Những điểm mới trong công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cấp huyện, xã năm 2017

Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) là công cụ Nhà nước định hướng việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong một thời gian nhất định. Để phù hợp với quá trình đổi mới quản lý kinh tế từ mô hình tập trung sang mô hình kinh tế thị trường thì nhất thiết phải thực hiện quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH theo định hướng thị trường, đồng thời gắn với công tác giảm nghèo và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sổ tay hướng dẫn Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (SEDP) cấp xã đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng từ năm 2009 và triển khai trong toàn tỉnh vào năm 2013. Đến năm 2015, được sự hỗ trợ từ Dự án AMD, Sổ tay SEDP cấp xã được điều chỉnh, bổ sung thêm yếu tố thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Trong 02 năm qua, Sổ tay cấp xã đã được triển khai thí điểm tại 49 xã, bao gồm tất cả các xã thuộc 02 huyện Châu Thành, Cầu Ngang và các xã thí điểm của Dự án AMD. Dựa vào kết quả triển khai trong những năm qua, Tổ công tác thực hiện Dự án AMD Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy khả năng nhân rộng Sổ tay hướng dẫn quy trình lập SEDP cấp xã có lồng ghép thích ứng BĐKH trên quy mô toàn tỉnh trong năm 2017 để lập kế hoạch năm 2018 là khả thi. Do đó, Tổ công tác đã cùng với Ban Điều phối thống nhất xây dựng phương án nhân rộng trong toàn tỉnh với tiêu chí phải đảm bảo tiết kiệm chi phí.

Phương án được đưa ra là mời đại diện tổ công tác các xã tham dự các lớp tập huấn được tổ chức tại huyện về Sổ tay hướng dẫn quy trình cấp xã; trung bình mỗi lớp gồm 05 xã, mỗi xã có 05 thành viên đại diện (bao gồm 01 lãnh đạo và các thành viên trực tiếp thực hiện quy trình). Bên cạnh đó, sẽ tổ chức riêng các lớp chuyển giao phần mềm hỗ trợ tổng hợp thông tin cho cán bộ trực tiếp tổng hợp thông tin của xã, mỗi huyện tổ chức 01 lớp cho tất cả các xã trong huyện, mỗi xã có 02 người được tập huấn. Quá trình tập huấn nội dung Sổ tay hướng dẫn và phần mềm hỗ trợ đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai từ ngày 23/5/2017 đến ngày 28/6/2017 cho tất cả các xã với tổng số 29 lớp về nội dung Sổ tay và 09 lớp chuyển giao phần mềm được tổ chức.

Đối với Sổ tay hướng dẫn lập SEDP hàng năm cấp huyện, năm 2016, nội dung quyển Sổ tay đã được tập huấn cho tất cả thành viên Tổ công tác lập SEDP của các huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên, điểm hạn chế trong năm trước là các chuyên viên trực tiếp thực hiện tham mưu tổng hợp SEDP của huyện chưa được tiếp cận, chuyển giao quy trình, kỹ thuật và phần mềm hỗ trợ tổng hợp thông tin từ các xã. Rút kinh nghiệm từ hạn chế trên, năm 2017, Tổ Công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu tập huấn chuyển giao quy trình, kỹ thuật và phần mềm theo quyển Sổ tay hướng dẫn lập SEDP hàng năm cấp huyện cho các cán bộ của các phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trực tiếp tham gia xây dựng bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố. Trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2017 đến 21/7/2017, đã tổ chức được 09 lớp cho 09 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, mỗi lớp diễn ra trong 02 ngày.

Điểm mới trong sổ tay hướng dẫn quy trình

Đối với Sổ tay hướng dẫn lập SEDP cấp xã, các biểu mẫu thu thập thông tin từ ấp, khóm là những nội dung cần được triển khai trong cuộc họp với người dân tại ấp, khóm. Lượng thông tin trong các biểu mẫu cũng sẽ quyết định thời lượng của cuộc họp dân. Do đó, tinh giản được lượng thông tin trong các biểu mẫu này sẽ góp phần tăng chất lượng thông tin đầu vào cho cấp xã.

Số lượng biểu mẫu trong Sổ tay năm 2017 được thiết kế giảm đi và đơn giản hơn so với những năm trước. Nếu như Sổ tay năm 2016 có 06 biểu bảng của cấp ấp, khóm thì năm nay, Sổ tay chỉ còn 04 biểu bảng. Điển hình như Biểu số 1 – Phân tích tình hình thiên tai và BĐKH trong năm 2016 yêu cầu phân tích 7 cột thông tin, sang năm nay được điều chỉnh giảm còn 5 cột. Biểu số 2 – Lựa chọn ngành hàng ưu tiên trong những năm qua được đánh giá là tốn rất nhiều thời gian khi lấy ý kiến người dân, đến đợt tập huấn năm nay, các xã được cung cấp, chia sẻ thêm nhiều phương pháp giúp rút ngắn được thời gian mà vẫn bảo đảm hiệu quả. Riêng biểu số 3 và số 4 được thiết kế tương tự nhau, chỉ khác nhau về phương pháp lấy thông tin. Việc thiết kế giống nhau cũng giúp cho các cán bộ thu thập và tổng hợp thông tin thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn. 

Ông Nguyễn Văn Bé Sáu, giảng viên  tập huấn của Sở KH&ĐT tập huấn Sổ tay lập SEDP năm 2018. Ảnh: Thu Trang

 Về các biểu mẫu tổng hợp thông tin cấp xã,so với Sổ tay hướng dẫn năm trước, số lượng biểu mẫu cấp xã được trình bày trong Sổ tay hướng dẫn năm nay có 15 biểu, tăng 4 biểu. Tuy nhiên, thực tế cán bộ tổng hợp thông tin từ ấp, khóm vào 4 biểu gồm các biểu 1, 2,4 và 5. Biểu số 3 dùng để lấy ý kiến các ban ngành chuyên môn của xã; đây cũng là một điểm mới so với những năm trước vì có thêm sự tham gia của các ban ngành xã vào việc tổng hợp thông tin hoạt động vào SEDP của xã. 

Biểu này cũng được thiết kế tương tự như biểu số 3 và số 4 của ấp khóm, giúp cán bộ quen với biểu mẫu và cung cấp, tổng hợp thông tin thuận tiện hơn. Các biểu từ số 6 đến số 10 là kết quả do phần mềm xuất ra; nhiệm vụ của cán bộ xã là đọc kết quả và biết cách sử dụng kết quả do phần mềm cung cấp hợp lý theo yêu cầu của lãnh đạo xã (chi tiết đã được tập huấn). Các biểu còn lại (từ biểu 11 đến biểu 15) tương tự biểu 7 đến biểu 11 của quyển Sổ tay năm 2016. Như vậy, số lượng biểu mẫu mà cán bộ tổng hợp cấp xã phải làm thực tế giảm 02 biểu so với Sổ tay năm trước.

Còn về Sổ tay hướng dẫn SEDP cấp huyện,trong quá trình triển khai Sổ tay hướng dẫn lập SEDP cấp huyện năm 2016, Tổ công tác nhận thấy có sự thiếu liên kết giữa Sổ tay cấp xã với Sổ tay cấp huyện, trong khi các biểu mẫu của xã là nguồn thông tin đầu vào của SEDP cấp huyện. Để khắc phục thiếu sót trên, năm 2017, Sổ tay hướng dẫn quy trình lập SEDP cấp huyện đã được bổ sung một số biểu mẫu gắn kết với các mẫu biểu có liên quan với Sổ tay cấp xã. Cụ thể, đã bổ sung Hệ thống biểu tổng hợp thông tin từ cấp xã trong phần mềm gồm 4 biểu được tổng hợp từ thông tin, dữ liệu cơ bản (biểu II.2) và các hoạt động đề xuất của tất cả các xã (biểu II.5.B). 

Những năm trước, công tác tổng hợp thông tin của cán bộ xã mất khá nhiều thời gian do phải thiết kế riêng từng bảng biểu và nhập từng biểu một cách thủ công. Điều này có thể gây thiếu sót những đề xuất của người dân. Trong năm 2017, Tổ công tác Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu tiến hành điều chỉnh thống nhất 02 quyển Sổ tay cấp xã và cấp huyện làm cơ sở xây dựng thêm phần mềm hỗ trợ tổng hợp thông tin thống nhất từ cấp xã lên cấp huyện.

Phần mềm được thiết kế riêng biệt cho cán bộ cấp xã và cấp huyện sử dụng nhưng đều có những điểm chung giống nhau. Thứ nhất, cả 2 phần mềm đều được thiết kế trên nền tảng phần mềm Microsoft Office Excel với công cụ lập trình Macro tích hợp sẵn. Vì chương trình Excel khá phổ biến nên việc tiếp cận phần mềm SEDP có phần dễ dàng hơn, phù hợp hơn đối với cán bộ xã, huyện trong thao tác, sử dụng. Thứ hai, các nội dung chỉ nhập 1 lần và được tự động phân chia vào những biểu riêng đáp ứng yêu cầu của các biểu bảng trong Sổ tay. Tính năng này giúp kiểm soát được thông tin được nhập vào sẽ được sử dụng, tránh bị thiếu sót và giảm thời gian tổng hợp thông tin. Thứ ba, các thao tác trong mỗi ô của từng bảng biểu đều được hướng dẫn trực tiếp khi bấm chọn vào ô. Điều này rất hữu ích cho cán bộ xã vì sẽ được hướng dẫn, nhắc nhở, cảnh báo khi thao tác từng ô, tránh các sai sót. Thứ tư, một số dữ liệu sẽ được phần mềm kiểm tra một cách tự động và sẽ thông báo cho người dùng bằng cách gạch và tô đỏ những vùng dữ liệu sai. Nguyên tắc kiểm tra và cách khắc phục những trường hợp sai được nêu cụ thể trong Sổ tay và đã được triển khai tập huấn. 

Ông Lý Quốc Tài, giảng viên của Sở KH&ĐT tập huấn phần mềm lập SEDP. Ảnh: Thu Trang

Tuy nhiên, cả 02 phần mềm cũng có những điểm riêng khác biệt nhau. Phần mềm cấp xã có nhiều bảng biểu và thao tác hơn phần mềm cấp huyện. Do thông tin được thu thập trực tiếp từ người dân rất nhiều nên cán bộ xã phải làm nhiều việc hơn, tổng hợp thông tin vào từng bảng biểu của xã. Ở cấp huyện, phần mềm chỉ có 04 chức năng chính. Thứ nhất, “Tổng hợp kế hoạch xã”: phần mềm tự động lấy dữ liệu từ các tập tin của xã đưa vào biểu của huyện. Do đó, yêu cầu đặt ra là các tập tin của xã phải được làm thật tốt; cán bộ huyện cần kiểm tra các file của xã trước khi thực hiện. Thứ hai, “Phân rã kế hoạch theo ngành”: phân chia từng hoạt động đề xuất của xã theo ngành huyện để lấy ý kiến của các ngành liên quan; các đề xuất của xã cho 01 ngành huyện sẽ được gom lại thành 01 file riêng để chuyển cho ngành. Thứ ba, “Tổng hợp kết quả rà soát”: Tổng hợp ý kiến rà soát của các ngành huyện về đề xuất của xã. Lúc này, các hoạt động đề xuất của các xã đều đã có ý kiến của các ban ngành chuyên môn của huyện và được tổng hợp chung lại vào kế hoạch. Thứ tư, “Phân rã kết quả tổng hợp theo xã”: các đề xuất sẽ được phân chia lại theo từng xã (thành từng file riêng) để phản hồi lại ý kiến của ngành huyện cho xã. Tất cả 04 chức năng này đều được phần mềm thực hiện một cách tự động khi người sử dụng nhấn chọn.

Tóm lại, với những điểm đổi mới trong công tác triển khai SEDP năm 2017, lập kế hoạch năm 2018, Sổ tay hướng dẫn quy trình lập SEDP của cấp xã và cấp huyện hiện nay tương đối hoàn chỉnh. Với sự hỗ trợ của phần mềm, công tác tổng hợp các đề xuất từ người dân lên cấp huyện được thực hiện chặt chẽ hơn và có sự phản hồi từ phía huyện. Tuy nhiên, do là năm đầu tiên nhân rộng trong toàn tỉnh nên có thể không tránh khỏi những thiếu sót. Tổ công tác thực hiện Dự án AMD Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tiếp nhận những ý kiến phản hồi từ người sử dụng để cập nhật, hoàn thiện quy trình lập SEDP từ cấp xã và cấp huyện ngày càng tốt hơn./.

Bài: Lý Quốc Tài

Sở KH&ĐT tỉnh Trà Vinh

 


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

LOGO DỰ ÁN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 7
  • Hôm nay: 160
  • Hôm qua: 120
  • Tổng lượt: 225686