Trà Vinh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với Biến đổi khí hậu

Tỉnh Trà Vinh đang tập trung nhiều giải pháp để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nền nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2020, tỉnh phấn đấu xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 300 ha trở lên; quy hoạch vùng trồng lúa hữu cơ đạt chuẩn quốc tế 1.000 ha; toàn tỉnh có ít nhất 5% diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với thu nhập tăng từ 50% trở lên trên cùng một diện tích. 

Theo đó, tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương thực hiện công tác quy hoạch vùng, khu và nông sản chủ lực, gắn phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng an toàn. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế trang trại, gia trại, kinh tế hộ quy mô lớn để ứng dụng công nghệ cao vào các khâu sản xuất, thu hoạch và sau thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng hạ tầng, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đào tạo nguồn nhân lực để thu hút doanh nghiệp đầu tư; trong đó, ưu tiên xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Công nghệ sinh học trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh. Đồng thời, tỉnh sẽ hình thành 3 trung trâm giống tổng hợp cây trồng vật nuôi ở 3 vùng nước mặn, ngọt, lợ… 

Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vận động người dân tham gia các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tuân thủ các quy hoạch, quy trình, quy chuẩn ứng dụng công nghệ cao; tăng cường tuyên truyền về các thành tựu nghiên cứu, các mô hình và sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả để nhân rộng. 

Trong lĩnh vực trồng trọt, ngành nông nghiệp tỉnh tập trung lựa chọn, đưa các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ, kỹ thuật hạt nhân để tạo ra các giống mới đột biến có giá trị cao đối với cây trồng chủ lực của địa phương; thực hiện cơ giới hóa khâu làm đất và thu hoạch. Bên cạnh đó, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến VietGAP, GlobalGAP, công nghệ canh tác sạch; ứng dụng công nghệ tự động hóa, tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước; sử dụng công nghệ sản xuất trong nhà lưới, nhà kính; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, sử dụng các chế phẩm sinh học, các loại phân bón thế hệ mới và công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch. 

Ứng dụng công nghệ vào trồng lúa

Về chăn nuôi, tỉnh khuyến khích các hình thức nuôi ứng dụng công nghệ cao trong tuyển chọn lai tạo giống vật nuôi, nghiên cứu nhập khẩu giống mới có năng suất, chất lượng cao; phát triển chăn nuôi heo theo mô hình trang trại, bán công nghiệp, công nghiệp gắn với giết mổ tập trung; áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến VietGAP và tự động hóa trong khâu chăm sóc; sử dụng công nghệ chuồng kín với hệ thống làm mát, hệ thống ăn uống tự động; tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học; ứng dụng công nghệ trong xử lý chất thải bằng công nghệ hầm biogas, đệm lót sinh học và công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh. 

Ở lĩnh vực thủy sản, ngành nông nghiệp tỉnh nâng cao chất lượng con giống, mở rộng các vùng thủy sản tập trung, nuôi thâm canh, áp dụng quy trình VietGAP; tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học, ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh. 

Ông Trần Trung Hiền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, thời gian qua, các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao trong khâu chọn giống, quy trình canh tác, xử lý sau thu hoạch đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ đó, tăng thu nhập đáng kể cho nông dân trên cùng một đơn vị diện tích. 

Trong 3 năm qua, tỉnh Trà Vinh đã đầu tư gần 31 tỷ đồng để thực hiện 30 đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nhiều đề tài cho hiệu quả cao đã được nhân rộng. Nhờ vậy, trình độ sản xuất của nông dân được nâng lên rõ rệt. Cụ thể, trong lĩnh vực trồng trọt, diện tích sản xuất lúa ứng dụng biện pháp “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm” áp dụng lên 75% diện tích lúa trong tỉnh, diện tích sử dụng giống lúa cấp xác nhận và nhóm giống chất lượng cao đạt gần 70% diện tích. Từ đó đã góp phần giảm chi phí sản xuất từ 2-3 triệu đồng/ha; diện tích cây màu sử dụng giống mới và ứng dụng các biện pháp sinh học giúp cây trồng chống chịu sâu bệnh, giảm chi phí sản xuất từ 4-5 triệu đồng/ha. 

       

Trình diễn canh tác lúa thông minh tại huyện Cầu Kè

Trong chăn nuôi, 100% đàn lợn lai kinh tế, 94% đàn bò sử dụng giống lai nhóm Zêbu, 75% đàn nái thực hiện gieo tinh nhân tạo. Nhờ vậy, quá trình chăn nuôi giảm được khoảng 10% chi phí sản xuất, tăng hơn 10% trọng lượng và 5% tỷ lệ thịt. Ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, 100% diện tích nuôi cá lóc, 40% diện tích nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng theo hình thức thâm canh và bán thâm canh, 60% diện tích nuôi quảng canh áp dụng hình thức nuôi tôm sinh thái kết hợp trồng rừng phòng hộ mang lại hiệu quả khá và có tính bền vững. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh thừa nhận, hiện tỉnh vẫn chưa quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các cơ chế, chính sách phục vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao chưa được thực hiện đồng bộ và chặt chẽ, thiếu chính sách hấp dẫn để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư. Các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp còn nhỏ, lẻ, tự phát, sức cạnh tranh kém và tiềm ẩn yếu tố thiếu bền vững. Các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch chưa nhiều, chưa thật sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với thị trường, xây dựng thương hiệu…/. 

Hải Bình.

 (Nguồn:TTXVN)


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 10
  • Hôm nay: 19
  • Hôm qua: 225
  • Tổng lượt: 205689