BẢN TIN DỰ BÁO ĐỘ MẶN Từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 năm 2016

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 01/6 ĐẾN 10/6/2016:

Diễn biến xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày:

Xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh xuất hiện cao nhất vào những ngày đầu tuần và giảm dần cho đến cuối tuần. Độ mặncao nhấtthấp hơn so với tuần trướcvà cũng thấp hơn so với cùngthời kỳ năm 2015.

 

ØTrên sông Cổ Chiên tại:

+ Hưng Mỹ: 9.1‰ ngày 01/6.

+ Trà Vinh: 3.3‰ ngày 01/6.

+ Láng Thé: 1.5‰  ngày 02/6.

+ Đức Mỹ: 0.4‰ ngày 01/6

ØTrên sông Long Toàn tại:

+ Long Toàn: 19.6‰ ngày 03/6.

ØTrên sông Hậu tại:

+ Trà Kha: 3.8‰ ngày 02/6.

+ Bắc Trang: 1.5‰ ngày 01/6.

+ Cầu Quan: 0.9‰ ngày 01/6.

+ Đường Đức: 0.3‰ ngày 01/6.

+ An Phú Tân: 0.2‰ ngày 01/6

 

Ranh mặn 4‰ lúc xâm nhập cao nhấtcách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên cách 30km; Rủi ro thiên tai cấp độ 1; Trên sông Hậu cách 20 km.

- Sông Cổ Chiên: đến xã Hòa Thuận (Châu Thành).

- Sông Hậu: đến xã Định An (Trà Cú).

- Sông Long Toàn: toàn tuyến sông

Ranh mặn 1‰ lúc xâm nhập cao nhất cách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên cách 45km; Trên sông Hậu cách 40km.

Trên sông Cổ Chiên đến xã Đại Phước (Càng Long).

Trên Sông Hậu đến thị trấn Cầu Quan (Tiều Cần).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 11/6 ĐẾN20/6/2016

Xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh đang giảm theo triều cho đến giữa tuần, rồi lên trở lại xuất hiện cao nhất vào những ngày cuối tuần

Độ mặn cao nhất xuất hiện trong các ngày 19 đến 20/6 ở mức thấp hơn so với tuần qua và cùng thời kỳ năm 2015.

 

ØTrên sông Cổ Chiên tại:

+ Hưng Mỹ: Smax từ  7.0‰ đến 8.0‰.

+ Trà Vinh: Smax từ  2.0‰ đến 3.0‰.

+ Láng Thé: Smax từ  0.5‰ đến 1.5‰.

+ Đức Mỹ: Smax từ  nhỏ hơn 1‰.

ØTrên sông Long Toàn:

+ Tại Long Toàn: Smax từ 18‰ đến 20‰.

ØTrên sông Hậu tại:

+ Trà Kha: Smax từ 3.0‰ đến 4.0‰.

+ Bắc Trang: Smax từ 2.0‰ đến 3.0‰.

+ Cầu Quan: Smax từ 1.0‰ đến 2.0‰.

+ Đường Đức: Smax nhỏ hơn 1.0‰.

+ An Phú Tân:Smax nhỏ hơn0.5‰.

 

Ranh mặn 4‰ lúc xâm nhập cao nhấtcách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên cách 25km; Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở mức cấp độ 1. Trên sông Hậu cách  20km.

Sông Cổ Chiên đến xã Hòa Lợi (Châu Thành)

Sông Hậu đến xã Định An (Trà Cú).

Sông Long Toàn: toàn tuyến sông

Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn cấp độ 1.

Ranh mặn 1‰ lúc xâm nhập cao nhất cách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên cách 45km; Trên sông Hậu cách 40km.

- Sông Cổ Chiên: đến xã Đại Phước(Càng Long)

- Sông Hậu: đến thị trấn Cầu Quan (Tiểu Cần)

Những ngày giữa tuần độ mặn dao động ở mức thấp, ngày 15, 16/6 độ mặn cao nhất sẽ ở mức thấp nhất trong tuần.

Ranh mặn 4‰ trong những ngày này cách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên cách 20km; Trên sông Hậu cách 15km.

Ranh mặn 4‰:

- Sông Cổ Chiên: đến xã Hưng Mỹ (Châu Thành)

- Sông Hậu: đến thị trấn Định An(Trà Cú)

Ranh mặn 1‰ trong những ngày này xâm nhập cách cửa biển:Trên sông Cổ Chiên cách 30km; Trên sông Hậu cách 25 km.

Ranh mặn 1‰:

- Sông Cổ Chiên:  đến xã Hòa Thuận (Châu Thành)

- Sông Hậu:  đến xã Kim Sơn(Trà Cú)


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 8
  • Hôm nay: 150
  • Hôm qua: 120
  • Tổng lượt: 225676