Hiển thị 1-7 của 64 kết quả.
 • Quỹ CCA bước đầu phát huy hiệu quả

  Thành lập tổ nhóm, tiếp cận tốt nguồn vốn từ Quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng biến đổi khí hậu (Quỹ CCA) bước đầu mang đến sự chuyển biến tích cực trong cuộc sống của người dân xã Bình Phú

 • Đánh giá giữa kỳ dự án AMD

  Đánh giá giữa kỳ là một hoạt động rất quan trọng trong quá trình thực hiện dự án giúp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để dự án mang lại hiệu quả cao nhất.

 • Khảo sát và đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017

  Đào tạo nghề là một trong những hoạt động được quan tâm trong quá trình triển khai của Dự án AMD Trà Vinh nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tay nghề cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập và sinh kế bền vững cho nhóm đối tượng mục tiêu trên địa bàn dự án. Theo đó, năm 2017, Ban Điều phối dự án đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Sản xuất dịch vụ (CSP) - Trường Đại học Trà Vinh tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo nghề đối với nhóm đối tượng mục tiêu dự án.

 • Những điểm mới trong công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cấp huyện, xã năm 2017

  Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) là công cụ Nhà nước định hướng việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong một thời gian nhất định. Để phù hợp với quá trình đổi mới quản lý kinh tế từ mô hình tập trung sang mô hình kinh tế thị trường thì nhất thiết phải thực hiện quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH theo định hướng thị trường, đồng thời gắn với công tác giảm nghèo và thích ứng với biến đổi khí hậu.

CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Trực tuyến: 10
 • Hôm nay: 224
 • Hôm qua: 175
 • Tổng lượt: 205669