BẢN TIN DỰ BÁO ĐỘ MẶN Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2016

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 21/6 ĐẾN 30/6/2016:

  Diễn biến xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày:

Xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh xuất hiện trị số cao nhất vào những ngày đầu tuần rồi giảm dần cho đến cuối tuần. Độ mặncao nhấtthấp hơn so với tuần trướcvà cùngkỳ năm 2015.

 

ØTrên sông Cổ Chiên tại:

+ Hưng Mỹ: 6.7‰ ngày 21/6.

+ Trà Vinh: 2.6‰ ngày 21/6.

+ Láng Thé: 1.2‰  ngày 21/6.

ØTrên sông Long Toàn tại:

+ Long Toàn: 20.5‰ ngày 21/6.

ØTrên sông Hậu tại:

+ Trà Kha: 3.3‰ ngày 21/6.

+ Bắc Trang: 1.1‰ ngày 21/6.

+ Cầu Quan: 1.0‰ ngày 21/6.

+ Đường Đức: 0.5‰ ngày 21/6.

 

Ranh mặn 4‰ lúc xâm nhập cao nhấtcách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên 30km. Rủi ro thiên tai cấp độ 1; Trên sông Hậu 15km..

- Sông Cổ Chiên: đến xã Hòa Thuận (Châu Thành).

- Sông Hậu: thị trấn Định An (Trà Cú).

- Sông Long Toàn: toàn tuyến sông

Ranh mặn 1‰ lúc xâm nhập cao nhất cách cửa biển 40km: Trên sông Cổ Chiên đến xã Đại Phước (Càng Long); Trên sông Hậu đến thị trấn Cầu Quan (Tiểu Cần).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 01/7 ĐẾN10/7/2016

Xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh lên chậm từ đầu tuần cho đến giữa tuần, xuất hiện cao nhất vào những ngày này rồi xuống dần cho đến cuối tuần.

Độ mặn cao nhất xuất hiện trong các ngày 04-05/7 ở mức thấp hơn so với tuần qua.

 

ØTrên sông Cổ Chiên tại:

+ Hưng Mỹ: Smax từ  4.0‰ đến 5.0‰.

+ Trà Vinh: Smax từ  1.0‰ đến 2.0‰.

+ Láng Thé: Smax nhỏ hơn 1.0‰.

ØTrên sông Long Toàn:

+ Tại Long Toàn: Smax từ 17‰ đến 18‰.

ØTrên sông Hậu tại:

+ Trà Kha: Smax từ 2.0‰ đến 3.0‰.

+ Bắc Trang: Smax từ 0.5‰ đến 1.5‰.

+ Cầu Quan: Smax nhỏ hơn 1‰.

+ Đường Đức: Smax nhỏ hơn 0.5‰.

Ranh mặn 4‰ lúc xâm nhập cao nhấtcách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên 20km đến xã Hưng Mỹ (Châu Thành); Trên sông Hậu cách 15km đến thị trấn Định An (Trà Cú). Sông Long Toàn: toàn tuyến sông.

Ranh mặn 1‰ lúc xâm nhập cao nhất cách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên cách 35kmđến xã Long Đức(tp Trà Vinh); Trên sông Hậu cách 30kmđến xã Lưu Nghiệp Anh (Trà Cú).

Những ngày đầutuần độ mặn dao động ở mức thấp, ngày 01, 02/7độ mặn cao nhất sẽ ở mức thấp nhất trong tuần.

Ranh mặn 4‰ trong những ngày này cách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên 15km đến xã Mỹ Long Bắc (Cầu Ngang); Trên sông Hậu cách 10km đến xã Long Vĩnh(Duyên Hải).

Ranh mặn 1‰ trong những ngày này xâm nhập cách cửa biển:Trên sông Cổ Chiên 24km đến xã Hòa Lợi (Châu Thành); Trên sông Hậu cách 15 kmđến xã Định An(Trà Cú).

Đây là bàn tin cuối cùng về mùa mặn năm 2016


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 5
  • Hôm nay: 148
  • Hôm qua: 120
  • Tổng lượt: 225674