Đánh giá giữa kỳ dự án AMD

Đánh giá giữa kỳ là một hoạt động rất quan trọng trong quá trình thực hiện dự án giúp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để dự án mang lại hiệu quả cao nhất.

Theo quy định của nhà tài trợ, năm 2017 là năm đánh giá giữa kỳ dự án AMD. Từ ngày 30/10– 17/11/2017, Đoàn đánh giá giữa kỳ của Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) đã đến làm việc tại hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh, trong đó thời gian làm việc tại Trà Vinh là từ ngày 08 đến ngày 17/11/2017. Mục tiêu của đoàn là (i) đánh giá tiến độ triển khai dự án hiện tại, cụ thể liên quan đến các vấn đề và hành động đồng thuận trong quá trình thực hiện,(ii) rà soát lại thiết kế dự án, nếu cần thiết sẽ điều chỉnh việc triển khai theo bối cảnh hiện tại và tương lai, (iii) thống nhất với chính quyền trung ương và cấp tỉnh về các ưu tiên và các bước tiếp theo để đảm bảo triển khai đầy đủ nhằm đạt được các mục tiêu của dự án.

Theo ông Kees Blok,Trưởng đoàn đánh giá, việc đánh giá giữa kỳ là hoạt động rất quan trọng trong quá trình thực hiện dự án. Từ tình hình thực tế, IFAD sẽ kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để dự án mang lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời, qua đó sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch thực hiện dự án từ nay đến năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế hơn, mang lợi ích thiết thực chongười dân.  

Quang cảnh buổi họp. Ảnh:Hồng Diệp

 

Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện trên địa bàn 02 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre, do IFAD tài trợ. Tại Trà Vinh, dự án được thực hiện trong thời gian từ 2014-2020, với tổng kinh phí 24,8 triệu USD; trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của IFAD là 6 triệu USD, vốn vay IFAD là 11,1 triệu USD, số tiền còn lại do người hưởng lợi và Chính phủ Việt Nam đối ứng.

Mục tiêu của dự án là thực hiện sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn trong môi trường thay đổi và tăng cường năng lực thích ứng của cộng đồng để ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu. Theo thiết kế dự án có khoảng 15.000 hộ nghèo và cận nghèo tại 30 xã thuộc 7 huyện trong tỉnh, gồm: Càng Long, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè và Duyên Hải được hưởng lợi từ dự án. 

Kết quả thực hiện dự án AMD Trà Vinh từ năm 2014-2017

Ông Huỳnh Nghĩa Thọ, Giám đốc Ban Điều phối Dự án AMD Trà Vinh cho biết: “Sau khi triển khai, dự án đã tác động tích cực đến đời sống của người dân. Nhiều hoạt động tại các hợp phần của dự án được đánh giá tiến độ rất tốt, đạt yêu cầu, có khả năng hoàn thành khi kết thúc dự án. Nhờ vậy, đời sống nhiều hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh được cải thiện đáng kể; các xã mục tiêu của dự án có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; hơn 11.500 hộ nghèo và cận nghèo trong tỉnh tăng khả năng thích ứng biến đổi khí hậu…Đến nay, tổnggiải ngân của dự án là12,5 triệu USD, đạt 50,3%”

Dự án đã và đang triển khai 43 mô hình khảo nghiệm, trong đó 15 mô hình năm 2016 do Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì thực hiện được đánh giá là thành công và mang lại hiệu quả; năm 2017 Sở tiếp tục triển khai thêm 10 mô hình khảo nghiệm trên địa bàn dự án, 18 mô hình do phòng Nông nghiệp & PTNT 07 huyện trực tiếp chủ trì thực hiện.

Ngoài ra, từ năm 2016-2017, Dự án đã và đang triển khai thực hiện 12 đề tài nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu theo chủ đề và phạm vi ưu tiên. Đến nay có gần 1.500 tổ nhóm với hơn 10.000 thành viên được hỗ trợ quản lý tài nguyên thiên nhiên và rủi ro biến đổi khí hậu bền vững; 100% xã, phường, thị trấn lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng dựa vào cộng đồng. 

Bên cạnh đó, Dự án cũng đã giải ngân tổng số tiền 3,6 triệu USD để hỗ trợ các địa phương xây dựng các công trình hạ tầng quy mô nhỏ giúp giảm rủi ro và thích ứng biến đổi khí hậu với hơn 11.000 hộ được hưởng lợi trực tiếp và gần 21.000 hộ được hưởng lợi gián tiếp. Đến nay, 85/88 công trình đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án vẫn còn một số khó khăn, chưa đạt kế hoạch đề ra, như tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chưa được cải thiện; tại 30 xã mục tiêu của dự án, năng suất của nông sản chính được dự án hỗ trợ tuy tăng nhưng chưa bền vững… 

Để việc thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả, ông Huỳnh Nghĩa Thọ đã kiến nghị Đoàn đánh giá xem xét điều chỉnh một số hoạt động phân bổ kinh phí, vốn viện trợ, điều chỉnh chỉ số hộ nghèo, cận nghèo, giảm số tiền đối ứng đối với người hưởng lợi, thống nhất lại một số chỉ số theo khung kết quả mới của IFAD, hỗ trợ phương pháp đo lường các chỉ số mới…

Kết quả đánh giá giữa kỳ

Từ kết quả làm việc của đoàn với UBND tỉnh, Ban Điều phối dự án và các sở ngành liên quan cùng với những ghi nhận từ thực địa, ông Thomas Rath, Giám đốc chương trình IFAD tại Việt Nam phấn khởi trước kết quả thực hiện của dự án AMD hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Nhìn chung, tiến độ thực hiện dự án đến nay là đạt yêu cầu và tương đối đạt yêu cầu.

Dự án có khả năng đạt được các mục tiêu phát triển, tiến triển theo hướng đi lên trong việc thực hiện. Tuy vậy, các địa phương cần chú trọng đến yếu tố bền vững trong thực hiện. Dự án cần tập trung nâng cao năng lực thích ứng dài hạn cho cộng đồng; trọng tâm là các mô hình và chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng các thực hành trong nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản hiện tại để giúp người dân tăng thu nhập trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Việc quản lý dự án được đánh giá hiệu quả và tổ chức tốt. Đoàn đánh giá khuyến nghị Ban Điều phối dự án chú trọng nhiều hơn đến chất lượng các sản phẩm đầu ra và kết quả như tăng cường nâng cao năng lực thích ứng, cải thiện chất lượng, định hướng mục tiêu và nhân rộng; áp dụng hiệu quả hơn nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật trong chuẩn bị và thực hiện các hoạt động của dự án. Ngoài ra, cần chuyển đổi các kết quả từ thử nghiệm và nghiên cứu ứng dụng mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu sang nhân rộng trong thực tế. 

Đoàn đi kiểm tra thực địa tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang. Ảnh:Minh Trí

Theo ông Kees Blok, Trưởng đoàn đánh giá IFAD, trong quá trình thực hiện dự án, 2 tỉnh đã lồng ghép yếu tố thích ứng khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương. Tuy nhiên, các giải pháp đưa ra chỉ áp dụng trong thời gian ngắn. Khi lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, địa phương cần xây dựng kịch bản thay đổi thời tiết khí hậu, rủi ro thiên tai trong tương lai xa hơn. Cũng theo ông KeesBlok, việc quy hoạch phát triển nông nghiệp và phi nông nghiệp phải đặt ra yêu cầu tác nhân tham gia ít gặp rủi ro do biến đổi khí hậu…

Thực tế cho thấy sau khi dự án triển khai đã tác động tích cực đến đời sống của người dân trong tỉnh. Nhận thức về biến đổi khí hậu, năng lực tự thích ứng của người dân và chính quyền địa phương được nâng lên đáng kể. Các địa phương xác định được chuỗi giá trị ngành hàng để tập trung nâng giá trị. Việc lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội địa phương được lồng ghép yếu tố thích ứng biến đổi khí hậu, giảm rủi ro do thiên tai…

Bên cạnh đó, các Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầngnông thôn, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển phụ nữ, Quỹ đồng tài trợmô hình thích ứng với BĐKH, Quỹ hợp tác công - tư đã phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu thành công và có sức lan toả rộng, tác động tích cực đến các vùng ngoài dự án, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân, góp phần đáng kể trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Ông Kees Blok, Trưởng Đoàn đánh giágiữa kỳ trao đổi với hộ hưởng lợi từ Dự án. Ảnh:  Minh Trí

Kết thúc chuyến làm việc, thay mặt 2 tỉnh, ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre và ông Kim Ngọc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện và bố trí đầy đủ nguồn vốn đối ứng để dự án thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Địa phương sẽ tận dụng các nguồn lực để nhân rộng mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu hiệu quả trên địa bàn./.

 

Bài: Thanh Hoà

Thông tấn xã Việt Nam tại Trà Vinh


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 10
  • Hôm nay: 19
  • Hôm qua: 225
  • Tổng lượt: 205689