GIỚI THIỆU VỀ VĂN PHÒNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH TRÀ VINH       

           Địa chỉ liên hệ: Số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
           Số điện thoại: 02943 840 929
           Email: ccco.travinh@gmail.com
           Website: http://bdkhtravinh.vn

           Vị trí chức năng

           Văn phòng Biến đổi khí hậu là bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng theo tên gọi và được mở tải khoản theo quy định của pháp luật.

           Chức năng, nhiệm vụ

           Tham mưu, giúp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chương trình) thực hiện những nội dung sau đây:

           1. Xây dựng và trình Ban Chỉ đạo Chương trình về kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo nhằm thực hiện Chương trình Ban Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

           2. Tổ chức việc thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020 và tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Chương trình chuẩn bị kế hoạch toàn diện cho giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền phổ biến rộng rãi và nâng cao nhận thức về kế hoạch hành động, nội dung và sự kiện liên quan của kế hoạch.

           3. Làm đầu mối liên hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo Chương trình với các Sở - Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện - thành phố trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, các dự án biến đổi khí hậu.

            4. Tổ chức các hoạt động phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Chương trình.

          5. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và đề xuất hướng giải quyết những vấn đề mới phát sinh.

          6. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp với Ban Điều phối Dự án “ Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh” (Ban điều phối Dự án AMD) xây dựng, tổ chức thực hiện các tiểu hợp phần của dự án cụ thể như sau:

           6.1. Nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu; cập nhật và phổ cập rộng rãi tài liệu và phương tiện phục vụ nâng cao nhận thức; xây dựng cơ sở khoa học cho sự thích ứng, giám sát chất lượng nước,…

           6.2. Tiếp nhận, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống quan trắc và dự báo độ mặn tại thời điểm thực; hệ thống được thiết kế để phục vụ cho nông dân vùng bị nhiễm mặn, giúp cảnh báo cho nông dân về độ mặn bất thường, nhằm nâng cao năng lực thích ứng ở cấp cơ sở, gồm: Các trạm thủy văn quan trắc độ mặn tự động trên sông Tiền, sông Hậu, vùng nội đồng và vùng ven biển; các trạm được liên kết với hệ thống dữ liệu đa chức năng về độ mặn theo phương thức truyền dữ liệu.

           6.3. Xây dựng, duy trì hoạt động của hệ thống dữ liệu đa chức năng với khả năng tuyên truyền, phổ biến cho các cơ quan quản lý, nông dân và cộng đồng. Hệ thống dữ liệu độ mặn và dòng chảy của các con sông tại các điểm trạm được đưa lên máy tính nhằm nâng cao năng lực dự báo độ mặn, giúp cải thiện công tác quản lý vận hành các cống, bọng cấp nước.

           6.4. Triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ tư vấn nghiên cứu, in ấn và xuất bản, kỹ thuật, đào tạo, tập huấn và hội thảo trên địa bàn các xã ven biển tỉnh Trà Vinh.

           7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Chương trình về công tác ứng phó biến đổi khí hậu.

------- oOo -------

CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 8
  • Hôm nay: 168
  • Hôm qua: 225
  • Tổng lượt: 205838