BẢN TIN DỰ BÁO ĐỘ MẶN Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 2016

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 21/5 ĐẾN 31/5/2016:

  Diễn biến xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày:

Xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh xuất hiện cao nhất vào những ngày đầu tuần và giảm dần cho đến giữa tuần rồi tăng trở lại. Riêng trạm Hưng Mỹ xuất hiện trễ hơn vào những ngày cuối tuần.

Độ mặncao nhấtthấp hơn so với tuần trướcvà cũng thấp hơn so với cùngthời kỳ năm 2015.

 

ØTrên sông Cổ Chiên tại:

+ Hưng Mỹ: 9.5‰ ngày 31/5.

+ Trà Vinh: 4.2‰ ngày 21/5.

+ Láng Thé: 2.8‰  ngày 21/5.

+ Đức Mỹ: 1.4‰ ngày 21/5

ØTrên sông Long Toàn tại:

+ Long Toàn: 19.8‰ ngày 23/5.

ØTrên sông Hậu tại:

+ Trà Kha: 5.7‰ ngày 21/5.

+ Bắc Trang: 3.2‰ ngày 21/5.

+ Cầu Quan: 2.7‰ ngày 21/5.

+ Đường Đức: 0.8‰ ngày 21/5.

+ An Phú Tân: 0.5‰ ngày 21/5

 

Ranh mặn 4‰ lúc xâm nhập cao nhấtcách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên cách 35km; Trên sông Hậu trên 30 km. Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở mức cấp độ 1.

- Sông Cổ Chiên: đến xã Long Đức (Tp Trà Vinh).

- Sông Hậu: đến xã Lưu Nghiệp Anh (Trà Cú).

- Sông Long Toàn: toàn tuyến sông

Ranh mặn 1‰ lúc xâm nhập cao nhất cách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên cách 50km; Trên sông Hậu 45km.

Trên sông Cổ Chiên đến xã Đức Mỹ (Càng Long).

Trên Sông Hậu đến xã Ninh Thới (Cầu Kè).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 01/6 ĐẾN10/6/2016

Xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh đang tăng theo triều cho đến giữa tuần, xuất hiện cao nhất vào những ngày này rồi xuống dần cho đến cuối tuần.

Độ mặn cao nhất xuất hiện trong các ngày 05 đến 06/6 ở mức thấp hơn so với tuần qua và cùng thời kỳ năm 2015.

 

ØTrên sông Cổ Chiên tại:

+ Hưng Mỹ: Smax từ  9.0‰ đến 11.0‰.

+ Trà Vinh: Smax từ  3.0‰ đến 5.0‰.

+ Láng Thé: Smax từ  1.0‰ đến 2.0‰.

+ Đức Mỹ: Smax từ  nhỏ hơn 1.0‰.

ØTrên sông Long Toàn:

+ Tại Long Toàn: Smax từ 18‰ đến 20‰.

ØTrên sông Hậu tại:

+ Trà Kha: Smax từ 4.0‰ đến 6.0‰.

+ Bắc Trang: Smax từ 3.0‰ đến 5.0‰.

+ Cầu Quan: Smax từ 2.0‰ đến 3.0‰.

+ Đường Đức: Smax nhỏ hơn 1.0‰.

+ An Phú Tân:Smax nhỏ hơn0.5‰.

 

Ranh mặn 4‰ lúc xâm nhập cao nhấtcách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên cách 30km; Trên sông Hậu trên 25km. Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở mức cấp độ 1.

Sông Cổ Chiên đến xã Hòa Lợi (Châu Thành)

Sông Hậu đến xã Kim Sơn (Trà Cú).

Sông Long Toàn: toàn tuyến sông

Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn cấp độ 1.

Ranh mặn 1‰ lúc xâm nhập cao nhất cách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên cách 45km; Trên sông Hậu 40km.

- Sông Cổ Chiên: đến xã Đại Phước(Càng Long)

- Sông Hậu: đến thị trấn Cầu Quan (Tiểu Cần)

Những ngày cuối tuần độ mặn dao động ở mức thấp, ngày 09, 10/6 độ mặn cao nhất sẽ ở mức thấp nhất trong tuần.

Ranh mặn 4‰ trong những ngày này cách cửa biển: Trên sông Cổ Chiên cách 25km; Trên sông Hậu cách 20km. Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở mức cấp độ 1.

Ranh mặn 4‰:

- Sông Cổ Chiên: đến xã Hòa Thuận (Châu Thành)

- Sông Hậu: đến xã Định An(Trà Cú)

Ranh mặn 1‰ trong những ngày này xâm nhập cách cửa biển:Trên sông Cổ Chiên cách 35km; Trên sông Hậu cách 30 km.

Ranh mặn 1‰:

- Sông Cổ Chiên:  đến xã Long Đức (Tp Trà Vinh)

- Sông Hậu:  đến xã Lưu Nghiệp Anh(Trà Cú)


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 9
  • Hôm nay: 148
  • Hôm qua: 120
  • Tổng lượt: 225674