Văn Phòng Biến Đổi Khí Hậu Trà Vinh Nhìn Lại Một Năm Hoạt Động

Văn phòng Biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh (CCCO) được thành lập vào ngày 28 tháng 7 năm 2014 theo Quyết định 1210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

        Qua hơn một năm đi vào hoạt động, trên cơ sở xây dựng kế hoạch của Văn phòng Biến đổi khí hậu đã được Ban Điều phối dự án AMD Trà Vinh thống nhất, được sự quan tâm chỉ đạo của Đồng chí trưởng Ban và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Biến đổi khí hậu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ làm tiền đề cho hoạt động  của văn phòng trong các năm tiếp theo.

Giao lưu và học tập kinh nghiệm với Sở TN & MT và Văn phòng Biến đổi khí hậu tỉnh Hà Tỉnh

Tham quan học tập mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH tại tỉnh Hà Tỉnh
 
         Trong năm 2015 Văn phòng Biến đổi khí hậu tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao (các Dự án): Kết hợp với chuyên gia IFAD và Ban Điều phối dự án AMD Trà Vinh hoàn thiện ToR tư vấn và thực hiện các thủ tục mời thầu gói thầu “Thuê tư vấn hệ thống quan trắc độ mặn bền vững với cơ sở dữ liệu nguồn mở trên web, dự báo và phổ biến kết quả quan trắc phục vụ quản lý Nhà nước và hoạt động sản xuất của cộng đồng”; Xây dựng ToR điều khoản tham chiếu cho 02 gói thầu dự án: “Đánh giá kết quả triển khai và cập nhật Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành theo Quyết định 264/QĐ-UBND” và dự án “Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và đánh giá mức độ tác động của BĐKH đối với tỉnh Trà Vinh”; lựa chọn đơn vị tư vấn lập đề cương chi tiết trình Ban Điều phối dự án AMD Trà Vinh xem xét phê duyệt; Cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre soạn Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện dự án Quan trắc độ mặn tự động cho 2 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre; Hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, chọn nhà thầu và ký hợp đồng cho gói thầu “Thuê tư vấn Đánh giá kết quả triển khai và cập nhật Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành theo Quyết định 264/QĐ-UBND và Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020”; Phối hợp cùng PCU triển khai các bước thủ tục để mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm Sở Tài nguyên Môi trường để phân tích chất lượng nước mặt và máy móc thiết bị cho Văn phòng Biến đổi khí hậu; Tiếp và làm việc với chuyên gia IFAD và Ban Điều phối dự án AMD Trà Vinh, Ban Điều phối dự án AMD Bến Tre về hệ thống quan trắc độ mặn tự động, hoàn thiện ToR tư vấn hệ thống quan trắc độ mặn bền vững với cơ sở dữ liệu nguồn mở trên web được thành lập; Tiếp nhận các thiết bị văn phòng từ PCU theo kế hoạch mua sắm 2015 cho Văn phòng Biến đổi khí hậu gồm các thiết bị: máy tính xách tay, máy chiếu, màn chiếu, máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị GPS cầm tay, tủ rack chứa máy chủ; Mời thầu, hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, nhận thiết bị, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với nhà thầu gói “Mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm Sở Tài nguyên Môi trường để phân tích chất lượng nước mặt và máy móc thiết bị cho Văn phòng Biến đổi khí hậu”; Thuê tư vấn, mời thầu, hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, triển khai, vận hành thử nghiệm, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với nhà thầu gói tư vấn thiết kế và xây dựng website cho Văn phòng Biến đổi khí hậu, tiếp thu và tổng hợp các ý kiến đóng góp cho website Văn phòng Biến đổi khí hậu của các Tổ chức, Cá nhân gửi đơn vị tư vấn để có hiệu chỉnh theo các ý kiến đóng góp; Phối hợp với nhóm Tư vấn dự án “Xây dựng chiến lược điều phối cho Văn phòng Biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh” tổ chức buổi 2 buổi Hội thảo “Báo cáo kết quả tham vấn và thảo luận chiến lược điều phối cho Văn phòng Biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh” và “Xây dựng chiến lược điều phối cho Văn phòng Biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh”, phối hợp cùng với Ban điều phối Dự án AMD Trà Vinh nghiệm thu dự án, kết quả được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và xếp loại A (xuất sắc), hoàn tất thủ tục và thanh lý hợp đồng với nhóm Tư vấn dự án “Xây dựng chiến lược điều phối cho Văn phòng Biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh”.

Hội thảo "Báo cáo kết quả tham vấn và thảo luận chiến lược điều phối cho Văn phòng Biến đổi khí hậu"

Đai biểu đóng góp ý kiến cho Hội thảo "Báo cáo kết quả tham vấn và thảo luận chiến lược điều phối cho Văn phòng Biến đổi khí hậu"

Hội thảo "Báo cáo xây dựng chiến lược điều phối Văn phòng Biến đổi khí hậu"

Đánh giá và nghiệm thu dự án ""Xây dựng chiến lược điều phối cho Văn phòng Biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh”

             Các công tác khác: Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và chi tiêu nội bộ của Văn phòng Biến đổi khí hậu; Tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm cho cán bộ Văn phòng Biến đổi khí hậu và một số Sở, ngành, địa phương có liên quan tại Hà Tĩnh; cử cán bộ tham gia các buổi Tập huấn, Hội thảo về Biến đổi khí hậu trong và ngoài tỉnh.

            Kế hoạch hoạt động của văn phòng Biến đổi Khí hậu năm 2016 là tiếp tục thực hiện các công việc chuyển tiếp của năm 2015: Các thủ tục mời thầu gói thầu “Thuê tư vấn hệ thống quan trắc độ mặn bền vững với cơ sở dữ liệu nguồn mở trên web, dự báo và phổ biến kết quả quan trắc phục vụ quản lý Nhà nước và hoạt động sản xuất của cộng đồng”,Theo dõi tiến độ và nghiệm thu, thanh lý với nhà thầu thực hiện gói thầu “Thuê tư vấn Đánh giá kết quả triển khai và cập nhật Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành theo Quyết định 264/QĐ-UBND và Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020”.

             Ngoài các công việc chuyển tiếp của năm 2015 Văn phòng Biến đổi khí hậu xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc:Cập nhật kịch bản ứng phó BĐKH của tỉnh Trà Vinh theo kịch bản ứng phó BĐKH mới nhất của Bộ TN&MT; Xây dựng cơ chế thu thập chia sẻ thông tin về biến đổi khí hậu; Đào tạo đội ngũ cán bộ của tỉnh, huyện về biến đổi khí hậu; Tổ chức Hội thảo cấp tỉnh, liên tỉnh thảo luận về chính sách thích ứng biến đổi khí hậu; Tham quan học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách, quản lý thích ứng biến đổi khí hậu với các bên liên quan; Xây dựng chính sách sử dụng đất có tính đến biến đổi khí hậu; phân bổ đất trồng lúa và chính sách sử dụng đất; Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về biến đổi khí hậu cho tỉnh (xây dựng pano, áp phích, sách, tài liệu..)

            Với tinh thần làm việc tác phong chuyên nghiệp, đưa Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đi vào cuộc sống, Văn phòng Biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lư Phước Hiệp - Chánh VP BĐKH

                                                                                                                                                                                                              


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 9
  • Hôm nay: 23
  • Hôm qua: 225
  • Tổng lượt: 205693