công lao động, tiết kiệm nước, qua đó diện tích trồng được mở rộng, các mô hình được nhân rộng. Kết quả,các mô hình trồng màu đã có trên 100 hộ trong xã ứng dụng nhân rộng (trước đây có 73 thành viên của các tổ nhóm được nhận tài trợ). Đối với mô hình chăn nuôi gà thịt sử dụng đệm lót sinh học, đến nay có trên 60 hộ tiếp cận ứng dụng nhân rộng mô hình (trước đây có 45 thành viên của các tổ nhóm được nhận nguồn tài trợ), mô hình nuôi dê sinh sản đảm bảo vệ sinh môi trường có trên 25 hộ ứng dụng nhân rộng (trước đây có 11 thành viên tổ nhóm tiếp cận nguồn tài trợ).

Các mô hình đạt hiệu quả

Mô hình trồng dưa leo sử dụng phân hữu cơ vi sinh và hệ thống tưới nước tiết kiệm”là một trong những mô hình mang lại thành công nhất cho xã Bình Phú.Dưa leo là loại rau ăn trái mang lại thu nhập ổn định cho người dân, thời gian trồng ngắn ngày thích hợp cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo. Trong số 21 kế hoạch kinh doanh được đầu tư có 09 kế hoạch thực hiện mô hình “trồng dưa leo sử dụng phân hữu cơ vi sinh và hệ thống tưới tiết kiệm nước” với 52 đối tượng hưởng lợi.

           Cụ thể, nhóm cộng đồng cùng mục tiêu sản xuất dưa leo ở ấp Phú Hưng 2, xã Bình Phú có 09 thành viên, trong đó có 07 nữ, 03 hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo, diện tích đất sản xuất là 1,3 ha. Với tổngvốnkế hoạch sản xuất kinh doanh gần 300 triệu đồng, trong đó được dự án hỗ trợ gần 150 triệu đồng đầu tư mua giống, phân thuốc, hệ thống tưới, nhóm đối ứng số tiền gần 160 triệu đồng (trong đó gần 32 triệu đồng chiếm 10,3% kế hoạch, vật chất gần 127 triệu đồng chiếm 40% kế hoạch), sau khi thực hiện kế hoạch năng suất bình quân đạt 3 tấn/1000 m2, tăng khoảng 15% so với trước đây, tỷlệ trái loại 1 nhiều hơn khoảng 20% so với vụ trước, tổng thu cả tổ khoảng 230 triệu đồng, chi phí khoảng 145 triệu đồng, sau khi trừ hết chi phí còn lại khoảng 85 triệu đồng/1,3 ha tương đương 01 công lãi khoảng 6,5 triệu đồng. Mô hình mang lại hiệu quả thiết thực do một số nguyên nhân sau đây:

Thứ nhất, việc tự làm và sử dụng phân hữu cơ vi sinh từ phân bò oai và chế phẩm trichoderma giúp cải tạo đất, làm tăng lượng chất hữu cơ trong đất, giữ ẩm trong đất, giúp bộ rễ phát triển tốt hơn; giảm sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật khoảng 4%, từ đó giảm được chi phí phân, thuốc.

Thứ hai, lắp đặt và sử dụng hệ thống tưới phun rất tiện lợi,giảm lượng nước tưới khoảng 30%, giảm công tưới từ 50-60 % người dân không cần phải lội mương liếp để tát nước tưới, đặc biệt vẫn giữđộ tươi xốp của đất, không làm dẽ đất, khi tưới phun ướt đều từ trên giàn xuống mặt liếp, khi thời tiết xấu đêm có sương muối thìbuổisáng mở hệ thống tưới làm rửa trôi sương muối trên lá dưa,hạn chế ảnh hưởng đến quá trình phát triển cây dưa; tận dụng được thời gian nhàn rỗi làm các công việc khác.

Mô hình “nuôi gà thả vườn sử dụng đệm lót sinh học”là mô hình đang được phát triển mở rộng trên địa bàn xã.Để nâng cao năng lực cho tổ nhóm, xã phối hợp với Trung tâm CSP của Trường Đại học Trà Vinh mở 01 lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y gia cầm theo phương pháp FFS cho các đối tượng, với số lượng tham gia 22/35 người được tiếp cận nguồn Quỹ CCA chiếm tỉ lệ 63 %. Qua tập huấn có trên 80% áp dụng thành thạo các kiến thức đã học vào thực tiễn. Trong năm 2016-2017,hầu hết các tổ nhóm thực hiện mô hình nuôi gà mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đơn cử trường hợp củaNhóm cộng đồng chăn nuôi gà ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú được tiếp cận nguồn vốn CCA năm 2016, nhóm có 04 thành viên, trong đó có 02 hộ cận nghèo, tổng số tiền được Dự án AMD đầu tư gần 60 triệu đồng, mỗi thành viên nhận được 300 con gà,được hỗ trợ một phần thức ăn và gà giống, sau khi kết thúc vụ nuôi trừ các khoản chi phí, mỗi thành viên lãi khoảng 06 triệu đồng/300 con gà.Hiện tại, các thành viên trong nhóm tái đầu tư lại đàn gà, trong đó có chị Nguyễn Thị Cẩm là thành viên trong nhóm, thuộc hộ cận nghèo, kinh tế khó khăn nhờ vào số tiền được dự án tài trợ đến nay chị đã tái đầu tư lại đàn gà và mua được 01 con bò cái chửa mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Ngoài ra, hiện nay, mô hình “nuôi dê sinh sản đảm bảo vệ sinh môi trường”cũngđang được xã triển khai và nhân rộng trong những năm tiếp theo.Dê là con vật dễ nuôi, dễ chăm sóc, thời gian sinh trưởng nhanh thích hợp cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Thực tế cho thấy, qua thực hiện Quỹ CCA góp phần làm giảm tỉ lệ hộ nghèo của địa phương, cụ thể đối tượng hộ nghèo trước khi Dự án hỗ trợ năm 2015-2016 là 16 hộ đến nay kéo giảm 7 hộ đạt tỷlệ 44%.Ông Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Phú – Trưởng Ban Quản lý dự án xã phát biểu:“Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án xã tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai thành lập các tổ hợp tác làm đầu vào cho các đối tượng được tiếp cận nguồn vốn CCA, đồng thời giao đoàn thể theo dõi và hướng dẫn các tổ hợp tác thực hiện đảm bảo hoạt động theo đúng Nghị định 151. Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án xã sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể các cấp tiếp tục nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình hay, dễ làm,phù hợp với người nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu, đa dạng hóa các hình thức sản xuất, chủ động liên kết tìm thị trường tiêu thụ tạo đầu ra ổn định cho người nông dân, phát huy tốt hơn nữa hiệu quả bước đầu từ các mô hình CCA mang lại./. 

Bài, ảnh: Lữ Thị Diễm Trinh

CPMU xã Bình Phú

 


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 15
  • Hôm nay: 47
  • Hôm qua: 225
  • Tổng lượt: 205717