TRIỂN KHAI, TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU VỀ QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN TỈNH TRÀ VINH

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Quỹ) hoạt động với mục tiêu hỗ trợ chị em phụ nữ nghèo, cận nghèo, dân tộc vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần giảm nghèo bền vững. Sau hơn 1 năm hoạt động, bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng kể.

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Quỹ) là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận. Mục tiêu của Quỹ là hỗ trợ chị em phụ nữ nghèo, cận nghèo, dân tộc vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần giảm nghèo bền vững.

Năm 2015, Quỹ đã phối hợp cùng với Hội liên hiệp phụ nữ, chính quyền địa phương các cấp triển khai, giới thiệu về Quỹ. Bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng kể. Trên cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được, năm 2016 Quỹ đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động.

Nhằm giúp cho lãnh đạo, ban ngành đoàn thể của huyện, xã hiểu rõ về mục tiêu và cách thức hoạt động của Quỹ, đồng thời hỗ trợ tuyên truyền đến nhóm đối tượng mục tiêu của Quỹ để chị em phụ nữ hiểu rõ và tự nguyện tham gia vào các nhóm tiết kiệm tín dụng (TKTD), trong năm tháng đầu năm Quỹ đã tổ chức 14 cuộc triển khai giới thiệu về Quỹ tại 03 huyện (Duyên Hải, Tiểu Cần, Cầu Kè) và 11 xã, thị trấn trong tỉnh (Kim Sơn, Mỹ Hòa, Hòa Thuận, An Trường, Nhị Long, Nhị Long Phú, Hòa Ân, Phong Thạnh, Ngũ Lạc, Long Thới và thị trấn Định An) với số lượng 440 người tham dự.

Song song với công tác triển khai, giới thiệu, Quỹ cũng đã tiến hành tổ chức 11 lớp tập huấn về kỹ năng thành lập nhóm, cụm TKTD mới và duy trì hoạt động nhóm, cụm cho cán bộ Hội ở xã, ấp, trưởng ban nhân dân ấp tại 11 xã với 284 người tham dự; tổ chức 14 lớp tập huấn kinh tế hộ cho 333 thành viên của Quỹ để giúp thành viên biết và hiểu rõ cách lập kế hoạch sản xuất, sử dụng nguồn vốn vay đạt hiệu quả.

Ngoài ra, Quỹ còn tổ chức 4 lớp tập huấn “Triển khai và hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán quản lý tài chính – tiết kiệm tín dụng”cho trưởng các phòng giao dịch, cán bộ, nhân viên của Quỹ giúp nắm vững cách quản lý, tra cứu báo cáo, sổ sách và nhập số liệu vào phần mềm kế toán quản lý tài chính.

Để chị em phụ nữ tại các ấp hiểu rõ về các quy định, phương thức hoạt động của Quỹ và tự nguyện đăng ký tham gia, trong 5 tháng đầu năm Quỹ cũng đã tổ chức 69 cuộc tuyên truyền, giới thiệu về Quỹ cho khoảng 3.300 chị em phụ nữ tại 66 ấp của 08 xã, thị trấn (Mỹ Hòa, Hòa Thuận, Hòa Ân, Phong Thạnh, Long Thới, An Trường, Nhị Long  và thị trấn Định An). Qua các cuộc tuyên truyền có 1.246 chị em đăng ký tham gia vào Quỹ. Để đạt được kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm Quỹ sẽ đẩy nhanh tiến độ và tiếp tục triển khai, tập huấn, tuyên truyền tại các xã mục tiêu còn lại./.

Tin, ảnh:Thu Hương

 PGĐ. Quỹ HTPNPT


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

LOGO DỰ ÁN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 7
  • Hôm nay: 210
  • Hôm qua: 380
  • Tổng lượt: 211783