Đánh giá và nghiệm thu gói thầu tư vấn: "Đánh giá kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

Đánh giá kết quả thực hiện gói thầu tư vấn "Đánh giá kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành theo Quyết định 264/QĐ-UBND và xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020"

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện gói thầu tư vấn "Đánh giá kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành theo Quyết định 264/QĐ-UBND và xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020" về mức độ đạt được mục tiêu khoa học công nghệ, nội dung, qui mô, phương pháp nghiên cứu, tổ chức thực hiện và sản phẩm làm ra của gói thầu, Văn phòng Biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh (CCCO) phối hợp cùng nhóm tư vấn do ông Trần Văn Đang làm Trưởng nhóm, tổ chức buổi họp đánh giá và nghiệm thu gói thầu tư vấn tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh ngày 22/4/2016.

Thành phần tham dự buổi họp, về phía Hội đồng nghiệm thu có ông Lư Phước Hiệp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh làm Chủ tịch Hội đồng; cùng các thành viên trong hội đồng gồm đại diện Ban Điều phối Dự án AMD Trà Vinh; phía đơn vị tư vấn có ông Trần Văn Đang - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Trần Nguyễn - Trưởng nhóm tư vấn, ông Nguyễn Anh Khoa - thành viên nhóm tư vấn.

 

Quang cảnh buổi nghiệm thu

 

Tại buổi họp nghiệm thu, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Anh Khoa - Đại diện nhóm tư vấn trình bày báo cáo tổng hợp "Đánh giá kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành theo Quyết định 264/QĐ-UBND và xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020". Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, trong quá trình thực hiện, nhóm tư vấn đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Điều khoản tham chiếu (ToR) đề ra ban đầu, xây dựng phiếu câu hỏi khảo sát cho các đối tượng và phối hợp với Văn phòng tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu có liên quan tại các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, UBND các xã trên địa bàn tỉnh, các hộ dân hưởng lợi từ các công trình, dự án đã triển khai; tổng hợp thông tin, xử lý số liệu, xây dựng bộ chỉ số đánh giá; cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho tỉnh Trà Vinh ở 03 mức độ gồm thấp, trung bình và cao; viết báo cáo đánh giá; tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho bản dự thảo báo cáo từ đại diện các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; ghi nhận, chọn lọc, tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội thảo, tiến hành thu thập thêm những tài liệu có liên quan từ các Sở, ngành tỉnh để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo.

Về phương pháp thực hiện, nhóm tư vấn đã sử dụng các phương pháp tiếp cận, kế thừa, điều tra phỏng vấn, khảo sát thực tế để thu thập số liệu, tài liệu, phân tích, so sánh, thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả các nội dung thực hiện; tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo.

Theo đó, sản phẩm của gói thầu tư vấn là Báo cáo tổng hợp “Đánh giá kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành theo Quyết định 264/QĐ-UBND và xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020” được Hội đồng nghiệm thu đánh giá khá cao, đạt yêu cầu đề ra theo ToR đã được phê duyệt. Nội dung của báo cáo cơ bản trình bày đầy đủ, chi tiết, có chọn lọc, tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tại hội thảo. Tuy nhiên, để báo cáo được hoàn chỉnh hơn, các thành viên Hội đồng cũng  đã có nhiều ý kiến đóng góp để nhóm tư vấn tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo, bàn giao sản phẩm đúng thời gian quy định.

         Sau khi nghe báo cáo của nhóm tư vấn và thảo luận của các thành viên hội đồng, kiểm tra kết quả phiếu đánh giá của các thành viên, Chủ tịch hội đồng kết luận: Đồng ý nghiệm thu Báo cáo tổng hợp “Đánh giá kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành theo Quyết định 264/QĐ-UBND và xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2020” với kết quả đánh giá được xếp loại là B (Khá). Chủ tịch hội đồng đề nghị nhóm tư vấn thực hiện tích cực tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa lại báo cáo theo yêu cầu của hội đồng đã đóng góp và bàn giao đầy đủ sản phẩm để tiến hành thanh lý hợp đồng theo đúng thời gian quy định./.

Tin, ảnh: Hồ Ngọc Hiền

 

Cán bộ CCCO


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

LOGO DỰ ÁN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 7
  • Hôm nay: 210
  • Hôm qua: 380
  • Tổng lượt: 211783