BẢN TIN DỰ BÁO ĐỘ MẶN Từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 11/6 ĐẾN 20/6/2016:

  Diễn biến xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày:

Xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh tăng dần từ đầu tuần cho đến cuối tuần, xuất hiện cao nhất vào những ngày cuối tuần. Độ mặncao nhấtcao hơn so với tuần trướcvà cùngkỳ năm 2015.

 

ØTrên sông Cổ Chiên tại:

+ Hưng Mỹ: 8.0‰ ngày 18/6.

+ Trà Vinh: 5.6‰ ngày 17/6.

+ Láng Thé: 4.0‰  ngày 17/6.

ØTrên sông Long Toàn tại:

+ Long Toàn: 21.1‰ ngày 19/6.

ØTrên sông Hậu tại:

+ Trà Kha: 4.9‰ ngày 17/6.

+ Bắc Trang: 3.9‰ ngày 17/6.

+ Cầu Quan: 3.8‰ ngày 17/6.

+ Đường Đức: 1.7‰ ngày 17/6.

 

Ranh mặn 4‰ lúc xâm nhập cao nhấtcách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên 40km; Trên sông Hậu 35km. Rủi ro thiên tai cấp độ 1.

- Sông Cổ Chiên: đến xã Đại Phước (Càng Long).

- Sông Hậu: đến xã An Quảng Hữu (Trà Cú).

- Sông Long Toàn: toàn tuyến sông

Ranh mặn 1‰ lúc xâm nhập cao nhất cách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên  50km đến xã Đức Mỹ (Càng Long); Trên sông Hậu cách 45km đến xã Ninh Thới (Cầu Kè).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 21/6 ĐẾN30/6/2016

Xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh xuất hiện cao nhất vào những ngày đầu tuần và xuống dần cho đến gần cuối tuần rồi tăng chậm trở lại.

Độ mặn cao nhất xuất hiện trong các ngày 21 đến 22/6 ở mức thấp hơn so với tuần qua nhưng vẫn cao hơn cùng thời kỳ năm 2015.

 

ØTrên sông Cổ Chiên tại:

+ Hưng Mỹ: Smax từ  6.5‰ đến 7.5‰.

+ Trà Vinh: Smax từ  2.0‰ đến 3.0‰.

+ Láng Thé: Smax từ  0.5‰ đến 1.5‰.

ØTrên sông Long Toàn:

+ Tại Long Toàn: Smax từ 18‰ đến 20‰.

ØTrên sông Hậu tại:

+ Trà Kha: Smax từ 3.0‰ đến 4.0‰.

+ Bắc Trang: Smax từ 2.0‰ đến 3.0‰.

+ Cầu Quan: Smax từ 0.5‰ đến 1.5‰.

+ Đường Đức: Smax nhỏ hơn 1.0‰.

 

Ranh mặn 4‰ lúc xâm nhập cao nhấtcách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên 24km đến xã Hòa Lợi (Châu Thành); Trên sông Hậu cách 20km đến xã Định An (Trà Cú). Sông Long Toàn: toàn tuyến sông. Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn cấp độ 1.

Ranh mặn 1‰ lúc xâm nhập cao nhất cách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên cách 45kmđến xã Đại Phước(Càng Long); Trên sông Hậu cách 40kmđến thị trấn Cầu Quan (Tiểu Cần).

Những ngày giữa tuần độ mặn dao động ở mức thấp, ngày 26, 27/6 độ mặn cao nhất sẽ ở mức thấp nhất trong tuần.

Ranh mặn 4‰ trong những ngày này cách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên 20km đến xã Hưng Mỹ (Châu Thành); Trên sông Hậu cách 15km đến thị trấn Định An(Trà Cú).

Ranh mặn 1‰ trong những ngày này xâm nhập cách cửa biển:Trên sông Cổ Chiên 30km đến xã Hòa Thuận (Châu Thành); Trên sông Hậu cách 25 kmđến xã Kim Sơn(Trà Cú).


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 7
  • Hôm nay: 146
  • Hôm qua: 120
  • Tổng lượt: 225672