BẢN TIN DỰ BÁO ĐỘ MẶN Từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2016

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 01/5 ĐẾN 10/5/2016

  Diễn biến xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày:

Xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh lên dần từ đầu tuần cho đến giữa tuần, xuất hiện cao nhất vào những ngày này rồi xuống trở lại. Riêng trạm Long Toàn xuất hiện vào những ngày đầu tuần.

Độ mặncao nhấtcao hơn so với tuần trướcvà cùng thời kỳ năm 2015.

 

ØTrên sông Cổ Chiên tại:

+ Hưng Mỹ: 13.5‰ ngày 08/5.

+ Trà Vinh: 6.2‰ ngày 07,08/5.

+ Láng Thé: 4.6‰  ngày 05/5.

+ Đức Mỹ: 2.4‰ ngày 05/5

ØTrên sông Long Toàn tại:

+ Long Toàn: 23.0‰ ngày 02/5.

ØTrên sông Hậu tại:

+ Trà Kha: 9.0‰ ngày 05/5.

+ Bắc Trang: 6.1‰ ngày 03/5.

+ Cầu Quan: 5.1‰ ngày 06/5.

+ Đường Đức: 1.7‰ ngày 04/5.

+ An Phú Tân: 1.0‰ ngày 07,08/5

 

Ranh mặn 4‰ lúc xâm nhập cao nhấtcách cửa biển trên sông Cổ Chiên và sông Hậu trên 45 km. Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở mức cấp độ 1

- Sông Cổ Chiên: đến xã Đại Phước (Càng Long).

- Sông Hậu: đến xã Ninh Thới (Cầu Kè).

- Sông Long Toàn: toàn tuyến sông

Ranh mặn 1‰ lúc xâm nhập cao nhất: cách cửa biển trên sông Cổ Chiên và sông Hậu 55km.

Trên sông Cổ Chiên đến Cống Nàng Âm (Vĩnh Long).

Trên Sông Hậu đến xã An Phú Tân (Cầu Kè).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 11/5ĐẾN20/5/2016

Xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh xuất hiện cao nhất vào những ngày đầu tuần sau đó xuống cho đến giữa tuần rồi lên dần trở lại.

Độ mặn cao nhất xuất hiện trong các ngày 11đến 12/5 và ở mức thấphơn so với tuần qua nhưng vẫn cao hơn cùng thời kỳ năm 2015.

 

ØTrên sông Cổ Chiên tại:

+ Hưng Mỹ: Smax từ  10.0‰ đến 12.0‰.

+ Trà Vinh: Smax từ  4.0‰ đến 6.0‰.

+ Láng Thé: Smax từ  2.0‰ đến 4.0‰.

+ Đức Mỹ: Smax từ  1.0‰ đến 2.0‰.

ØTrên sông Long Toàn:

+ Tại Long Toàn: Smax từ 20‰ đến 23‰.

ØTrên sông Hậu tại:

+ Trà Kha: Smax từ 7.0‰ đến 9.0‰.

+ Bắc Trang: Smax từ 4.0‰ đến 6.0‰.

+ Cầu Quan: Smax từ 3.0‰ đến 5.0‰.

+ Đường Đức: Smax từ 1.0‰ đến 2.0‰.

+ An Phú Tân:Smax từ  0.5‰ đến 1.5‰.

 

Ranh mặn 4‰ lúc mặn xâm nhập cao nhấttrên hai sông chính cách cửa biển trên 35km:

Sông Cổ Chiên đến xã Long Đức (Tp Trà Vinh)

Sông Hậu đến xã Tân Hòa (Tiểu Cần).

Sông Long Toàn: toàn tuyến sông

Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn cấp độ 1

Ranh mặn 1‰ lúc xâm nhập cao nhấtcách cửa biển trên sông Cổ Chiên và sông Hậu 50km:

- Sông Cổ Chiên: đến Đức Mỹ (Càng Long)

- Sông Hậu: đến bến đò Đường Đức (Cầu Kè)

Những ngày giữa tuần độ mặn dao động ở mức thấp, ngày 14, 15/5 độ mặn cao nhất sẽ ở mức thấp nhất trong tuần.

Ranh mặn 4‰ trong những ngày nàycách cửa biển trên sông Cổ Chiên và sông Hậu 30 km. Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở mức cấp độ 1.

Ranh mặn 4‰:

- Sông Cổ Chiên: đến xã Hòa Thuận (Châu Thành)

- Sông Hậu: đến xã Hàm Tân(Trà Cú)

Ranh mặn 1‰ trong những ngày nàyxâm nhập cách cửa biển trên sông Cổ Chiên và sông Hậu 40km.

Ranh mặn 1‰:

- Sông Cổ Chiên:  đến xã Đại Phước (Càng Long)

- Sông Hậu:  đến xã Tân Hòa(Tiểu Cần)


CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 7
  • Hôm nay: 149
  • Hôm qua: 120
  • Tổng lượt: 225675