Chức năng, nhiệm vụ của Ban điều phối dự án

BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN AMD TRÀ VINH

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PCU

          Ban Điều phối Dự án AMD Trà Vinh là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng theo tên gọi, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại để giao dịch công tác và tự giải thể sau khi hoàn thành quyết toán dự án

          Tên giao dịch: Ban điều phối (PCU) Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh (AMD Trà Vinh)

          Địa chỉ: số 07, đường Lê Thánh Tôn, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

          Điện thoại: 074 2211518

          Email: amd.travinh@gmail.com

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

          Ban Điều phối Dự án AMD Trà Vinh có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Dự án AMD tỉnh,  UBND tỉnh quản lý thực hiện Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong Văn kiện dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 và Hiệp định tài trợ ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), gồm thực hiện các nhiệm vụ sau:
          1. Hỗ trợ lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết hằng năm thực hiện dự án; chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án.
          2. Gắn kết các phương pháp tiếp cận và chiến lược của dự án; lồng ghép các hoạt động của dự án để có được các kết quả đầu ra và tác động như mong đợi.
          3. Điều phối và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan đồng thực hiện và các đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật, các cơ quan cấp huyện, cấp xã và cộng đồng ở cơ sở.
          4. Huy động các nguồn lực từ khu vực tư nhân, các tổ chức đoàn thể, hội nghề nghiệp, các viện nghiên cứu, các đơn vị kỹ thuật và các tổ chức phi Chính phủ.
          5. Hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện các nghiên cứu, khảo sát, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo.
          6. Hỗ trợ công tác giải ngân, quản lý tài chính và tài sản của dự án.
          7. Quản lý có trách nhiệm các nguồn lực của IFAD và Chính phủ, trong đó có việc chuẩn bị Sổ tay thực hiện dự án (PIM); kế hoạch công tác và ngân sách hằng năm (AWPB); kế hoạch mua sắm đấu thầu, lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và hỗ trợ kỹ thuật; thành lập, vận hành hệ thống giám sát và đánh giá (M&E); các chức năng khác thuộc lĩnh vực quản lý hoạt động và tài chính của dự án.
          8. Thực hiện công tác theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện dự án; tuân thủ đầy đủ mọi yêu cầu về báo cáo, theo dõi/giám sát và quản lý theo quy định của Hiệp định; chia sẻ kiến thức và phối hợp với các cơ quan đồng thực hiện góp phận xây dựng chính sách.
          9. Chuẩn bị để nghiệm thu, bàn giao các kết quả đầu ra của dự án sau khi hoàn thành; hoàn tất công tác kiểm toán, bàn giao tài sản của dự án, lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán dự án.
          10. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ dự án do UBND tỉnh giao.

---oOo---

 

 

CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 9
  • Hôm nay: 31
  • Hôm qua: 225
  • Tổng lượt: 205701