BẢN TIN DỰ BÁO ĐỘ MẶN Từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2016

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 11/5 ĐẾN 20/5/2016:

  Diễn biến xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày:

Xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh giảm dần từ đầu tuần cho đến giữa tuần rồi tăng trở lại và xuất hiện cao nhất vào những ngày cuối tuần. Riêng trạm Long Toàn xuất hiện sớm hơn, vào những ngày đầu tuần.

Độ mặncao nhấtthấp hơn so với tuần trướcnhưng vẫn cao hơn cùng thời kỳ năm 2015.

 

ØTrên sông Cổ Chiên tại:

+ Hưng Mỹ: 11.3‰ ngày 18/5.

+ Trà Vinh: 5.5‰ ngày 18/5.

+ Láng Thé: 3.1‰  ngày 20/5.

+ Đức Mỹ: 1.5‰ ngày 18/5

ØTrên sông Long Toàn tại:

+ Long Toàn: 20.6‰ ngày 11/5.

ØTrên sông Hậu tại:

+ Trà Kha: 6.4‰ ngày 19/5.

+ Bắc Trang: 4.2‰ ngày 19/5.

+ Cầu Quan: 4.1‰ ngày 20/5.

+ Đường Đức: 2.2‰ ngày 18,19/5.

+ An Phú Tân: 1.2‰ ngày 18/5

 

Ranh mặn 4‰ lúc xâm nhập cao nhấtcách cửa biển trên sông Cổ Chiên và sông Hậu trên 40 km. Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở mức cấp độ 1

- Sông Cổ Chiên: đến xã Đại Phước (Càng Long).

- Sông Hậu: đến xã thị trấn Cần Quan (Tiểu Cần).

- Sông Long Toàn: toàn tuyến sông

Ranh mặn 1‰ lúc xâm nhập cao nhất: cách cửa biển trên sông Cổ Chiên và sông Hậu 55km.

Trên sông Cổ Chiên đến Cống Nàng Âm (Vĩnh Long).

Trên Sông Hậu đến xã An Phú Tân (Cầu Kè).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 21/5ĐẾN31/5/2016

Xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh xuất hiện cao nhất vào những ngày đầu tuần sau đó giảm cho đến giữa tuần rồi tăng dần trở lại.

Độ mặn cao nhất xuất hiện trong các ngày 21 đến 22/5 và ở mức thấp hơn so với tuần qua và cùng thời kỳ năm 2015.

ØTrên sông Cổ Chiên tại:

+ Hưng Mỹ: Smax từ  9.0‰ đến 11.0‰.

+ Trà Vinh: Smax từ  4.0‰ đến 6.0‰.

+ Láng Thé: Smax từ  2.0‰ đến 4.0‰.

+ Đức Mỹ: Smax từ  1.0‰ đến 2.0‰.

ØTrên sông Long Toàn:

+ Tại Long Toàn: Smax từ 19‰ đến 21‰.

ØTrên sông Hậu tại:

+ Trà Kha: Smax từ 5.0‰ đến 7.0‰.

+ Bắc Trang: Smax từ 4.0‰ đến 6.0‰.

+ Cầu Quan: Smax từ 3.0‰ đến 5.0‰.

+ Đường Đức: Smax từ 1.0‰ đến 2.0‰.

+ An Phú Tân:Smax từ  0.5‰ đến 1.5‰.

 

Ranh mặn 4‰ lúc mặn xâm nhập cao nhấttrên hai sông chính cách cửa biển trên 35km:

Sông Cổ Chiên đến xã Long Đức (Tp Trà Vinh)

Sông Hậu đến xã Tân Hòa (Tiểu Cần).

Sông Long Toàn: toàn tuyến sông

Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn cấp độ 1

Ranh mặn 1‰ lúc xâm nhập cao nhấtcách cửa biển trên sông Cổ Chiên và sông Hậu 50km:

- Sông Cổ Chiên: đến xã Đức Mỹ (Càng Long)

- Sông Hậu: đến bến đò Đường Đức (Cầu Kè)

Những ngày giữa tuần độ mặn dao động ở mức thấp, ngày 26, 27/5 độ mặn cao nhất sẽ ở mức thấp nhất trong tuần.

Ranh mặn 4‰ trong những ngày nàycách cửa biển trên sông Cổ Chiên và sông Hậu  25 km. Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở mức cấp độ 1.

Ranh mặn 4‰:

- Sông Cổ Chiên: đến xã Hòa Lợi (Châu Thành)

- Sông Hậu: đến xã Định An(Trà Cú)

Ranh mặn 1‰ trong những ngày nàyxâm nhập cách cửa biển trên sông Cổ Chiên và sông Hậu 35 km.

Ranh mặn 1‰:

- Sông Cổ Chiên:  đến xã Long Đức (Tp Trà Vinh)

- Sông Hậu:  đến xã An Quảng Hữu(Trà Cú)


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 5
  • Hôm nay: 148
  • Hôm qua: 120
  • Tổng lượt: 225674